Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Var och vad fiskar våra medlemmar?
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Om Svenskt fiske

(Siffrorna kommer från den senaste officiella statistiken, för år 2020)

Länk till dokumentet

Antal fartyg i havsfiske: 1047 (31 dec 2020)

 

Total fångstvolym: 171 000 ton fisk och skaldjur (levande vikt)

Fångstvärdevärde totalt: ca 836 miljoner kronor

Av den fångade fisken landas ungefär hälften i svenska hamnar och hälften i utlandet (främst Danmark).

 

De största fiskefartygen i Sverige bedriver pelagiskt trålfiske (i fria vattenmassan) efter sill och skarpsill. Dessa arter utgör tillsammans merparten av de svenska kvoterna sett till volym (antal ton). Runt 50-60% av deras fångst landas som foderfisk, resten för konsumtion.

 

Inom det demersala fisket (arter som uppehåller sig på eller nära botten) finns det både mellanstora och mindre fartyg, där de mellanstora fartygen fiskar med bottentrål efter fisk (till exempel torsk, sej och rödspätta) och havskräfta. Havskräfta fiskas också med bur av vissa fartyg. Från det demersala fisket landas endast fisk för konsumtion.

Räkfisket sker med bottentrål och är ett regionalt och ekonomiskt mycket viktigt fiske på Västkusten och bedrivs både av mellanstora och mindre fartyg.

 

De mindre kustfartygen kan också bedriva t.ex. garnfiske efter flera olika fiskarter, hummerfiske med tinor och ålfiske.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Läs mer