Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-05-22

Fiskesekretariatet – en organisation som motarbetar svenskt yrkesfiske och som finansieras via skattsedeln

Fiskesekretariatet – en organisation som motarbetar svenskt yrkesfiske och som finansieras via skattsedeln

 

Inom samtliga näringar finns intresse- och branschorganisationer. Dessa agerar utifrån sina medlemmars intressen etc. Verksamheterna finansieras som huvudregel av medlemmar. Fiskesekretariatet (FISH eller Fishsec) är däremot en organisation som finansieras av staten. Organisationen består av tre andra organisationer, som i mångt och mycket finansierar sin verksamhet på att påvisa miljöproblem – sanna och osanna, medan det svenska yrkesfisket lever på att sälja fisk.

Fiskesekretariatet är en ideell organisation som säger sig arbeta för ett hållbart fiske på internationell nivå, med särskilt fokus på torsk, Östersjöregionen och EU. Det bildades 2003 av tre miljöorganisationer: Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna. Kontoret ligger centralt i Stockholm, på Prästgatan.

Samtliga tre organisationer brukar köra med samma retorik när man talar om svenskt yrkesfiske. De talar då om överfiske, svartfiske, rovfiske, tjuvfiske osv. Domedagsretoriken börjar nu hinna ikapp Fiskesekretariatet som 2004 proklamerade att torsken kan vara utrotad om 15 år.

Det är anmärkningsvärt att Fiskesekretariatet fortfarande finansieras av staten. Något egentligt skäl för organisationens existens finns inte, eftersom de tre medlemsorganisationerna bedriver verksamheter på fiskets område själva. Att samarbeta med Fiskesekretariatets företrädare är inte enkelt, något som inte minst framkommit inom samarbetet i Östersjönämnden (BSAC). Där nästintill mobbar de personal med stöd av statliga pengar. Vad är det då för uppfattningar som de tre organisationerna i Fiskesekretariatet har och driver på fiskets område?

Naturskyddsföreningen vill förbjuda den förhärskande fiskemetoden, bottentrålning. De tycker att bottentrålning är som att kalhugga skogen för att komma åt rådjuren. De anser att fiskemetoden förstör bottnen, att fiskemetoden ger stora bifångster, att trålningen river upp sediment och att mycket bränsle går åt. För en tid sedan skulle Naturskyddsföreningen anordna aktiviteter på Naturhistoriska museet i Göteborg. En planerad aktivitet var då att barn skulle hjälpa en fiktiv torsk att hitta nya kompisar då hans vänner blivit fångade i en trål. Det finns ingen botten i deras retorik och deras faktaresistenta attityd är högljudd. Men, man kan rädda havens liv genom att gå med i Naturskyddsföreningen till en kostnad av 24 kr/månaden eller mer!

Den andra organisationen som är med i Fiskesekretariatet är en i många avseenden bättre och mer seriös organisation, Världsnaturfonden (WWF). På deras hemsida står att man kan rädda Östersjön från bl.a. överfiske genom att bli Östersjöfadder. Blir man det får man en fin WWF-säl i plysch till en kostnad om minst 100 kr/mån. WWF:s stora bidrag för att förenkla för fiskkonsumenter är att ge ut en fiskguide. I den har man färgmärkt fiskarter på samma sätt som ett trafikljus: rött, gult och grönt. Förenklat innebär rött att man inte ska äta, gult att man ska vara vaksam (vad det nu innebär) och grönt att man kan äta med gott samvete. Problemen är huvudsakligen två: för det första kan all lagligt fångad fisk ätas med gott samvete och för det andra är väldigt många av fiskarterna i guiden trefärgade, något som förvirrar konsumenter.

Sportfiskarna är också med i Fiskesekretariatet. På deras hemsida står att de arbetar för ett bättre fiske i rena vatten och det är ju bra. Där står också att ett nytt synsätt på fiskerilagstiftningen är nödvändigt. Moderna krav på miljöhänsyn måste uppfyllas och fiskresursen måste kunna fördelas utifrån ett hållbart samhällsekonomiskt perspektiv. Är det inte precis så det är nu kan vän av ordning undra? Många sportfiskare har en positiv syn på yrkesfiske, men en del anser att yrkesfisket tar deras fisk. Vissa företrädare anser att yrkesfisket lider av överkapacitet och att det råder överetablering. I augusti 2016 framfördes uppfattningen att sportfisket längs västkusten drabbats oerhört hårt av decennier av ohållbar fiskepolitik som lett till ett överfiske av de flesta kommersiella bestånden. Sportfiskarna har alltid tidigare förordat ICES råd som något som man måste följa. Detta ändrades när ICES började titta på sportfisket.

Det som förenar de tre organisationerna i Fiskesekretariatet är att de pratar om överfiske, svartfiske, rovfiske, tjuvfiske, överetablering och överkapacitet etc. I sin retorik likställer de bestånd som nyttjas enligt MSY (som är målet i fiskeripolitiken) med överfiskade, eller nästan överfiskade bestånd.

När fiskesekretariatet säger sig arbete för ett hållbart fiske ska man ha klart för sig att Naturskyddsföreningen vill förbjuda den vanligaste fångstmetoden, bottentrålning, att WWF ger de som finansierar deras verksamhet en säl i plysch, samtidigt som sälproblematiken håller på att ta död på det småskaliga kustnära fiske man säger sig vilja ha och att Sportfiskarna i mångt och mycket upplever sig som åsidosatta till förmån för yrkesfisket.

Dessa tre organisationer får gärna samarbeta hur de vill. Men det finns ingen hållbar anledning till varför alla svenska skattebetalare ska vara med och betala för deras motarbetande av svenskt yrkesfiske!

 

Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer