Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-21

Transportstyrelsen: Nya regler för nationell sjöfart

Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att istället för att tala om exakt hur något ska göras talar reglerna om vad som ska uppnås. Det ger möjligheter som passar allt från en stor bilfärja till snickarens båt som ska transportera bräder till en skärgårdsö.

Regler för nationell sjöfart

För att du som redare ska veta hur du uppfyller kraven och vilken typ av lösningar du kan tillämpa har vi tagit fram allmänna råd och kompletterande upplysningar.

Läs mer om regler för nationell sjöfart.

Vad innebär de nya reglerna?

De nya reglerna omfattar de krav som ställs på dig som redare och på fartygets konstruktion och utrustning. Det finns även andra krav som du kan omfattas av, exempelvis krav på behörigheter för att framföra fartyget, krav på fartygets bemanning och på att fartyget ska vara registrerat.

Vem berörs?

Reglerna gäller dig som har ett fartyg som är 5 meter eller längre och som helt eller delvis används i yrkesmässig trafik. Dessutom berörs svenska statsfartyg som är 5 meter eller längre och fritidsfartyg som är längre än 24 meter.

Läs mer om vem som berörs och vem som inte berörs av reglerna.

När börjar reglerna gälla?

Reglerna gäller från och med den 1 juni 2017, men de ska tillämpas vid olika tillfällen beroende på vad du har för fartyg.

Dessa datum gäller:

  • Fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och som är 15 meter eller längre, eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 juni 2017
  • Existerande fartyg som är 15 meter eller längre, eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 april 2018.
  • Fartyg från 5 till 15 meter som transporterar högst 12 passagerare: senast 1 april 2019.

Egenkontroll och tillsyn

Tillsammans med regelverket gäller ett tillsynssystem som i huvudsak bygger på egenkontroll, det vill säga att du som redare själv kontrollerar och ansvarar för att fartyget är sjövärdigt.

Målen med de nya reglerna är att:

  • alla fartyg bibehåller en hög säkerhet
  • reglerna är enkla att följa och förstå
  • skapa rätt förutsättningar för dig som redare att bedriva din verksamhet
  • skapa en marknad med lika villkor för alla.

Läs mer om egenkontroll och tillsyn.

 

Länk till nyheten i original med informationsfilm: https://www.transportstyrelsen.se/pnf
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer