Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-07-05

Synpunkter angående ”Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar

www.sfpo.se

 

         

Länk till dokumentet.

Göteborg den 5 juli 2022

                                                                                                                                            
                                        Länsstyrelsen Östergötland

                              [email protected]

 

 

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av ”Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar”, dnr 511-10070-2021

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att föreslå nya N2000-områden för fåglar. SFPO anser att det är principiellt besynnerligt att ansatsen för utpekandet av områden är de som organisationen Bird Life, som är en avknoppning av Naturskyddsföreningen, pekat ut som särskilt viktiga för fåglar. Vi finner det likaså märkligt att man vid Kommissionens granskning av Sverige i detta hänseende utgått ifrån de områden som Bird Life angett som betydelsefulla.

 

Förslaget innebär att tolv nya områden, som tillägg till redan befintliga SPA-områden, omfattande 58 313 hektar. De nya områdena ligger huvudsakligen i ytterskärgårdens arkipelager med angränsande grundare havsområden. 

 

SFPO vill framföra att vi delar den uppfattning som framförs i avsnitt 7 (Vad kan ett utpekande av SPA-område innebära för olika verksamheter) att bifångst av fågel vid fiske kan vara ett hot mot bevarandevärdena, men bör inte utgöra ett reellt problem som kräver särskilda åtgärder. Anledningen till att vi delar uppfattningen är att bifångst av fågel är sällsynt.

SFPO vill i sammanhanget peka på den problematik som yrkesfisket upplever i förhållande till skarv, ävensom det inte är föremål för denna remiss. Det finns alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk, långt mycket mer än vad yrkesfisket fiskar. Denna problematik förtjänar att tas på allvar och bör så snart som möjligt föranleda handling.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman




Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer