Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt
Torsdag den 14 oktober 2021
Det är inte fisket som är Östersjöns problem
Läs mer
Måndag den 11 oktober 2021
LEDARE
Östersjöns problem måste lösas på riktigt
Läs mer
Fredag den 22 oktober 2021
En rejäl fångst av LL 207 Nautic denna veckan
Läs mer
Fredag den 22 oktober 2021
Fiskfabriken i Ronehamn kan tvingas varsla sina anställda
Läs mer
Torsdag den 21 oktober 2021
Dansk kæmpetrawler på grund i Norge
Läs mer
Torsdag den 21 oktober 2021
Vattenkraftverk bakom utrotning av ål
Läs mer
Alla nyheter
Alla ledare

 

 

 

KVOTBÖRSEN

 
EN MÖTESPLATS
FÖR
SÄLJ, KÖP OCH BYTE
AV
FISKEMÖJLIGHETER

www.kvotborsen.se

Tjänsten är öppen för alla yrkesfiskare.
Att nyttja tjänsten under 2021 är kostnadsfritt

 

Logg
Fredag, 22 oktober 2021
Idag deltog SFPO vid seminariet Fjordtorsk 2021 i Uddevalla. Vi önskar er en fin helg.
Torsdag, 21 oktober 2021
Idag har vi jobbat med ETP appen
Onsdag, 20 oktober 2021
Idag har vi varit tillsammans på kontoret och på eftermiddagen möte med Oxelösunds fiskehamn

Remisser
Fredag, 22 oktober 2021
Yttrande i anledning av remiss av Artskyddsutredningens betänkande - SOU 2021:51 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”, dnr M2021/01219
Måndag, 18 oktober 2021
Yttrande i anledning av remiss av SOU 2021:21 ”En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden”, dnr M2021/00830
Fredag, 15 oktober 2021
Yttrande i anledning av remiss av kompletterande förslag till Havs- och vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap (dnr. M2021/01749)
Onsdag, 6 oktober 2021
Yttrande gällande sjöförlagd VA-ledning Orust kommun. Undersökningssamråd VA-länk Väst E5-7
Info
Fredag, 22 oktober 2021
FOGA Info Indre danske farvande, Kattegat og Østersøen, uge 42, 2021
Onsdag, 20 oktober 2021
Information om utsättning av vetenskapliga instrument på havsbotten i Kattegatt under vecka 43
Måndag, 18 oktober 2021
SFPO har skrivit ett öppet brev till Europaparlamentets fiskerikommitté
Fredag, 15 oktober 2021
Saknad oceanografisk mätutrustning / Missing oceanographic research equipment
Hav: Nytt om fiskeregler
Tisdag, 12 oktober 2021
Östersjöns fiskekvoter för 2022 klara
Fredag, 8 oktober 2021
Tillfälligt undantag från förbudet mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön
Torsdag, 7 oktober 2021
Lätt att göra rätt med nya fångstrapporteringen
Tisdag, 5 oktober 2021
Systemunderhåll på HaV:s E-tjänster.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Lizette Fhager (Administratör)
0760-32 02 13
[email protected]

 

Läs mer