Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2022-10-13

Önskemål förlängning av statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare

 

www.sfpo.se

 

 

Länk till dokumentet.

Göteborg den 13 oktober 2022

 

                                                                                                             Näringsdepartementet

[email protected]                 

 

 

 

 

Önskemål om tidsmässig förlängning av förordning (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

SFPO är tacksamma för den möjlighet som erbjuds yrkesfiskare genom rubricerad förordning. SFPO befarar dock att den situation som föranledde förordningen kommer att kvarstå eller i värsta fall bli än värre. 

Situationen är således sådan att skäl föreligger för att förlänga stödmöjligheten. Jämlikt § 12 i förordningen kan ansökningar göras senast den 28 oktober 2022. Vi önskar att stödmöjligheten ska utökas tidsmässigt och förlängas till att omfatta tiden fram till och med den 31 mars 2023.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg                 Ingemar Berglund

Ordförande                                               Ombudsman                       Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer