Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-02-15

Ang. remiss av förslag till nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:82) om anslutning av fartyg till ett landbaserat elsystem (dnr TSF 2016-74)

Göteborg den 15 februari 2022
[email protected]

 

Ang. remiss av förslag till nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och
allmänna råd (SJÖFS 2008:82) om anslutning av fartyg till ett landbaserat
elsystem (dnr TSF 2016-74)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt
hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet,
selektivitet och kvalité.


Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:82) om anslutning av fartyg till ett
landbaserat elkraftsystem bedöms vara i behov av revidering. Förslaget syftar till att införa en
tidsenlig och delvis funktionsbaserad reglering som fungerar som ett effektivt verktyg, där
alla involverade parter inklusive myndigheten stödjs i sitt arbete samtidigt som den
miljötekniska utvecklingen inom branschen främjas på bästa möjliga sätt. Syftet med
revideringen är att skapa: 1. Heltäckande och tydliga regler. 2. Tydliga hänvisningar till
relevanta förordningar och standarder. 3. Regelverk som är uppdaterade och i linje med den
miljötekniska utvecklingen. 4. Tydlig ansvarsfördelning. 5. Ökad säkerhet för alla berörda
parter. 6. Överflyttning av regelverk som ligger kvar hos Sjöfartsverket till
Transportstyrelsens författningssamling. Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1
augusti 2022.


SFPO har inget att erinra emot det som föreslås i remissen.

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande
 

Fredrik Lindberg
Ombudsman

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer