Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-02

Beräkning av toleransmarginal vid osorterade pelagiska fångster från Östersjön

EU-kommissionen har under hösten kommit med ett nytt förtydligande om hur uträkning av toleransmarginalen ska ske vid denna typ av fiske.

Av artikel 14.3 i kontrollförordningen framgår hur mycket
en uppskattad vikt i loggboken får skilja sig mot den vägda vikten som landas.

Den tillåtna skillnaden får vara upp till 10 % per art enligt nedanstående
exempel:

Toleransmarginal

Kontroll-förordningen 

Loggbok (ton)  

Landnings­deklaration (ton)  

Tolerans­marginal (%)  

 

Skarpsill 

 

20 

 

22 

 

10 (2/20) 

 

Sill/strömming 

 

10 

 

11 

 

10 (1/10) 

 

Total  

 

30 

 

33 

 

N/A 

Du som fiskar i Östersjön efter pelagiska arter, som förvaras osorterade ombord, har möjlighet att beräkna toleransmarginalen på ett annat sätt genom ett undantag i artikel 13 i Östersjöplanen.

EU-kommissionen har under hösten kommit med ett nytt förtydligande om hur uträkning av toleransmarginalen ska ske vid denna typ av fiske. I stället för artvis toleransmarginal är det den totala landade kvantiteten av osorterade pelagiska arter som efter vägning får avvika högst 10 % mot den totala kvantitet som uppskattats i loggboken. Se följande exempel:

den totala kvantitet som uppskattats i loggboken. Se följande exempel:

Toleransmarginal

Östersjö­planen

Loggbok (ton)  

Landnings­deklaration (ton)  

Tolerans­marginal %) 

 

Skarpsill 

 

20 

 

24 

 

N/A 

 

Sill/strömming 

 

10 

 

09 

 

N/A 

 

Total  

 

30 

 

33 

 

10 (3/30) 

  • Notera att befälhavaren fortfarande är ansvarig för att uppskatta sina fångster per art i loggboken och även ansvarig att korrekta uppgifter per art registreras i landningsdeklarationen efter landning.
  • Mottagaren är ansvarig för att provtagning och vägning vid landning sker på ett korrekt sätt så att respektive arts kvantiteter fastställs.

Vi vill också passa på att påminna om att alla inspektionsuppgifter ligger till grund för kvotavräkning, oavsett om kontrollen skett i Sverige eller i en annan medlemsstat.

 

Länk till nyheten i original: https://www.havochvatten.se/5.1d58828a15f50337fd4e3cd2.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer