Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-26

Rädda Östersjötorsken och sanningen om torskkvoterna

 

Rädda Östersjötorsken är en kampanjsida som inte drar sig för att glida på sanningen när det gäller torskkvoterna i Östersjön. De utgår hela tiden från ICES råd om kvoter (TAC) och jämför sen med vad politikerna beslutar. I fallet med kvoten (TAC) för torsk i Östersjön är dock det senare ganska ointressant. Detta då kvoten inte fiskats upp sen 2007. De flesta år har bara hälften av kvoten fiskats upp vilket innebär att det fiskats mycket mindre än ICES råd.

Beslutet om TAC för 2018 för torsk i östra Östersjön följer i stort sett ICES rådgivning, men det är troligen så att kvoten inte kommer att fiskas upp under 2018 heller.

Men det är väldigt olika i västra och östra Östersjön.

I östra Östersjön tar trålare det mesta och den sammanlagda fångsten har de flesta år sen 2007 varit hälften av den beslutade kvoten (som dock varit högre än ICES rekommendationer). Kvoten (TAC) har enligt ICES inte fiskats upp sen 2007. Med undantag av 2015 har det inte fiskats mer än ICES rådgivning sen 2008. Räknas också fisket i en del av västra Östersjön av torsk tillhörande östra beståndet fiskades det också mer än ICES rekommendationer år 2016.

Detta betyder att det i östra Östersjön inte på något sätt fiskas för mycket i förhållande till de vetenskapliga råden vilket Rädda Östersjötorsken antyder. Rädda Östersjötorsken slirar på sanningen och vilseleder om torsken i östra Östersjön. Det går att hävda att de medvetet ljuger för att vinna politiska poäng. Den typen av agerande är oseriöst.

I västra Östersjön ser läget helt annorlunda ut. En betydligt större andel av kvoten fiskas upp än i östra Östersjön. 40% fiskas av kustnära fiskare med passiva redskap och den andelen har sannolikt ökat under 2017. Från och med i år fiskas i stort sett hela den svenska delen av kvoten i västra Östersjön av kustnära fiskare med passiva redskap.

Politikerna har under lång tid beslutat om kvoter (TAC) som är större än vad ICES rekommenderat. Fisket har också varit större än ICES rekommendationer. Kvoten (TAC) har dock inte fiskats upp något år sen 2008. Men år 2009, 2015 och 2016 fiskades det mer än ICES rekommendationer. Sannolikt gäller det 2017 också. Det betyder att vi kan säga att det i västra Östersjön förekommer ett överfiske vissa år. Kustnära fiskare med passiva redskap står för cirka 40% av fisket.

ICES rekommendationer för torskkvoten i västra Östersjön är dock lite luriga:

ICES advises that when the EU multiannual plan (MAP) is applied, total catches from the stock in 2018 that correspond to the F ranges in the plan are between 3130 tonnes and 5295 tonnes. If recreational catch in 2018 is similar to that estimated for 2017 (1754 tonnes), the corresponding commercial catches are between 1376 tonnes and 3541 tonnes.

De anger alltså ett minimum och ett maximum. Rädda Östersjötorsken tycks använda minimiangivelsen i sin propaganda (förresten är det nog så att de kastat om ICES-råden för 2017 och 2018, 2018 ska vara höge än 2017) . I stort sett alla andra brukar använda maximiangivelsen, dvs 3 541 ton detta år om vi bara räknar med det kommersiella fisket. Räknar vi allt fiske förutom danskt och svenskt fritidsfiske vars omfattning är okänd är den rekommenderade kvoten för 2018 5 295 ton. Rädda Östersjötorsken missleder delvis folk genom att använda minimiangivelsen för rekommenderad TAC.

Beslutet om kvot för torsk i västra följde inte ICEs rådgivning om en ökning vilket gör att det går att säga att EU-kommissionen inte följde ICES råd om en ökning av kvoten utan behöll den på samma som förra året. Samtidigt är beslutet om kvoten för torsk i västra Östersjön sådant att det är betydligt mycket högre än ICES rekommendationer. Så den som säger att beslutet om kvot inte innebar att ICES råd följdes har rätt, oavsett vilket uppgifter som används. Yrkesfisket säger att kvoten inte höjdes i enlighet med ICES förslag medan miljövänner och miljöpolitiska kampanjer och lobbyorganisationer kan säga att den beslutade kvoten är högre än ICES rekommendationer. Båda har rätt. Jag har i tidigare inlägg om ämnet inte beaktat denna distinktion (vilket inneburit felaktigheter i mitt resonemang) och har därför ändrat dessa inlägg.

Rädda Östersjötorskens förslag till lösning på problemet med överfiske i västra Östersjön är att förbjuda bottentrålning. Men eftersom det hälften av torsken i västra Östersjön tas med passiva redskap är detta ingen lösning alls. Det är ytterligare ett sätt att vilseleda människor.

I östra Östersjön behövs inga drastiska åtgärder för där förekommer inget överfiske så att förbjuda bottentrålning där är helt enkelt bara dumheter. Det skulle dessutom slå ut det lokalt baserade Östersjöfisket för gott.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/10/26/radda-ostersjotorsken-och-sanningen-om-torskkvoterna/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer