Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2020-04-15

SFPO Yttrande HaV remiss gällande revidering övervakningsprogram för havmiljödirektivet 2020

Samråd om övervakningsprogram för havmiljödirektivet 2020


HaV ärendenr. 03778-2019
 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg, främst inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix.
Vi tackar för möjligheten att få lämna samrådssynpunkter på uppdateringen av övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020.

När vi arbetar aktivt med att utveckla svenskt fiske behöver vi kunna ta del av samlad kunskap för att kunna ge rätt råd och kunna göra bra bedömningar. Våra medlemmar fiskar oftast småskaligt och kustnära. Det vill man fortsätta med, samtidigt som man strävar efter att bli mer selektiva, miljöanpassade och hållbara. SFPO behöver lita på att kunna ta del av objektiva data som berör våra fisken nu och i framtiden. SFPO behöver också tillgång till bra data i återrapporteringen av t ex vårt egeninitierade hållbarhetsarbete. Svenskt fiske är internationell förebild på många sätt inte minst vad gäller just samling eller medverkan i insamling av data.

Material som granskats:

  1. Textrapport (90 sidor): Samråd om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020
    https://www.havochvatten.se/download/18.6746841316e8edc648bab1c6/1575025036735/samrad-om-overvakningsprogram-for-havsmiljodirektivet-2020.pdf
  2. Faktasidor (HaV-hemsidor): Övervakning i marin miljö:
    https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljoovervakning/miljoovervakning-i-kust-och-hav.html
    I nio (9) olika temaområden (Arter, Bottenmiljö, Vattenmiljö, Övergödning, Farliga ämnen, Marint Skräp, Biologisk störning, Fysisk störning och Undervattensljud) presenteras marina miljöövervakningen i 47 olika övervakningsprogram (en del finns i flera teman).

Länk hela yttrandet (pdf) samt bilaga detaljsynpunkter (excel)


SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION

Peter Ronelöv Olsson                              Ewa Lavett
Ordförande                                               Marinekolog

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer