Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-29

Synpunkter angående ”Förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet”

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

Göteborg den 28 juni 2022

                                                                                                                                                 

Jordbruksverket
[email protected]

 

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av ”Förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet” (tilläggsremiss nr 2), dnr 3.3.16-03903/2021

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Förevarande tilläggsremiss anger att densamma endast avser 1:3, 3:12, 3:48, 3:54, 4:15, bil. 2 avsnitt 3, 5, 12, 14, 16 och 17. Nedan lämnas synpunkter på 1:3 och 3:54, SFPO har inga synpunkter i övrigt i anledning av remissen.

 

1:3

Den föreslagna definitionen av branschorganisation i remissen är: ”Intresseförening för företag i en viss bransch”. Inom EU är grundtanken att yrkesfisket ska organiseras i producent- och branschorganisationer. I förordning 1379/2013 definieras branschorganisation. SFPO kan se att det valda begreppet kan riskera att skapa begreppsförvirring. Det kan vara så att den föreslagna definitionen är för vid för att harmoniera med EU-rätten.

 

3:54

Om stödmottagarens ansökan om utbetalning kommer in efter det slutdatum som står i beslutet om stöd ska den behöriga stödmyndigheten göra ett avdrag. Avdraget ska vara en procent av de godkända stödberättigade utgifterna och kostnaderna i den aktuella utbetalningen per kalenderdag. Om förseningen är mer än 25 kalenderdagar ska avdraget vara 100 procent av utbetalningsbeloppet.”

Skrivningen upplevs som synnerligen hård. Bestämmelsen bör lättas upp, exempelvis genom att i slutet av första meningen tillfoga: ”…ett avdrag, om godtagbara skäl för förseningen inte kan visas.”. Likaså upplevs sista meningen som synnerligen hård, en försening om mer än 25 kalenderdagar kan undantagsvis vara såväl förklarlig som ursäktlig. Om skäl för förseningen föreligger som är rimliga bör avdraget inte vara 100 procent av utbetalningsbeloppet.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                                Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer