Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-13

SFPO Framställan till HaV om ändring av ransonen för torsk på kustkvoten i Skagerrak

Sveriges Fiskares PO (SFPO) framställer härmed önskemål om en höjning av ransonen för torsk på kustkvoten i Skagerrak från 900 kg/tvåveckorsperiod till 2 000 kg/tvåveckorsperiod.

Regeln i fråga återfinns i 14:5 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:24) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Anledningen torde vara väl känd. Per idag har endast 47 procent av kvoten i fråga fiskats. Mot bakgrund av att ca 72 procent av året har passerat och då höstens väder kommer att förhindra fiske periodvis föreligger inga skäl för att inte höja ransonen i enlighet med vårt önskemål i denna framställan.

SFPO vill anmoda Havs- och vattenmyndigheten att så skyndsamt som möjligt besluta i enlighet med innehållet i denna framställan.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer