Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-02-16

Synpunkter från SFPO i anledning av erhållen information om Aflandshage Vindmøllepark

 

Göteborg den 16 februari 2022
[email protected]

 

Synpunkter från SFPO i anledning av erhållen information om
Aflandshage Vindmøllepark

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt
hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet,
selektivitet och kvalité.


SFPO vill påtala att vi känner en mycket stor oro inför den omvälvande förändring som vi nu
står inför med en explosionsartad utbyggnation av storskaliga marina vindkraftparker. Om
våra hav fylls med storskaliga marina vindkraftparker, som verkar komma att ske i närtid, så
innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för våra hav med de arter och
den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som
påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet.

Den här aktuella vindparken - Aflandshage Vindmøllepark - planeras lokaliseras i den sydliga
delen av Öresund, cirka 8 km utanför Stevns och cirka 10 km söder om Amager. Den kommer
att ha en effekt på upp till 250 MW. Projektområdet är 56,5 km 2 , härtill kommer installation
av kablage som ska transportera strömmen till Avedøre kraftverk. Vindsnurrorna planeras ha
en höjd om upp till 220 meter.

SFPO förordar användande av bästa möjliga miljövänliga teknik i alla delar och förordar att
allt kablage plöjs ned i havsbottnen för att säkerställa minsta möjliga påverkan

Det är riktigt som anges i faktabladet om fiske att det i det aktuella området bedrivs ett
begränsat svenskt fiske med passiva redskap. Tidigare – innan sälens härjningar gjort fisket
olönsamt – fiskade svenskt fiske betydligt mer i det aktuella området. När sälproblematiken
nått en lösning, vilket vi hoppas sker i närtid, skulle ett större svenskt fiske ske i området. Om
parken etableras är så inte längre möjligt. SFPO förordar därför att sökanden undersöker, för
att få en bild av det svenska fiske som har bedrivits i området, förslagsvis under perioden
2000 – 2020 (för att få en heltäckande bild), vilka svenska fiskare som har bedrivit fiske i det
aktuella området. De fiskarna som har fiskat i området bör enligt SFPO:s uppfattning komma
i fråga för ersättning för ekonomisk skada.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande


Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer