Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-20

Småskaligt fiske drabbas hårdast av det nya fiskeriavtalet i Danmark

Njord skriver:

Fisket av nordhavsräka i Skagerak och Nordsjön är det danska fiske som har den högsta kvotkoncentrationen. I fisket finns en mycket begränsad mängd fiskebåtar och i stort sett alla överskrider kvottaken. Räkfisket är ett småskaligt fiske inom FKA-systemet där de så kallade kvotkungarna i allmänhet inte äger några fiskerättigheter.

FKA-fiskerättigheter handlar om konsumtionsfisk och det är i allmänhet fisk som lever vid botten. Detta fiske kallas demersalt och det är dessa arter som fiskas i kustnära småskaligt fiske.

Däremot så äger företaget Kjærsgaard Hirtshals A/S stora räkfiskerättigheter. Det är ett bolag som i dansk media inte kallas kvotkungar, men de överskrider betydligt fler kvottak än alla så kallade kvotkungar där i stort sett ingen överskrider ett enda kvottak (undantaget är framförallt Henning Kjeldsen).

Som jag ser det är kanske företag som Kjærsgaard Hirtshals A/S, Ny-Kingfisher ApS, fiskare som Tamme Bolt, Valter och Frederik Vendelbo, familjen Kloster (L 510 St. Anthony) samt investerare som Kristian Barslund Jensen större problem än i stort sett alla de så kallade kvotkungarna. Detta då de äger stora FKA-fiskerättigheter vilket de så kallade kvotkungarna i allmänhet inte gör (Henning Kjeldsen undantagen). En så kallad kvotkung äger dock fiskerättigheter för räka, det är John-Anker Hametner Larsen som äger en kvotbåt (kvotjolle) med räkfiskerättigheter. De nämnda företagen påverkas troligen också mer av det nya fiskeriavtalet i det danska folketinget än vad de så kallade kvotkungarna gör (återigen med undantag av Henning Kjeldsen)

Räkfisket domineras istället av några få mycket specialiserade yrkesfiskare och båtar. Ekonomiskt landas och säljs större delen av deras fångst i Sverige då kokräkor (koas ombord) säljs där även om landningarna viktmässigt huvudsakligen sker i Skagen då råräkor landas där. Kokräkor som utgör cirka 30-40% av fångsten ger cirka 10 gånger mer betalt per kilo än råräkor.

Fiskerättigheter för räka i Skagerak och Kattegatt i promille, båt, andel, ägare

S 386 Casilo, 240,42 ‰, S 386 Casilo ApS
S 255 North Sea, 205,76 ‰, Karl Arne Nielsen och Thomas Hjort Samuelsen
S 158 Saron, 173,40 ‰, Saron Fiskeri A/S
S 107 Ulla Lindblad, 142,39 ‰, Ulla Lindblad A/S
S 226 Emmely Pilegaard, 133,72 ‰, S 226 ApS
HG 410 Signet, 87,53 ‰, HG 410 Signet ApS
HM 424 Westbank, 18,34 ‰, Fiskeriselskabet Westbank ApS

Fiskerättigheter för räka i Nordsjön i promille, båt, andel, ägare

HG 169 Argos, 603,66 ‰, Kjærsgaard Hirtshals ApS
S 386 Casilo, 148,35 ‰, S 386 Casilo ApS
HG 410 Signet, 134,95 ‰, HG 410 Signet ApS
S 226 Emmely Pilegaard, 57,68 ‰, S 226 ApS
L 207 Nordkap II, 54,54 ‰, John-Anker Hametner Larsen

Fiskerättigheter för räka i Nordsjön, norsk zon, i promille, båt, andel, ägare

HM 424 Westbank, 279,28 ‰, Fiskeriselskabet Westbank ApS
S 386 Casilo, 254,30 ‰, S 386 Casilo ApS
S 226 Emmely Pilegaard, 179,81 ‰, S 226 ApS
S 107 Ulla Lindblad, 100,78 ‰, Ulla Lindblad A/S
HG 410 Signet, 70,19 ‰, HG 410 Signet ApS
S 255 North Sea, 69,62 ‰, Karl Arne Nielsen och Thomas Hjort Samuelsen
S 158 Saron, 43,66 ‰ Saron Fiskeri A/S
AS 175 Jannie Albri, 7,31 ‰, Lars Ole Larsen

Fiskeriselskabet Westbank ApS ägs av Henrik Christensen och Ernst Egon Christensen, S 386 Casilo ApS av Henrik Terpet och Brian Sørensen, Saron Fiskeri A/S av familjen Axelsson och S 226 ApS av Christian Pilegaard med 77,75 % av aktierna meda Erik Rejnholt Rasmussen äger resten.  Ägare av Ulla Lindblad A/S är Lars Pedersen Mose, HG 410 Signet ApS ägs av Tonny Christian Espersen medan Kjærsgaard Hirtshals ApS ägs av familjen Kjærsgaard.

Kvottaket för räka är 10 % i Nordsjön och 10 % i Skagerak. 5 båtar överskrider taket i Skagerak, 3 i Nordsjön och 4 i Nordsjön norsk zon. Samtliga dessa företag och båtar tvingas nu i och med det nya fiskeriavtalet att sälja fiskerättigheter såvida det inte finns undantag för just räkfisket. Ingen av dessa båtar eller dess ägare kan betraktas som någon kvotkung. S 386 Casilo ApS äger för sin del två båtar (S 386 Casilo och S 486 Sajoni) och kan behålla större delen av räkfiskerättigheterna genom att dela företaget i två och låta varje ägare äga ett av företagen var. Kvar blir då lite grann för dem att sälja.

Familjen Axelsson med Saron Fiskeri A/S kan göra en liknande sak. Någon i familjen, lämpligtvis en person som är skriven i Danmark, kan lämna företaget och köpa en mindre båt som tar över en mindre del av fiskerättigheterna. Själva Saron Fiskeri A/S görs sen till ett dotterbolag till familjens svenska företag ägt av de inom familjen som bor i Sverige. Även andra företag med två ägare kan göra samma sak, dela upp företaget och fiskerättigheterna i två med olika ägare.

Alternativt kan ett gemensamt företag, ”Skagerak Rejekvoteselskab”, som alla äger aktier i, skapas för att sen köpa en kvotjolle och köpa upp 10% av alla fiskerättigheter samt hyra ut dem på samma sätt som Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS gjort och gör med fiske. S 386 Casilo skulle dock sannolikt ändå behöva delas och HG 169 Argos skulle definitivt ändå få sälja fiskerättigheter.

Vissa företag kan byta fiskerättigheter med varandra så att de kommer ner under 10 %. I slutändan kanske några mindre köp och försäljningar får genomföras.

Om de inte gör sådana manövrer kommer räkfiskerättigheter kanske istället köpas upp av danska kvotkungar, andra mindre danska fiskare alternativt svenska räkfiskare som sen hyr ut dem alternativt byter dem med svenska kräftkvoter och fiskar räkkvoterna med svenska båtar. Det finns idag troligen inga danska yrkesfiskare som vill bli räkfiskare vid sidan av dem som idag har sådana rättigheter så detta är kanske det mesta troliga scenariot.

Småskaliga räkfiskare är som det ser ut de som drabbas hårdast av det nya fiskeriavtalet medan de så kallade kvotkungarna i allmänhet påverkas marginellt eller inte alls. En förändring av regelverket som främst kommit till på grund av en enda storskalig yrkesfiskares (Henning Kjeldsen) agerande ser alltså att drabba småskaliga yrkesfiskare värst. Det hela visar i så fall hur lite danska politiker, danska journalister och danska så kallade fiskeridebattörer faktiskt vet om danskt fiske.

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) är nöjda med det nya fiskeriavtalet och de skiter därmed uppenbarligen i de räkfiskare som alla är medlemmar i organisationen.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/11/20/smaskaligt-fiske-drabbas-hardast-av-det-nya-fiskeriavtalet-i-danmark/

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer