Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-08

Kriterier for fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene

Nærings- og fiskeridepartementets har som en prøveordning åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Ordningen er allerede iverksatt, og innebærer at fartøyene kan fiske etter torsk og andre arter innenfor fjordlinjene ut 2018.

For å kunne delta i fisket med snurrevad innenfor fjordlinjene må bestemte vilkår være oppfylt:

  • Fartøyet må ha en største lengde under 11 meter
  • Fartøyet må ha en bredde under 4,5 meter
  • Fartøyet må ha en lasteromsstørrelse under 20 kubikkmeter

Fiskeridirektoratet må ha mottatt dokumentasjon på at disse vilkårene er oppfylte for at fisket skal være lovlig. Som dokumentasjon vil Fiskeridirektoratet godta byggebekreftelse eller fartøyinstruks for fartøyet. Det vil også kunne godtas annen dokumentasjon dersom opplysningene kan verifiseres av godkjente foretak, skipskonsulenter, verksteder eller lignende. Dokumentasjon skal sendes til ett av Fiskeridirektorats regionkontor.

Redskapsbegrensning

For en del fartøy har Fiskeridirektoratet allerede mottatt kopi av byggebekreftelse eller fartøyinstruks. For disse fartøyene er det ikke nødvendig å legge frem dokumentene på nytt, det er da tilstrekkelig å vise til det som allerede er sendt inn til Fiskeridirektoratet. Dette forutsetter at fartøyet ikke er bygget om eller endret senere.

Utover kravene til fartøy- og lasteromsstørrelse er det også satt begrensninger på redskapen:

  • Snurrevaden skal ikke være større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker)
  • Kuletelne og grunntelne skal ikke være lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss
  • Total omkrets i åpningen skal ikke være større enn 90 meter målt på strukket maske
  • Maksimal taulengde skal ikke være mer enn 880 meter (4 kveiler á 220 meter)

I samsvar med lokale reguleringer

Fisket må for øvrig foregå i samsvar med det alminnelige regelverket og lokale forskrifter som forbyr eller setter begrensninger på fisket med snurrevad.

Ettersom dette er en prøveordning, vil det være et mål å kunne beregne endringer i beskatningstrykk på kysttorsk og andre lokale bestander som følge av adgangen til å fiske innenfor fjordlinjene. Fartøyene må derfor være forberedt på at det kan komme særskilte rapporteringskrav i forbindelse med prøveordningen.

Les aktuell J-melding og pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet i høyremargen.

 

Länk till nyheten i original: http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2017/1217/Kriterier-for-fiske-med-snurrevad-innenfor-fjordlinjene
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer