Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2020-03-16

SFPO kompletterande synpunkter samråd Södra Varvsbassängen Malmö

Synpunkter på planerad verksamhet – komplettering till samrådsunderlag för uppgrundning m.m. i Södra Varvsbassängen i Malmö

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Vi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på översänt material.

Vi har tidigare, den 5 september 2019, framfört vår syn på en utfyllnad av vattenområden i Norra hamnen i Malmö, det yttrandet (länk) återfinns bilagerat detta yttrande. Vad som där framförts av relevans för förevarande samråd vidhålls i samtliga delar.

Förevarande samråd tar sikte på Södra Varvsbassängen. Vi känner när vi läser igenom materialet en oro för de konsekvenser som projektet sannolikt riskerar att medföra utifrån inte bara våra intressens tillvaratagande utan också generellt.


Göteborg 12 mars 2020

SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer