Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-08-17

Politisk tvekan inför godkänd vindkraftpark i Hanöbukten

Vindkraft i Hanöbukten har diskuterats i över ett decennium. Ett av projekten, Taggen, har åter blivit en politisk fråga i Kristianstad.
Efter att flera gånger ha sagt ja, är den politiska ledningen nu tveksam till vindkraftparken.

Taggenprojektet, finansierat av elbolaget Vattenfall, kommer på tal för drygt 10 år sedan.

183 vindkraftsstolpar med en höjd på 170 meter ska byggas på grundet Taggen i Hanöbukten. En vindkraftpark som sträcker sig från Åhus till Maglehem.

Redan tidigt är fiskare oroliga för hur ålen och sillen kommer att påverkas, men 2010 säger en oenig kommunstyrelse ja till Taggen. KD och M är emot. Projektet godkänns också i Mark- och miljödomstolen.

Några år senare vill Vattenfall ändra ansökan och höja vindkraftsstolparna med 50 meter.

– Med 220 meter höga turbiner får vi ut mer effekt och istället för 83 stolpar räcker det med runt 40 stycken, säger Göran Loman, projektledare på Taggen vindpark AB.

Även detta förslag säger majoriteten, S, L och C i Kristianstad ja till 2015.

Tidigare ja-sägare har bytt åsikt

Men genom en byråkratisk teknikalitet hamnade ärendet på nytt hos mark- och miljödomstolen och kommunen fick ännu en chans att yttra sig.

Det är där vi är idag och nu har ja-sägarna plötsligt ändrat sig.

– Jag uppfattar att det finns en överväldigande majoritet för att inte tillstyrka den här ansökan. Därför kommer vi att utnyttja vårt kommunala veto, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L).

En politisk majoritet som alltså för tre år sedan sa ja till exakt samma förslag.

– Det finns säkert de som tänker att vi ändrar oss för att det är val, men det finns ny kunskap nu, framförallt om hur tumlarna i havet riskerar att påverkas. Därför kommer vi också kräva att hela miljökonsekvensbeskrivningen görs om, säger Pierre Månsson (L).

Den 29 augusti håller kommunstyrelsen sitt möte, men frågan är hur mycket kommunen har för sina protester.

– Skulle kommunen säga nej till vårt nya förslag, ja då bygger vi bara enligt ursprungsförslaget med 83 stolpar som har godkänts av Mark- och miljödomstolen, säger Göran Loman, projektledare på Taggen vindpark AB.

 

Länk med TV-inslag: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/politisk-tvekan-infor-godkand-vindkraftpark-i-hanobukten
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer