Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


Taggar
Sök

2021-10-22
Yttrande i anledning av remiss av Artskyddsutredningens betänkande - SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”, dnr M2021/01219
2021-10-18
Yttrande i anledning av remiss av SOU 2021:21 ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden”, dnr M2021/00830
2021-10-15
Yttrande i anledning av remiss av kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap (dnr. M2021/01749)
2021-10-06
Yttrande gällande sjöförlagd VA-ledning Orust kommun. Undersökningssamråd VA-länk Väst E5-7
2021-10-06
Yttrande i anledning av remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler (dnr TSF 2020-160)
2021-10-06
Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd enligt 6:29-30 MB gällande stabilitetshöjande åtgärder i Hunnebostrands norra hamn, Sotenäs kommun
2021-10-06
Synpunkter från SFPO på förslag till ”Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag”
2021-09-30
Yttrande från SFPO – förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021 – 2025 (dnr 501-33781-2020)
2021-09-30
Yttrande från SFPO – förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om sjukvård och apotek på fartyg (dnr TSF 2020-18)
2021-09-27
Synpunkter från SFPO – Danmarks havsplan (NV-02842-20)
2021-09-24
Synpunkter från SFPO – ”Aurora, samråd SEZ och KSL” och ”Aurora, samråd Natura 2000”
2021-09-23
Yttrande från SFPO – remiss angående förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) för naturreservatet Måkläppen i Vellinge kommun (dnr 511-35656-2021)
2021-09-20
Yttrande i ärende 2020-103488 – Hansa Power Bridge (700 MW likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland)
2021-09-17
Synpunkter från SFPO – vindkraftsparken Kultje
2021-09-16
Svar på skrivelse ang torsk i Skagerrak (vårt diarienr 02756-2021).
2021-09-10
Yttrande i anledning av remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv (dnr. Fi2021/02661)

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Lizette Fhager (Administratör)
0760-32 02 13
[email protected]

 

Läs mer