Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Var och vad fiskar våra medlemmar?
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Burfiske efter havskräfta

Fisket efter havskräfta med burar sker på lerbottnar eller i angränsning till andra bottentyper på djup mellan 25-120 meter (vanligen 35-80 m). Det sker i huvudsak i Skagerrak och i mindre utsträckning i Kattegatt. Det är bara svenska fiskare som fiskar havskräfta med burar i Skagerrak/Kattegatt. I Danmark och Norge är fisket obefintligt eller obetydligt och man fiskar bara havskräfta med trål. Fisket pågår hela året, men antal burar och landningsvolymen är som störst mellan mars och september.

 

Denna typ av fiske började användas på 1980-talet. Fisket bedrivs relativt kustnära då det främst är där utrymme har avsatts som inte trålas (innan för trålgränsen). Fisket sker med agnade burar som monteras i länkar med ungefär 30-80 burar per länk. Havskräfta fångad med bur är undantagen från landningsskyldigheten. Detta innebär att fiskaren får återutsätta oönskad havskräfta, till exempel små individer eller rombärande honor. Även bifångad fisk (vanligen torsk) får återutsättas om detta görs under vattenytan (för att undvika fågelpredation).

 

För att fiska havskräfta med fler än 6 burar krävs en fiskelicens och ett särskilt tillstånd. Övriga regleringar som styr burfisket efter kräfta på västkusten är kvot, antal burar (800 per person eller 1400 per fartyg om fler deltar), djup (>30 m), och minimimått. Fisket är tillåtet i merparten av de olika skyddade områdena i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund, och är öppet hela året.

 

Fiske efter havskräfta med bur bedrevs under 2015 av 108 fartyg, där majoriteten (71 %) är under 10 meter. Ungefär 40 fartyg stod för 80 % av den totala landningen i fisket. Av aktiva fartygen fiskade nära 70 % också inom någon annan typ av fiske. Vanligast är att de fiskar även med andra typer av passiva redskap på västkusten. 4 fartyg bottentrålfiskar efter kräfta och fisk i Skagerrak och Kattegatt, och tre fartyg deltar i pelagiskt fiske med aktiva redskap.

 

Under perioden 2012-2016 utgjorde burlandningarna 310-360 ton årligen, vilket motsvarar mellan 25-30 % av de totala svenska landningarna av havskräfta. Burfisket landade under 2013-2015 i genomsnitt 344 ton havskräfta per år till ett värde av drygt 46 miljoner kronor. Detta motsvarar 0,2 % av mängden och 4,6 % av värdet av det svenska fisket som helhet. Havskräftan utgjorde över 97 % av landningarna och över 98 % av det totala landningsvärdet.

Burkräftan landas i huvudsak i Lysekil och Grebbestad (ca 15% var), följt av Mollösund, Strömstad, Smögen, Fjällbacka, Havstenssund och Björholmen (mellan 6 och 9 % var av de totala landningarna 2015).

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer