Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-23

Nåt storskaligt industrifiske på torsk finns inte i Östersjön

Njord skriver:

 

Varje gång det uppstår en kris för ett fiskbestånd så är det alltid nån okunnig journalist, forskare eller miljövän som yrar om storskaligt industrifiske. Nu gäller det torsken i Östersjön som uppges ha försvunnit från Ålands Hav.

Orsaken till att torsken försvunnit är oklar, men storskaligt industrifiske på torsk är ingen orsak. Det finns nämligen inget sånt fiske. Storskaligt industrifiske på sill (strömming) och skarpsill finns det dock. Bifångsterna av torsk i detta fiske är försumbart och det kan därför inte heller vara orsaken.

Eftersom även andra rovfiskar såsom gös minskar i området bör det dock handla om saker som påverkar födotillgång, överlevnad av yngel och liknande saker. Orsaker som har effekter på flera olika arter.

Orsaker det däremot kan handla om är födobrist, övergödning, syrebrist, för sött vatten, säl, skarv, för hårt fritidsfiske eller för hårt småskaligt fiske med garn och trål i framförallt Finland. För stort fritidsfiske är också en sådan sak liksom för stort småskaligt yrkesfiske liksom för stora säl- och skarvbestånd

Storskaligt yrkesfiske kan dock sannolikt inte vara problemet då de inte fiskar i de grunda vikar där gös, torsk och annan rovfisk i först hand försvunnit. Trålfiske är helt förbjudet i sådana områden som ligger innanför den så kallade trålfiskegränsen.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/11/22/nat-storskaligt-industrifiske-pa-torsk-finns-inte-i-ostersjon/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer