Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-05-20

Synpunkter från SIC och SFPO i anledning av PFAS i livsmedel – förslag till gränsvärde

Länk till dokumentet.
 


Göteborg den 20 maj 2022

                                                                                                                                                                                                                         Livsmedelsverket
[email protected]

 

Synpunkter från SIC och SFPO i anledning av PFAS i livsmedel – förslag till gränsvärde, dnr 2022/00443

 

 

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) är ett riksförbund som sedan 1897, och i nuvarande namn sedan 1937, organiserar det svenska yrkesfisket i sötvatten. Förbundet företräder drygt 150 medlemsföretagare. Det svenska yrkesfisket i sötvatten omfattar ca 13% av värdet av den svenska fiskenäringens landningar.

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

SIC och SFPO förstår att det är nödvändigt att reglera intaget av PFAS-ämnen genom olika livsmedel givet ämnesgruppens egenskaper. Vi anser dock att det är alldeles för tidigt att införa gränsvärden i fisk, då kunskap om deras förekomst i svensk havs-, kust- och insjöfångad fisk avsett för saluföring är ytterligt begränsad. 

 

Vi noterar att de föreslagna gränsvärdena varierar avsevärt mellan olika arter. Vi skulle behöva ta del av underlaget bakom denna differentiering för att bedöma rimligheten i detta. Vi inser att det är ALARA-principen som legat till grund, men det är utomordentligt viktigt att bakomliggande data redovisas transparent.

 

För vissa av de ingående PFAS-ämnena är gränsvärdet så pass lågt satt att det med de analysmetoder som finns kommersiellt tillgängliga är svårt att nå ned till adekvata rapporteringsgränser. Om legalt bindande gränsvärden ska införas behöver de till rimliga kostnader kunna följas upp av verksamhetsutövare, annars riskerar de bli ett slag i luften eller ännu värre att saluföring förbjuds med hänvisning till någon slags försiktighetsprincip.

 

Viktigast av allt bedömer vi att när det gäller just fisk, med dokumenterat hälsobringande egenskaper, att den risk-nyttavärdering som EU-kommissionen beställt genomförs först, innan något beslut om eventuella gränsvärden i fisk för saluföring fattas. Vi är konfunderade varför detta förslag överhuvudtaget kommuniceras ut av EU nu givet det man sagt sig ska göra och uppfattar det som ett beslut fattat i panik utan någon vetenskaplig förankring

 

 

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC)                     

Mats Eriksson, ordförande

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO)

Peter Ronelöv Olsson, ordförande                                

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer