Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Hur fiskas fisken?
Var och vad fiskar våra medlemmar?
SFPO:s medlemmars fiske 2017
Räkfiske Västerhavet
Trålfiske havskräfta och fisk Västerhavet
Burfiske havskräfta
Trålfiske fisk i Nordsjön
Trålfiske siklöja
Torsktrålfiske Östersjön
Fiske med passiva redskap i Östersjön
Passiva redskap Västkusten
Pelagiskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Pelagiskt fiske

Även om våra medlemmar huvudsakligen fiskar efter demersala arter är det många som också till viss del ägnar sig åt pelagiskt fiske, huvudsakligen på kustkvoter.

Med pelagiskt fiske menas fiske på arter som lever i den fria vattenmassan (till skillnad från de demersala arterna som lever på eller vid bottnen). Fisket bedrivs både kustnära och långt ut till havs i Östersjön, Västerhavet, Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten. Svenskt fiske av pelagiska arter består av t.ex. sill/strömming, skarpsill, makrill, blåvitling/kolmule, taggmakrill /hästmakrill, lax, sik och siklöja. Även fisket av tobis räknas till det pelagiska fisket trots att arten lever i/nära botten på grusbottnar.

Det pelagiska fisket med aktiva redskap använder huvudsakligen flyttrål eller parflyttrål (där två båtar drar trålen tillsammans). Även bottentrål och snörpvad används.

I Sverige består det pelagiska fisket av flera olika delar:

 

I det storskaliga pelagiska fisket fiskas sill för konsumtion i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten, sill från Östersjön för konsumtion och fiskmjölstillverkning/foder. Skarpsillen från Skagerak används för konsumtion medan den från Östersjön och Nordsjön går till fiskmjölstillverkning/foder. Tobis och taggmakrill från Nordsjön och blåvitling från Nordatlanten används också för fiskmjölstillverkning/foder.

Flyttrålsfisket efter sill/skarpsill i egentliga Östersjön är kvantitetsmässigt störst och stod 2015 för mer än 50 procent av landningarna i fisket. Fisket i Nordsjön efter tobis, makrill, sill och skarpsill stod under samma år för en tredjedel av landningarna. Övriga fisken var kvantitetsmässigt mindre. I fisket på kustkvoterna dominerar sill stort.

Det pelagiska fisket är en sammansättning av olika enarts- och blandfisken (t.ex enartsfisken efter tobis och makrill och blandfiske av sill/skarpsill i Östersjön). En del fisken som till exempel tobis och makrillfiskena har tydligt avgränsade fiskeperioder, medan andra fisken bedrivs mer kontinuerligt under hela året. Fisket på kustkvoterna i egentliga Östersjön bedrivs under större delen av året medan de kvantitetsmässigt största fiskena på regionalkvoter i Bottenhavet huvudsakligen bedrivs vinter, vår och försommar. Ansträngningen för snörpvadsfisket är störst under vår/försommar (sillfiske i Östersjön) och vintern (skarpsillfiske i Skagerak).

 

Informationen i beskrivningarna är hämtad från SLU rapport 2018:3 - Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. Författare Mikaela Bergenius, Andreas Sundelöf, Sofia Carlshamre, Håkan Wennhage & Daniel valentinsson. Aqua Reports 2018:3.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer