Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Logg


Taggar
Sök

2024-04-15
Politiskt möte i Stockholm.
2024-04-12
Möte med fiskekommunerna.
2024-04-11
Förmöte inför rättegång om havsbaserad vindkraft samt medlemsservice.
2024-04-10
Idag är vi på möte med landsbygdsministern på Rosenbad.
2024-04-09
Möte med NSAC, Skagerrak, Kattegatt arbetsgrupp samt möte med Vattenfall om havsbaserad vindkraft.
2024-04-08
Möte med SPF och arbete med årsbokslut m.m.
2024-04-05
Sammanträde med arbetsutskottet.
2024-04-04
Vindkraftsmöte samt möte med "Fiskaren i skolan".
2024-04-03
Projektarbete.
2024-04-02
Medlemsservice och arbete med remisser/samråd.
2024-03-28
Projektarbete.
2024-03-27
Möten angående havsbaserad vindkraft.
2024-03-26
Medlemsservice och fiskepolitiskt arbete.
2024-03-25
Fiskeripolitiskt arbete och medlemsservice.
2024-03-22
Rättshjälp samt medlemsupport.
2024-03-21
Medlemssupport.
2024-03-20
Vindkraftsmöte med SVC och GBG fiskhamn.
2024-03-19
Administrativt arbete, medlemsservice samt möte med våra danska kollegor.
2024-03-18
Möte med våra pelagiska kollegor samt medlemssupport.
2024-03-15
Idag har vi styrelsemöte.
2024-03-14
Kontrollmöte med HaV.
2024-03-13
Medlemsservice och fiskeripolitiskt arbete.
2024-03-12
Arbete med medlemsservice.
2024-03-11
Arbete med remisser.
2024-03-08
På Smögen idag i möte om selektiva och skonsamma fiskeredskap.
2024-03-06
EU-Norge om räka.
2024-03-05
EU-Norge om räka.
2024-03-04
Möte med SPF.
2024-03-01
Möte i rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel (Jordbruksverket).
2024-02-29
Möte angående havsbaserad vindkraft och Fiskeforum 2024.
2024-02-28
Möte i gemensamma arbetsgruppen i BSAC.
2024-02-27
Möte på HaV om stängda områden i Kattegatt, möte med europeiska bottentrålsorganisationen samt möte med DG-mare.
2024-02-26
Projektarbete samt medlemssupport.
2024-02-23
Våra danska kollegor har idag varit hos oss på möte.
2024-02-22
Möte om demersala fiskerättigheter anordnat av HaV.
2024-02-21
Tre möten idag. Med Jordbruksverket angående livsmedelsstrategin, med HaV angående utmärkning av redskap samt Vindkraftsmöte med Vattenfall.
2024-02-20
Idag har vi haft möte med våra danska kollegor.
2024-02-19
Projektarbete.
2024-02-16
Heldagsmöte på HaV angående systemfrågan.
2024-02-15
I Stockholm på möte med lobbyistorganisation samt ett politiskt möte.
2024-02-14
Vi arbetar med våra projekt.
2024-02-13
Möte med vindindustrin.
2024-02-12
Medlemsservice, projektarbete och arbete med remisser och samråd.
2024-02-09
Sammanträde med Fisk- och kräftkommittén och arbetsutskottet (AU).
2024-02-08
Möte angående projekt och förberedelser inför fredagens möten.
2024-02-07
Medlemsservice och samråd/remisser.
2024-02-06
Arbete med samråd/remisser och årsrapport.
2024-02-05
Arbete med årsrapport.
2024-02-02
Idag har vi stormöte räka.
2024-02-01
Medlemsservice och arbete med framtagande av årsrapport.
2024-01-31
Idag har vi två vindkraftmöten.
2024-01-30
Arbete med årsrapport 2023 och medlemsservice.
2024-01-29
Medlemsservice och planering.
2024-01-26
I Stockholm på NSAC-möte.
2024-01-25
Dag 2 på mässan Nordic Seafood Summit.
2024-01-24
Deltar i mässan Nordic Seafood Summit.
2024-01-23
Möte med Rise samt möte med kommunpolitiker från Bohuslän.
2024-01-22
Samråd, remisser och medlemsservice.
2024-01-19
Systemmöte på HaV samt möte med räkkommittén.
2024-01-18
Arbete med samråd och remisser.
2024-01-17
I Köpenhamn med demersala arbetsgruppen i NSAC.
2024-01-16
Möte med våra pelagiska kollegor.
2024-01-15
Fiskeripolitiskt arbete.
2024-01-12
Heldagsmöte med HaV angående systemprocessen.
2024-01-11
Möte med våra fiskare angående systemfrågan.
2024-01-10
Elbåtsprojekt.
2024-01-09
Planeringsdag samt möte med våra danska kollegor.
2024-01-08
Möte med NSAC.
2023-12-21
Möte med Eolus vind.
2023-12-20
Planering för 2024.
2023-12-19
I Stockholm idag i utredningen om vindkraft.
2023-12-18
Möte i utredningen om havsbaserad vindkraft.
2023-12-15
Idag var det möte med demersala kommittén, kräfta, fisk.
2023-12-14
Möte med kommittén för passiva redskap.
2023-12-13
Medlemsservice.
2023-12-12
Medlemssupport.
2023-12-11
Medlemsservice och remissarbete.
2023-12-08
Förhandlingar EU-Norge-UK.
2023-12-07
Fortsatta förhandlingar EU-Norge-UK i London.
2023-12-06
På plats i London för förhandlingar EU-Norge-UK. Kontrollmöte samt samrådsmöte på HaV.
2023-12-05
Möte med fokusgruppen för svenskt yrkesfiske.
2023-12-04
Idag har vi träffat Moderatpolitiker i Grebbestad.
2023-12-01
Årsmöte SVC avd 1 Öckerö samt systemprocessmöte på HaV.
2023-11-30
Möte med Sfpo:s räkkommitté.
2023-11-29
Fortsatta förhandlingar EU-Norge i Oslo. Samt möte med Vattenfall angående Kattegatt Syd.
2023-11-28
Förhandlingar EU-Norge i Oslo.
2023-11-27
På plats i Oslo i förhandlingar EU-Norge.
2023-11-24
Nationell yrkesfiskekonferens i Uddevalla.
2023-11-23
Förhandlingar EU-Norge-UK samt Nationell yrkesfiskekonferens i Uddevalla.
2023-11-22
Fortsatta förhandlingar EU-Norge-UK i Bryssel.
2023-11-21
På plats i Bryssel i förhandlingar EU-Norge-UK.
2023-11-20
Logg - medlemsservice samt remiss- och samrådsarbete.
2023-11-17
Idag har räkkommittén haft möte.
2023-11-16
Öppet möte för fiskare med passiva redskap.
2023-11-14
Möte med våra danska kollegor samt möte med BSAC.
2023-11-13
Vindkraftsmöte med Eolus vind. Samt kommunmöte i Öckerö.
2023-11-10
Systemmöte på HaV.
2023-11-09
Sista dagen i första rundan av förhandlingarna EU-Norge-UK.
2023-11-08
Förhandlingarna fortsätter i London, EU-Norge-UK.
2023-11-07
I London, EU-Norge-UK förhandlingar startar idag. Samt deltagande i digital konferens om vindkraft.
2023-11-06
Poddinspelning med Uddevalla kommun. Möte med våra pelagiska kollegor.
2023-11-03
Idag har vi haft styrelsemöte på Sfpo.
2023-11-02
Arbete med frågor relaterade till havsbaserad vindkraft och PSP2024.
2023-11-01
Medlemssupport samt planeringsarbete.
2023-10-31
Fortsatta förhandlingar EU-Norge-UK.
2023-10-30
Förhandlingarna EU-Norge-UK startar idag.
2023-10-27
Räkkommittén möttes på fm. Sedan två möten på HaV, systemfrågan samt havsplaneringen.
2023-10-26
I Oslo och träffar våra norska och danska kollegor.
2023-10-25
Möte med Länsstyrelsen Västra Götaland angående vindkraft.
2023-10-24
Fiskeripolitiskt arbete och medlemsservice.
2023-10-23
Medlemssupport samt förberedelse inför nästa veckas förhandlingar.
2023-10-22
Medverkan i en direktsänd podd angående vindkraft.
2023-10-21
Välbesökt stormöte på Öckerö med demersala fiskare.
2023-10-20
Manifestation i Göteborg angående "Ingen vindkraft på våra fiskeplatser" samt möte i Uddevalla med fiskekommunerna om vindkraft.
2023-10-19
General Assembly i NSAC i Hamburg.
2023-10-18
NSAC ExCom i Hamburg.
2023-10-17
Fortsatt möte i Kalix.
2023-10-16
I Kalix och möte med Jordbruksverket.
2023-10-13
Möte med riksdagsledamöter, möte med HaV i systemprocessen samt möte med Miljödepartementet.
2023-10-12
Även idag DanFish-mässan i Ålborg.
2023-10-11
Mässa DanFish i Ålborg.
2023-10-10
Medverkar i DanFishmässan i Ålborg.
2023-10-09
Systemarbete, fiskeripolitiskt arbete och medlemsservice.
2023-10-06
Möte med räkkommittén.
2023-10-05
Möte i arbetsgruppen för Skagerrak/Kattegatt NSAC (Nordsjönämnden).
2023-10-04
Möte med AgriFood Economics.
2023-10-03
Möte i regi av SJV om hållbar livsmedelsproduktion.
2023-10-02
Medlemsservice och remissarbete.
2023-09-29
Stormöte med räkfiskare.
2023-09-28
Medverkan i radio angående WWF:s så kallade fiskguide.
2023-09-27
Samrådsmöten med HaV.
2023-09-26
Möte i BSAC och angående Fiskeforum 2024.
2023-09-25
Medlemssupport.
2023-09-22
På HaV i möte angående det demersala systemet
2023-09-20
Remissarbete
2023-09-19
Systemprocessmöte med HaV samt vindkraftsmöte i riksdagshuset, Stockholm
2023-09-18
Möte med SVC om MSC, projektmöte med Rise samt möte med Fiskekommunerna Bohuslän
2023-09-15
Möte med arbetsutskottet
2023-09-14
Vindkraftsmöte med pelagiska PO:n
2023-09-13
Idag har vi haft möte med Rise
2023-09-12
Möte med Sea Glow angående elektrifiering av fiskefartyg
2023-09-11
Fiskeripolitiskt arbete och arbete med remisser/samråd
2023-09-09
Stort vindkraftsmöte på Klädesholmen
2023-09-08
Räkkommittén träffades på kontoret
2023-09-07
Medlemssupport
2023-09-06
Idag har vi möte med Eolus samt föredrag för företagarföreningen på Öckerö
2023-09-05
Möte med våra danska kollegor
2023-09-01
I Stockholm på departementet om fiskemöjligheter i Östersjön och Västerhavet
2023-08-31
Möte med Eolus Vind
2023-08-30
Möte med Reis
2023-08-29
Medverkade i Donsö Fishing Meet
2023-08-28
Träffade skärgårdsentreprenörer
2023-08-25
Vindkraftsmöte
2023-08-24
Möte med Uddevalla kommun
2023-08-23
Planeringsdag på kontoret
2023-08-21
Planeringsmöte inför hösten
2023-07-14
Projektarbete
2023-07-13
Remissarbete och planering
2023-07-12
Medlemssupport
2023-07-11
I Bilbao på NSAC-möte
2023-07-10
NSAC-möte i Bilbao
2023-07-07
Politiskt arbete samt medlemssupport
2023-07-06
Medlemssupport
2023-07-05
Möte med NSAC
2023-07-04
I Lysekil på möte med SLU
2023-07-03
Vindkraftsmöte med Eolus vind
2023-06-29
Kontrollmöte i Vigo
2023-06-28
Möte med räkfiskare, Poseidon vind samt personalmöte
2023-06-27
Möte med Jordbruksverket
2023-06-26
Arbete med remisser och medlemsservice
2023-06-22
På Smögen i möte med SLU och Fiskareföreningen Norden
2023-06-21
I Halmstad på möte med Länsstyrelsen i Halland
2023-06-20
Kontrollmöte med Havs- och Vattenmyndigheten
2023-06-19
Politiskt möte i Stockholm
2023-06-16
Manifestation "Ingen vindkraft på våra fiskeplatser"
2023-06-15
Fortsatta räkförhandlingar
2023-06-14
Räkförhandlingar EU-Norge
2023-06-13
EU-Norge förhandlingar, räka
2023-06-12
Förberedelser inför räkförhandlingarna
2023-06-09
Årsstämma
2023-06-08
Möte med våra norska kollegor
2023-06-07
Deltagande i Oslo på en Hav-Vind konferens
2023-06-06
Deltagande i Oslo på en Hav-Vind konferens
2023-06-05
Avstämnings- och planeringsmöte samt fiskeripolitiskt arbete
2023-06-02
Vindkraftsmöte i Malmö samt på Öckerö
2023-06-01
NSAC-möte i Paris
2023-05-31
I Paris på möte med NSAC
2023-05-30
Möte med HaV
2023-05-29
Politiskt arbete och medlemssupport
2023-05-26
Styrelsemöte i SFPO
2023-05-25
Möte med vindkraftsindustrin samt Jordbruksverket
2023-05-24
Politiskt arbete
2023-05-23
Planeringsarbete
2023-05-22
Politiskt arbete
2023-05-17
Intressentmöte RU att genomföra fiskeriförvaltningsåtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen
2023-05-16
Möte med regeringskansliet och BSAC i Bryssel
2023-05-15
Stämmoförberedande arbete och medlemsservice
2023-05-12
Medlemssupport
2023-05-11
Möte angående projektet ”Fiskaren i skolan”
2023-05-10
Möte med Konkurrensverket
2023-05-09
Idag möte med Jordbruksverket
2023-05-08
Medlemssupport
2023-05-05
Möte med räkfiskare i Fiskets Hus
2023-05-04
Medlemsservice och fiskeripolitiskt arbete
2023-05-03
I Bryssel och pratar vindkraft
2023-05-02
Möte i Stockholm
2023-04-28
Samråd, remisser och planerande
2023-04-27
Möte med HaV och HaV:s insynsråd
2023-04-26
Fiskeripolitiskt arbete
2023-04-25
Medlemsservice och remissarbete
2023-04-24
Idag har vi möte med HaV angående spårbarhetssystemet
2023-04-21
Möte med våra europeiska kollegor för att formalisera motståndet mot vindkraftsindustrin
2023-04-20
Idag möte med ett vindkraftsföretag samt Länsstyrelsen Västra Götaland
2023-04-18
Möte med SLU om samhällsnytta samt möte med HaV angående vindkraftverk och havsplaner
2023-04-17
Arbete i anledning av styrelsens sammanträde, remisser och medlemsservice
2023-04-14
Sammanträde med Sfpo:s styrelse
2023-04-13
Idag har vi möte med Jordbruksverket
2023-04-12
Medlemssupport och fiskeripolitiskt arbete
2023-04-11
Möte med NSAC styrelse
2023-04-04
Finlands yrkesfiskeförbund här på möte
2023-04-03
Besök från EU-parlamentet
2023-03-31
Deltagande vid diskussionsmöte om vindkraft i Öresund
2023-03-30
I Stockholm, möte på näringsdepartementet
2023-03-29
Möte med Jordbruksverket angående hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
2023-03-28
Administration, planering och medlemssupport
2023-03-27
Planeringsmöte på kontoret
2023-03-24
Tre möten idag. Först möte med Centerpartiet. Sen redskapsmöte med HaV och trålbinderierna. Samt Kommittémöte.
2023-03-23
Expertgruppsmöte i ett regeringsuppdrag
2023-03-22
Möte i NSAC, arbetsgruppen för Skagerrak/Kattegatt
2023-03-21
Projektarbete
2023-03-20
Medlemssupport och remissarbete
2023-03-17
Spänd väntan av resultatet på EU-Norge förhandlingarna
2023-03-16
Viktig förhandlingsdag, vi följer förhandlingarna
2023-03-15
Workshop: Kartläggning – nyckel till hållbara och kostnadseffektiva bärgningsinsatser av förlorade fiskeredskap
2023-03-14
Bevakar förhandlingarna samt medlemssupport
2023-03-13
Möte med vindkraftsföretag
2023-03-10
Möte med HaV
2023-03-09
Inter-AC möte
2023-03-08
Medlemssupport samt fortsatt bevakning av förhandlingarna
2023-03-07
På plats i Ostend i Belgien på möte med NSAC
2023-03-06
Medlemssupport och remissarbete
2023-03-03
Idag följer vi förhandlingsläget
2023-03-02
Projektplanering
2023-03-01
Medlemssupport
2023-02-28
Möte med vindkraftsbolaget OX2 om vindkraftsparken Gotland. Samt på plats i London i möte med våra brittiska kollegor.
2023-02-27
Förhandlingarna fortsätter
2023-02-24
Idag har vi möte med våra kollegor runt om i Europa
2023-02-23
Jordbruksverket här idag på möte
2023-02-22
Möte med HaV
2023-02-21
Möte med SVC
2023-02-20
Vi bevakar fortfarande förhandlingarna EU-Norge
2023-02-17
Möte med EBFA
2023-02-16
Medlemssupport samt förhandlingar
2023-02-15
Överläggningar inför IMO möte och deltagande vid HaV:s samrådsmöte angående laxfiske
2023-02-14
Möte med vindkraftsindustrin samt pågående arbete med EU-Norge förhandlingar
2023-02-13
Fortsatt arbete med EU-Norge förhandlingar
2023-02-10
På plats i Bryssel på EU-Norge förhandlingar
2023-02-09
Möte med HaV tillsammans med pelagiska PO:n och insjöfiskarna
2023-02-08
Frukostseminarium med riksdagsmän i Riksdagshuset
2023-02-07
På plats i Stockholm idag och träffar landsbygdsministern
2023-02-06
Besök från Riksdagen
2023-02-03
Arbete med förhandlingar EU-Norge
2023-02-02
Medlemssupport
2023-02-01
Möte med SLU havsfiskelaboratorie
2023-01-31
Idag har vi möte med Sotenäs kommun samt EU-möte om genetisk fiskbeståndsundersökning
2023-01-30
Remisser och medlemssupport
2023-01-27
Medlemssupport
2023-01-26
Två möte idag: Excom i NSAC samt Eolus vind
2023-01-25
Möte med Jordbruksverket och vindkraftindustrin
2023-01-24
Idag har vi möte med våra danska kollegor
2023-01-23
Möte med HaV och SLU
2023-01-20
Möte med EBFA och VA Syd
2023-01-19
Medlemsservice och projektarbete
2023-01-18
Analys av HaV:s uppdragsredovisning
2023-01-17
Administrativt arbete och medlemsservice
2023-01-16
Medlemsservice och fiskeripolitiskt arbete
2023-01-13
Förhandlingarna om tillträde i norsk zon fortsätter idag
2023-01-12
På plats i Kalix och har möte med norrbottenfiskarna
2023-01-11
I Stockholm på expertgruppsmöte angående skyddade områden
2023-01-10
Möte i fiskelagsutredningen
2023-01-09
Idag är vi alla på plats efter helgerna och börjar dagen med personalmöte
2022-12-23
Julhälsningar och medlemsservice
2022-12-22
Medlemsservice
2022-12-21
Styrelsemöte i NSAC
2022-12-20
Medlemssupport och administrativt arbete
2022-12-19
Möte med Söderberg & Partners
2022-12-16
Idag deltar vi i HaV:s insynsråd
2022-12-15
Medlemssupport
2022-12-14
Idag har vi haft projektmöte med Sotenäs kommun
2022-12-13
Medlemssupport samt jullunch med personalen.
2022-12-12
Personal- och planeringsmöte
2022-12-09
Styrelsemöte
2022-12-08
I Bryssel på EU-Norge förhandlingar
2022-12-07
Idag är vi i Bryssel på EU-Norge förhandlingar
2022-12-06
Planering inför styrelsemöte på fredag
2022-12-05
Personalmöte samt möte med Brexitfonden
2022-12-02
Administrativt arbete och remisser
2022-12-01
EU-Norge förhandlingar i Oslo
2022-11-30
Vi är fortfarande på plats i Oslo på EU-Norge förhandlingar
2022-11-29
Dag 2 i Oslo på EU-Norge förhandlingar
2022-11-28
På plats i Oslo för EU-Norge förhandlingar
2022-11-25
Möte med Vattenfall angående Kattegatt Syd samt möte angående producentansvarsorganisation, fiskeredskap
2022-11-24
Förhandlingar EU-Norge-UK. Samt samrådsmöte vindparken Neptunus.
2022-11-23
EU-Norge-UK förhandlingar i Bryssel.
2022-11-22
Dag 2 i Bryssel på EU-Norge-UK förhandlingar. Samt hearing licensjaktens effekter på säl.
2022-11-21
I Bryssel på EU-Norge-UK förhandlingar
2022-11-18
Stormöte med våra fiskare
2022-11-17
Förhandlingsförberedelser
2022-11-16
Medlemssupport
2022-11-15
Möte med HaV samt våra danska kollegor
2022-11-14
Idag har vi möte med HaV och Jordbruksverket
2022-11-11
Fortsatta EU-Norge förhandlingar i Bryssel. Samt dialogmöte om överlåtbara fiskerättigheter.
2022-11-10
I Bryssel på EU-Norge förhandlingar
2022-11-09
På plats i Bryssel på EU-Norge förhandlingar
2022-11-08
Möte med demersala arbetsgruppen i Nordsjönämnden
2022-11-07
Förhandlingar EU-UK samt politiskt arbete
2022-11-04
Fortsatta förhandlingar EU-Norge-UK i Oslo
2022-11-03
Förhandlingar EU-Norge-UK i Oslo
2022-11-02
Medlemssupport
2022-11-01
Möte med våra danska kollegor, DFPO
2022-10-31
Medlemssupport
2022-10-28
I Strandby på möte med Danmarks Fiskeriförening
2022-10-27
Medlemssupport
2022-10-26
Deltagande vid SLU Aquas avdelningsdagar
2022-10-25
Idag är vi i Jönköping på Jordbruksverket i ett möte i råd för hållbar produktion och konsumtion
2022-10-24
Möte med HaV angående producentansvar
2022-10-21
Idag är vi på Fiskarlaget Sör årsstämma i Norge
2022-10-20
Även idag i Stockholm på Fiskeforum 2022
2022-10-19
Idag är vi på Fiskeforum 2022 i Stockholm
2022-10-18
Idag följer vi Nordisk fag konferanse om havförvaltning
2022-10-17
Förhandlingarna angående Östersjön följer vi idag
2022-10-14
Medlemssupport
2022-10-13
Idag var det bl a möte angående återvinning av fiskeredskap
2022-10-12
Fiskeripolitiskt arbete samt medlemssupport
2022-10-11
Årsmöte med NSAC i Vigo
2022-10-10
I dag är vi i Spanien i Vigo på möte med NSAC och Efca, Europeiska Fiskekontrollen
2022-10-07
Medlemssupport
2022-10-06
Remissarbeten och Medlemssupport
2022-10-05
Fiskeripolitiskt arbete samt medlemssupport
2022-10-04
Idag är det möte med våra danska kollegor
2022-10-03
Möte med BSAC
2022-09-30
Möte med EBFA
2022-09-29
Projektarbete och medlemssupport
2022-09-28
Styrelsemöte med NSAC samt möte med BSAC
2022-09-27
Personalmöte
2022-09-26
Medlemssupport
2022-09-23
Idag har vi haft möte med fiskekommunerna
2022-09-22
Möte med Skagerrak-Kattegatt arbetsgrupp i NSAC
2022-09-21
Arbete med vårt LIT-projekt
2022-09-20
Möte med SSPA, Statens Provningsanstalt, angående faror med vindkraft
2022-09-19
Idag arbetar vi med vårt LIT-projekt
2022-09-16
Idag har vi möte med EBFA
2022-09-15
Möte med Eolus Vind
2022-09-14
Arbete med projekten samt medlemssupport
2022-09-13
Vindkraftsmöte idag med Vattenfall
2022-09-12
Idag var det möte med Eolus Vind samt med SEB
2022-09-09
AU-möte samt Styrelsemöte
2022-09-08
Medlemssupport
2022-09-07
Medlemssupport
2022-09-06
Idag har vi möte med Baltfish, en EU-nämnd med fokus på Östersjön
2022-09-05
Personalmöte samt arbete med våra draggningsprojekt
2022-09-02
Träffar Näringsdepartementet i Stockholm
2022-09-01
I Stockholm och har möte med våra danska och norska kollegor
2022-08-31
Kontrollmöte med Havs- och Vattenmyndigheten
2022-08-30
Personalmöte samt medlemssupport
2022-08-29
Idag är det möte med HaV, Jordbruksverket och Vindkraftindustrin
2022-08-26
Möte med de norska räkfiskarna i Utgårdskilen, Norge
2022-08-25
Möte med våra fiskare som ska ingå i draggningsprojektet
2022-08-24
Möte med Europêche och EAPO
2022-08-23
Möte med Pelagiska PO:n samt Danska PO:n
2022-08-22
Möte med algodlingsföretag samt vindkraftindustrin
2022-08-19
Möte med Arbetsutskottet
2022-08-18
EU-möte angående skyddade områden
2022-08-17
Möte med HaV:s insynsråd samt möte med vindkraftbolag
2022-08-16
Planering och fiskeripolitiskt arbete
2022-08-15
Idag drar vi på för fullt efter semestrar mm
2022-07-08
Möte med Skagerack, Kattegatt arbetsgruppen i NSAC samt möte med HaV
2022-07-07
Demersala arbetsgruppen i NSAC. Samt möte med vindkraftindustrin.
2022-07-06
Medlemssupport
2022-07-05
Remissarbete och medlemssupport
2022-07-04
Fiskeripolitiskt arbete
2022-07-01
Idag är det möte i Fiskets Hus med våra räkfiskare
2022-06-30
Idag har vi haft möte med Havs- och Vattenmyndighetens kontrollenhet och Kustbevakningen. Samt möte med DTU aqua och DFPO.
2022-06-29
Medlemssupport
2022-06-28
Möte med danska fiskares PO
2022-06-27
På plats i Stockholm för möte med vindkraftindustrin
2022-06-23
Medlemssupport
2022-06-22
Möte med danska DFPO samt medlemssupport
2022-06-21
Möte med HaV och Jordbruksverket
2022-06-20
I Köpenhamn på möte med NSAC
2022-06-17
Årsstämma står på schemat idag
2022-06-15
Medlemssupport
2022-06-14
Idag har vi möte med våra danska kollegor
2022-06-13
Möte med vindkraftsbolag
2022-06-10
EU-möte angående EU:s fiskepolitik
2022-06-09
Idag är det möte med Fiskbranschens Riksförbund samt möte med PFAS i fisk
2022-06-08
Möte med NSAC
2022-06-07
Möte angående vindkraft utanför Gävle. Samt möte med NSAC.
2022-06-03
Dag 3 i Mark- och Miljödomstolen angående försök att stoppa mudderdumpning utanför Vinga. Samt även idag deltagande vid Nationella yrkesfiskekonferensen 2022.
2022-06-02
Dag 2 i Mark- och Miljödomstolen för att försöka stoppa mudderdumpning utanför Vinga. Samt deltagande vid Nationella yrkesfiskekonferensen 2022.
2022-06-01
Vi sitter i Mark- och Miljödomstolen för att försöka stoppa mudderdumpning utanför Vinga
2022-05-31
Möte med danskt fiske
2022-05-30
Förberedelser för stämman
2022-05-25
I Utgårdskilen, Norge för möte med norska räkfisket.
2022-05-24
Möte med HaV om flerårigt system
2022-05-23
Medlemssupport
2022-05-20
Fortsättning i Skagen på EU-Norge förhandlingar om räka
2022-05-19
Idag är vi i Skagen på EU-Norge förhandlingarna om räka
2022-05-18
Frukostmöte med riksdagskvinnor/män i Riksdagshuset
2022-05-17
Idag reser vi till Stockholm och förbereder frukostmötet i Riksdagen imorgon onsdag
2022-05-16
Medlemssupport
2022-05-13
Möte med Näringsdepartementet
2022-05-12
Möte med Vattenfall samt möte med Projekt Fjordtorsk
2022-05-11
Fortsatt möte med MSC i Köpenhamn. Samt möten om vindkraft och yrkesfiske.
2022-05-10
MSC-möte i Köpenhamn
2022-05-09
Medlemssupport. Möte med HaV angående räkförhandlingarna i nästa vecka.
2022-05-06
Idag hade vi möte med HaV angående regeringsuppdrag - Fiske/vindkraft
2022-05-05
Medlemssupport
2022-05-04
Först möte med Hav angående de nya havsplanerna, sen möte med SLU angående livsmedelsförsörjning
2022-05-03
Möte med EBFA samt Danska PO
2022-05-02
Möte med Fiskauktion angående bränsletillägg
2022-04-29
Idag har det varit möte med SLU och Norden. Samt InterAC Brexit med EU-Parlamentet.
2022-04-28
Möte angående Donsö Shipping Meet
2022-04-27
Möte med EBFA samt vindkraftindustrin
2022-04-26
Medlemssupport
2022-04-25
På Öckerö där det var möte med Pelagiska PO
2022-04-22
Resa till Malmö för möte med Öresundsfiskare samt SLU
2022-04-21
Idag har vi möte med Jordbruksverket samt HaV
2022-04-20
Möte med Fiskhamnen, HaV samt Kustbevakningen.
2022-04-19
Möte med Marinen
2022-04-14
Projektarbete. Vi önskar er en riktigt Glad Påsk!
2022-04-13
Idag har vi möte med Öresundsfiskarna
2022-04-12
Möte med EBFA
2022-04-11
Idag har vi möte med våra danska kollegor
2022-04-08
Flera möten idag också. Med Fiskekommunerna, EBFA samt MSC.
2022-04-07
Dagen bestod av många möten: Poseidon och Vidar Vindkraftparker, EBFA, MSC samt Nordens Trålbinderi
2022-04-06
Idag har vi möte med MSC
2022-04-05
Möte med danska kollegor
2022-04-04
Medlemssupport
2022-04-01
Idag var det möte med Näringsdepartementet
2022-03-31
Möte med NSAC samt en heldag med journalister
2022-03-30
Möte med Göteborgs fiskauktion angående bränslestöd
2022-03-29
Möte med EBFA
2022-03-28
Medlemssupport
2022-03-25
Idag har vi haft möte med HKPO samt HaV
2022-03-24
NSAC möte, Skagerrak och Kattegatts arbetsgrupp
2022-03-23
Idag har vi tre möten: om Brexitersättningar, med HaV samt med NSAC
2022-03-22
Tre möten idag, med NSAC, EBFA samt våra danska kollegor i DFPO
2022-03-21
Medlemssupport
2022-03-18
Tre möten idag; Näringsdepartementet, Jordbruksverket samt HaV
2022-03-17
Medlemssupport
2022-03-15
Möte med Jordbruksverket angående hållbar produktion av livsmedel
2022-03-14
Möte med EBFA
2022-03-11
Medlemssupport samt möte med auktionerna angående bränslepriserna
2022-03-10
Möte med Fiskeauktionerna angående bränsletillägg
2022-03-09
Möte med Fiskauktionerna idag
2022-03-08
Idag har vi möte med våra Danska kollegor i DFPO
2022-03-07
Administrativt arbete och medlemssupport
2022-03-04
Idag har vi haft möte med Räkfiskare
2022-03-03
Idag har vi förberedelsearbete inför morgondagens stormöte med Räkfiskare
2022-03-02
Arbetat administrativt och med medlemsservice idag
2022-03-01
Idag har vi haft möte med Jordbruksverket
2022-02-28
Uppföljningsmöte med MSC
2022-02-25
Idag har vi styrelsemöte - Önskar er en fin helg
2022-02-24
Idag har vi förberedelsearbete inför morgondagens styrelsesammanträde
2022-02-23
Idag har vi haft möte med NSAC
2022-02-22
Vi arbetar med vårt Lit-projekt
2022-02-21
Möte med SLU
2022-02-18
Idag var det möte med fiskfiskare
2022-02-17
Idag deltar vi i EBFA:s möte med DG mare och DG envi
2022-02-16
Onsdagen ägnades åt förhandlingar i Mark- och miljödomstolen i Helsingsborgs Tingsrätt angående sanduttag i Skälderviken
2022-02-15
Möte med EBFA
2022-02-14
Medlemssupport samt möte med Nsac angående Plaice Box
2022-02-11
Återkommande möte med European Bottom Fishing Alliance samt möte om vindkraftsparken Erik Segersäll
2022-02-10
Brexitmöte med Nsac
2022-02-09
Möte med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
2022-02-08
Möte med dansk PO
2022-02-07
Börjar veckan med planeringsmöte och därefter möte med European Bottom Fishing Alliance
2022-02-04
Vi fortsätter med projektarbete och önskar er en fin helg
2022-02-03
Idag har vi haft möte med NSAC
2022-02-02
Administrativt arbete och medlemssupport
2022-02-01
MSC arbete och projektarbete på agendan idag
2022-01-31
Vi börjar veckan med personalmöte och arbetar sen med medlemssupport
2022-01-28
Idag har vi möte med European Bottom Fishing Alliance. Önskar er en fin helg
2022-01-27
Möte med Nordsjönämnden (NSAC) och arbetat med medlemssupport
2022-01-26
Idag har vi haft "Minikonferens för Demersalt yrkesfiske"
2022-01-25
Möte med DFPO idag
2022-01-24
Idag har vi haft personalmöte och Europêche-möte, Bottom Fishing Alliance
2022-01-21
Fortsättning på LIT projektet och vi önskar er en fin helg.
2022-01-20
Idag har vi haft möte om kommande LIT - Low impact trawling projekt
2022-01-19
MSC möte idag
2022-01-18
Idag har vi NSAC möte
2022-01-17
Veckan börjar med Personalmöte. Eftermiddagen vindparksmöte och möte med Jordbruksverket
2022-01-14
Idag möte med Mistra Food Futures - Forskning om ett hållbart livsmedelssystem. Vi önskar er en fin helg
2022-01-13
Möte med Europêche och jobbat med medlemssupport
2022-01-12
Idag har vi haft möte med PELAC och NSAC
2022-01-11
Idag har vi möte med Danmarks Fiskeriförening Producent Organisation - DFPO
2022-01-10
Alla åter på plats efter helgerna och vi startade veckan med personalmöte och där efter ett möte med Europêche
2022-01-07
Internationellt arbete
2022-01-05
Medlemssupport
2022-01-04
Möte med Norden
2022-01-03
Medlemssupport
2021-12-30
Arbete med projektplanering
2021-12-29
Medlemssupport
2021-12-28
Medlemssupport
2021-12-27
Arbete med Nsac-frågor
2021-12-23
Medlemssupport
2021-12-22
Vi avslutar veckan med ett möte med HaV och vi önskar er en riktigt fin Jul och Ett Gott Nytt År.
2021-12-21
Idag har vi arbetat med medlemsservice och remissarbete
2021-12-20
Administrativt arbete idag
2021-12-17
Idag har vi haft Styrelsemöte över Teams och vi önskar er alla en fin 4:e advent.
2021-12-16
Idag förbereder vi inför styrelsemötet som vi har i morgon.
2021-12-15
Idag har vi jobbat med draggningsprojekten
2021-12-14
Fiskeriförhandlingarna klara - tillträde till NEZ säkerställt fr.o.m. 1/1-2022
2021-12-13
GLAD LUCIA, -Idag har vi haft möte med Sotenäs Kommun om havsmiljösatsning "fiskrev"
2021-12-10
Förhandlingarna fortsätter och idag har vi möte med HaV ang utsjöbankar, Kattegatt. Med önskan om en god helg.
2021-12-09
Remissarbete och medlemsservice idag
2021-12-08
Idag har vi haft MSC möte
2021-12-07
Förhandlingarna fortsätter men går in i slutskedet
2021-12-06
Idag har vi arbetat med medlemsservice och remissarbete
2021-12-03
Idag närvarade SFPO vid avdelning 1:s årsmöte i Norra skärgården, Öckerö.
2021-12-02
Idag har vi haft möte med DFPO och Norges Fiskarlag
2021-12-01
Möte med den Demersala arbetsgruppen i Nordsjönämnden (NSAC)
2021-11-30
Flera möten idag: Naturvårdsverket, NSAC, DFPO och EU-UK förhandlingar
2021-11-29
Medlemsservice och administrativt arbete idag
2021-11-26
Idag har vi haft möte med HaV samt möte om marin vindkraft. Vi önskar er en fin helg!
2021-11-25
Möte med Landsbygdskommunikatörerna
2021-11-24
Idag har vi arbetat med remissarbete och medlemsservice
2021-11-23
MSC arbete idag
2021-11-22
Idag arbetar vi med planering
2021-11-19
Småskaligt fiske i Östersjön och möte om säl och skarv. Vi önskar er en fin helg!
2021-11-18
Idag har vi haft möte om Tonfisk
2021-11-17
Idag har vi jobbat administrativt och med medlemsservice
2021-11-16
Förhandlingarna fortsätter..
2021-11-15
Förhandlingar Eu - Storbritannien idag
2021-11-12
Möte med Fiskfiskare på förmiddagen och möte med Östersjöfiskare på eftermiddagen. Vi önskar er en fin helg!
2021-11-11
Fortsatta förhandlingar och medlemsservice
2021-11-10
Förhandlingarna EU - Norge fortsätter i Oslo
2021-11-09
Idag är vi på plats i Oslo. Eu -Norge förhandlingar.
2021-11-08
Förhandlingarna om ett fiskeavtal mellan EU, Norge och Storbritannien fortsätter.
2021-11-05
Idag har vi Remissarbete och Vi önskar er en go helg!
2021-11-04
Det Fiskeripolitiska arbetet fortsätter
2021-11-03
Fiskeripolitiskt arbete idag
2021-11-02
Idag har det varit arbete med Produktions- och saluföringsplanen och medlemsservice
2021-11-01
Idag har vi jobbat administrativt och med medlemsservice
2021-10-29
Förhandlingarna fortsätter mellan EU-UK och vi har även haft möte med HaV. Vi önskar er en fin helg!
2021-10-28
Förhandlingar med EU-UK
2021-10-27
Jobb med ETP appen
2021-10-26
Idag har det varit möte med Danska PO:n
2021-10-25
Idag har vi haft Planeringsmöte för yrkesfiskekonferens 2022 (arrangerat av SJV)
2021-10-22
Idag deltog SFPO vid seminariet Fjordtorsk 2021 i Uddevalla. Vi önskar er en fin helg.
2021-10-21
Idag har vi jobbat med ETP appen
2021-10-20
Idag har vi varit tillsammans på kontoret och på eftermiddagen möte med Oxelösunds fiskehamn
2021-10-19
Idag har vi haft möte med miljö och jordbruksutskottet
2021-10-18
Remissarbete och administrativt arbete
2021-10-15
Idag har vi haft möte med Vattenfall ang, vindkraftsparken Kattegatt Syd. Önskar er en Trevlig helg!
2021-10-14
Mediaarbete
2021-10-13
Möte med vindkraftsindustrin
2021-10-12
Även idag är vi i Luxemburg och följer EU:s förhandlingar om Östersjön
2021-10-11
Idag är vi i Luxemburg och följer EU:s förhandlingar om Östersjön
2021-10-08
Möte med HaV:s Insynsråd och möte med HaV om ”Rem” Kameraövervakning
2021-10-07
Möte med Norges Fiskarlag och Dansk Fiskeriförening PO i Köpenhamn
2021-10-06
Möte idag med MSC och JDF gruppen. Även möte ang arbetet med ETP appen
2021-10-05
Möte idag med Jordbruksverket om hållbar livsmedelsproduktion
2021-10-04
Medlemsservice och Projektarbete
2021-10-01
Administrativt arbete och medlemsservice idag. Vi önskar er en fin helg
2021-09-30
Styrelsesammanträde i EAPO och arbete med draggningsprojektet
2021-09-29
Idag har vi haft möte med JDF gruppen- Joint Demersal Fisheries om MSC
2021-09-28
Idag har vi besök av Nordsjönämnden NSAC - Skagerack och Kattegatt gruppen
2021-09-27
Remissarbete och administrativt arbete.
2021-09-24
Idag har vi haft Styrelsesammanträde på Kansliet och deltagit vid möte i Glommen på eftermiddagen. Trevlig helg!
2021-09-23
Remissyttranden och planering
2021-09-22
Arbetar med MSC och ETP appen
2021-09-21
Flera möten inne på kontoret idag
2021-09-20
Administrativt arbete och jobb med ETP appen
2021-09-17
Administrativt arbete och medlemsservice idag. Vi önskar er en fin helg
2021-09-16
Jobbat med ETP appen
2021-09-15
Idag har vi varit inne på Kansliet och arbetat tillsammans
2021-09-14
Idag har vi haft möte med Nordsjönämndens (NSAC) och JDF gruppen
2021-09-13
Arbetar med ETP appen
2021-09-10
Remissarbete och Medlemsservice har vi jobbat med idag. Vi önskar er alla en fin helg
2021-09-09
Möte med SIS- Standardiseringskommissionen och möte ang ETP appen
2021-09-08
Idag har vi arbetat tillsammans på Kansliet
2021-09-07
Möte med Baltfish och NSAC idag
2021-09-06
Idag har vi haft möte ang ETP appen med JDF-gruppen
2021-09-03
Idag har vi möte med HaV och EAPO, vi önskar er alla en fin helg
2021-09-02
Idag är några av oss på plats i Köpenhamn och har möte med DFPO.
2021-09-01
Onsdagar möts vi alla och arbetar på kansliet
2021-08-31
Möte med Näringsdepartementet idag
2021-08-30
Idag arbetar vi med bl a Marin vindkraft
2021-08-27
Idag har vi arbetat med medlemsservice samt fiskeripolitiskt och administrativt arbete. Vi önskar er alla en Trevlig Helg
2021-08-26
Arbetat med medlemsservice idag
2021-08-25
Idag är det möte med HaV
2021-08-24
Idag har vi haft möte med DFPO och jobbat med MSC
2021-08-23
Idag arbetade vi tillsammans på kontoret efter flera månader hemifrån. Gick igenom våra olika projekt och arbeten efter semestern.
2021-08-20
Arbetat med Draggningsprojektet och vi önskar er alla en fin helg
2021-08-19
Idag har vi jobbat med Medlemsservice och MSC
2021-08-18
Idag har vi arbetat administrativt och fortsatt med projektarbetet
2021-08-17
Projektarbete idag
2021-08-16
Administrativt arbete idag
2021-08-13
Arbetat med medlemsservice idag. Vi önskar er en trevlig helg
2021-08-12
Projektarbete även idag
2021-08-11
Jobbat med MSC och draggningsprojektet
2021-08-10
Idag jobbar vi med draggningsprojektet
2021-08-09
Några av oss är åter efter semestern, arbetar med medlemsservice och administrativt arbete
2021-07-19
Jobbar med våra projekt
2021-07-16
Administrativt arbete
2021-07-15
Administrativt arbete
2021-07-14
Arbete med remisser
2021-07-13
Projektarbete
2021-07-12
Möte Demersala arbetsgruppen i Nordsjönämnden (NSAC)
2021-07-09
Styrelsesammanträde EAPO
2021-07-08
NSAC:s styrelsesammanträde samt EAPO:s medlemsmöte
2021-07-07
Medlemsservice och remissarbete
2021-07-06
Möte angående MSC
2021-07-05
Internt personalmöte
2021-07-02
Möte med Havs- och vattenmyndighetens insynsråd och invigning och dop för Vingaskär GG 500 på Styrsö
2021-07-01
Idag har vi jobbat med planeringsarbete
2021-06-30
Idag möte med Hav och Jordbruksverket
2021-06-29
Flera möten idag: Bla Danska Havsplaner och Norsk vindkraft samt möte med DFPO
2021-06-28
Började måndagen med personal möte över Teams. Administrativt arbete på eftermiddagen
2021-06-24
Idag deltog vi vid Nordsjönämndens möte ”North Sea Energy Cooperation – Marine Spatial Planning scenario studies – stakeholder session”.
2021-06-23
Medlemsservice, administrativt och fiskeripolitiskt arbete på agendan
2021-06-22
Idag hade vi personalmöte via Teams och därefter möte med Naturvårdsverket.
2021-06-21
Idag har vi haft möte med SLU
2021-06-18
Idag har vi haft Föreningsstämma. Vi önskar er alla fina sommardagar!
2021-06-17
System - och Remissarbete idag
2021-06-16
Idag har vi haft möte med SLU Aqua
2021-06-15
Arbete med MSC frågor och möte med NSAC idag
2021-06-14
Börjar måndagen med personalmöte och eftermiddagen har vi uppföljning på MSC JDF möte
2021-06-11
Idag har vi haft möte med Fiskekommunerna om marina vindkraftsparker & möte om kontrollfrågor vad gäller demersalt fiske med Havs- och vattenmyndigheten. Vi önskar er en trevlig Helg!
2021-06-10
Idag jobbar vi med MSC frågor och utbildningsfrågor
2021-06-09
Idag har vi haft möte med BSAC Eapo och förhandlingar med EU-UK
2021-06-08
På plats i Köpenhamn och har möte med MSC och BSAC
2021-06-07
Idag är vi i Köpenhamn och har möte med DFPO
2021-06-04
Idag jobbar vi med Vindkraftsfrågor och önskar er alla en trevlig och solig helg
2021-06-03
Idag har vi haft möte med SCB ang. fiskerinäringens bränsleförbrukning
2021-06-02
Utbildningsdag 2 av 2 och möte om Biologisk Mångfald
2021-06-01
Utbildningsdag 1 av 2 och möte med DFPO idag.
2021-05-31
Vi började morgonen med personalmöte via Teams och sen var det administrativt arbete
2021-05-28
Idag har vi haft sammanträde med SFPO:s styrelse. Vi önskar er en fin helg!
2021-05-27
Idag har vi haft ExCom möte
2021-05-26
Administrativt arbete och medlemsservice på agendan idag
2021-05-25
Idag har vi haft vindparksmöte med Zephyr och möte med Landsbygdsnätverket
2021-05-24
Vi börjar måndag morgon med personal planering och träff via teams. Fortsätter dagen med Jordbruksverkets möte om handlingsplaner under strategin för yrkesfiske.
2021-05-21
Idag har vi deltagit vid Stockholms och Smögens fiskauktioners stämma. Vi önskar er en fin helg
2021-05-20
Idag har vi haft möte med Jordbruksverket
2021-05-19
Dagens agenda: Planeringsmöte inför ålkonferens, webbinarium inför Food Systems Summit och styrelsemöte EAPO.
2021-05-18
Idag har vi haft möte med DFPO och jobbat administrativt
2021-05-17
Vi började morgonen med personalmöte via Teams och sen var det möte med Näringsdepartementet om skrotningsstödet
2021-05-12
Idag har det varit möte om Biologisk Mångfald och vi har jobbat med medlemsservice. Vi önskar er en fin Kristi himmelfärdshelg
2021-05-11
Arbetat med medlemsservice och remissarbete idag
2021-05-10
Idag har vi haft personalmöte och arbetar med medlemsservice
2021-05-07
Avslutar veckans möten med DFPO och SLU - Vi önskar er en trevlig helg
2021-05-06
Idag är det möte med BSAC ExCom
2021-05-05
HAZID-workshop arrangerad av Hesselö Offshore Wind Farm på agendan idag
2021-05-04
Remissarbete och möte med NSAC idag
2021-05-03
Idag har vi haft personalmöte och jobbat med remisser
2021-04-30
Vi önskar er alla en fin Valborg och Första Maj
2021-04-29
Idag har det varit möte med Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket
2021-04-28
En hel mötesdag idag med ExCom, Vindkraftsverket & Landsbygdsnätverket
2021-04-27
Möte med SVC & politiskt arbete idag
2021-04-26
Idag har vi haft personalmöte och möte med bl a HaV
2021-04-23
Idag möte med AgriFood Economics Centre & vi har deltagit i en workshop om kemiska stridsmedel. Önskar er en fin helg!
2021-04-22
Idag har vi haft möte med NSAC
2021-04-21
Administrativt arbete idag
2021-04-20
Tisdagsmöte med DFPO
2021-04-19
Administrativt arbete och medlemsservice samt att vi har haft Personalmöte
2021-04-16
Idag har vi haft möte med HaV. Trevlig helg.
2021-04-15
Möte med SVC och Pelagikerna
2021-04-14
Idag har vi haft möte med Landsbygdsnätverket
2021-04-13
Möte idag med NSAC och Pelagikerna
2021-04-12
Idag har vi haft personalmöte samt möte med Vattenfall
2021-04-09
Idag har vi arbetat med medlemsservice samt fiskeripolitiskt och administrativt arbete. Vi önskar er alla en Trevlig Helg
2021-04-08
Förberedande möte inför det 8:e mötet med IMO:s underkommitté ”Navigation, Communication and Search and Rescue” (NCSR).
2021-04-07
Medlemsservice och uppföljningsarbete
2021-04-06
Administrativt arbete idag
2021-04-01
Efter en förmiddag med administrativt arbete tar vi lite påskledigt och Önskar er alla en riktigt GLAD PÅSK
2021-03-31
Idag har vi haft vårt avslutande MSC möte för denna revision
2021-03-30
Idag har vi jobbat med medlemsservice och remissarbete
2021-03-29
Personal möte och MSC möte idag
2021-03-26
Idag fortsätter vi med MSC möte och önskar er alla en fin helg.
2021-03-25
Administrativt arbete och medlemsservice
2021-03-24
MSC möte även idag
2021-03-23
Idag har vi haft möte med DFPO
2021-03-22
Idag har vi haft MSC möte hela dagen
2021-03-19
Idag har vi möte med HaV och Jordbruksverket samt möte i NSAC och MSC-arbete. Trevlig helg alla
2021-03-18
Idag arbetar vi med MSC
2021-03-17
Glädjens besked att förhandlingarna äntligen blev klara
2021-03-16
Möte med Baltic Pipe och förhandlingarna är på sluttampen
2021-03-15
Administrativt arbete och medlemsservice på agendan idag
2021-03-12
Idag har vi haft möte hela dagen: Styrelse möte och Stormöte ang systemarbetet. Vi önskar er en trevlig helg
2021-03-11
Flera möten under dagen bl a med vår fondförvaltare och våra danska och norska kollegor
2021-03-10
Möte med HaV idag
2021-03-09
Idag har vi haft möte med JDF, DFPO och Jordbruksverket
2021-03-08
Idag sitter vi i olika möten. Både med Landsbygdsnätverket och EAPO
2021-03-05
Förhandlingarna fortsätter och vi arbetar med framtagandet av ny strategi för yrkesfisket, Trevlig Helg
2021-03-04
Idag har vi medverkat på flera olika möten, bl a med Lomma kommun
2021-03-03
Möte relaterat till framtagandet av en ny strategi för yrkesfiske
2021-03-02
Idag har vi haft möte med JDF gruppen- Joint Demersal Fisheries
2021-03-01
Idag har vi arbetat administrativt och fortsatt med förhandlingsarbetet
2021-02-26
Förhandlingarna fortsätter och vi har haft möte med HaV. Trevlig Helg
2021-02-25
Idag har vi haft möte med Näringsdepartementet
2021-02-24
Möte med HKPO
2021-02-23
Idag har vi haft möte med DFPO
2021-02-22
Idag har vi jobbat administrativt med bl a JDF-Joint Demersal Fisheries
2021-02-19
Fortsättning följer med EU, Norge förhandlingarna och vi önskar er en Trevlig Helg
2021-02-18
Förhandlingarna fortsätter och vi har möte med Insjöfisket
2021-02-17
Idag har vi haft möte med SLU Aqua och jobbat med JDF
2021-02-16
Administrativt arbete och medlemsservice
2021-02-15
Idag har vi Samrådsmöte med Vattenfall ang. vindkraftsparken Kattegatt Syd.
2021-02-12
Medverkat i flera möten även idag. Bl a HaV och det Danska och Norska fiskarlaget. Vi önskar er en Trevlig Helg
2021-02-11
Flera möten under dagen bl a Scheveningen-gruppen och Nordsjöacken - NSAC och förhandlingarna fortsätter
2021-02-10
Medlemsservice och administrativt arbete idag
2021-02-09
Idag är det Förmöte inför förhandlingar inom IMO och möte med DFPO
2021-02-08
Förhandlingsmöten fortsätter
2021-02-05
JDF gruppen har haft möte idag och förhandlingarna fortsätter. Vi önskar er en Trevlig Helg
2021-02-04
Idag har vi haft möte med ransoneringsgruppen havskräfta
2021-02-03
Idag har vi haft möte med DFPO
2021-02-02
Förhandlingsmöten fortsätter under dagen
2021-02-01
Vi jobbar med rapportarbete samt förhandlingarna
2021-01-29
Remissarbete och administrativt arbete. Vi önskar er en fin helg
2021-01-28
Medlemsservice och möte med HaV
2021-01-27
Förhandlingarna fortsätter och vi arbetar även med administrativt arbete och medlemsservice idag
2021-01-26
Idag deltar vi i Nordsjö-AC:en (NSAC) ExCom möte
2021-01-25
Idag har det varit dialogmöte inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem och förhandlingsmöten fortsätter mellan EU-Norge-UK
2021-01-22
Administrativt arbete och medlemsservice samt fortsättning på förhandlingsmöten EU-Norge-UK och HaV. - Trevlig Helg
2021-01-21
Möte med HaV och Kustbevakningen idag
2021-01-20
Möte med JDF gruppen och fortsatta förhandlingar
2021-01-19
Nyheter, administration samt att vi fortsätter med förhandlingsmöten
2021-01-18
Vi fortsätter även denna vecka med Förhandlingsmöten EU-Norge-UK
2021-01-15
Fortsatta förhandlingar och möte med Näringsdepartementet - Trevlig Helg
2021-01-14
Fortsättning på förhandlingsmöten EU-Norge-UK
2021-01-13
Förhandlingsmöte EU-Norge-UK
2021-01-12
Idag har vi Planeringsmöte
2021-01-11
Nyheter och administrativt arbete
2021-01-08
Möte Nordsjörådet (NSAC) och EAPO. Vi önskar er Trevlig Helg
2021-01-07
Administrativt arbete och medlemsservice
2021-01-05
Planering och Förhandlingsarbete idag
2021-01-04
Vi är åter på plats och önskar er God fortsättning på 2021
2020-12-21
Fortsatt förhandlingsarbete: Vi önskar er alla en riktigt fin Jul och ett Gott Nytt År
2020-12-18
Idag har vi jobbat med våra projekt och årets förhandlingar. Vi önskar er alla en fin helg
2020-12-17
Idag har vi möte med HaV och Öresundsfiskarna
2020-12-16
Remissarbete och möte med Hushållningssällskapet
2020-12-15
Idag arbetar vi med medlemsservice och remissarbete
2020-12-14
Nyheter, administration, fiskemöte
2020-12-11
Idag har det varit möte med Jordbruksverket och HaV. Vi önskar er en Trevlig Helg
2020-12-10
Administrativt arbete och medlemsservice
2020-12-09
Idag är det JDF möte
2020-12-08
Planering, remissarbete och medlemsservice
2020-12-07
Idag är det möte med Miljörådsberedningen
2020-12-04
Extra föreningsstämma och Styrelsesammanträde
2020-12-03
EAPO-möte och medlemsservice
2020-12-02
Medlemsservice och administrativt arbete
2020-12-01
Idag är det utbildning
2020-11-30
Förberedelser inför extra föreningsstämma
2020-11-27
Möte i Övervakningskommiten - Vi önskar en fin första advent
2020-11-26
Flera möten idag: HaV och SLU Aqua samt Hansa Power Bridge
2020-11-25
Idag jobbar vi med Vindkraft
2020-11-24
Möte med ministern idag
2020-11-23
Idag är det projektarbete
2020-11-20
Idag har vi möte med HaV, Vi önskar er en fin helg !
2020-11-19
Administrativt arbete och medlemsservice
2020-11-18
Idag har vi möte med Näringsdepartementet
2020-11-17
EU-Norge förhandlingar
2020-11-16
Förberedelser inför extra föreningsstämma
2020-11-13
Möte med Demersala arbetsgruppen
2020-11-12
Idag har vi Styrelsemöte
2020-11-11
Medlemsservice och fiskeripolitisk arbete
2020-11-10
Idag är det möte med Fiskekommunerna
2020-11-09
Möte om samarbete mellan PO:ar
2020-11-06
Administrativt jobb idag och Vi önskar er en härlig helg!
2020-11-05
Idag jobbar vi med PSP
2020-11-04
Idag har vi möte med MSC
2020-11-03
Möte med näringsdepartementet
2020-11-02
Idag har vi framtidsplanering
2020-10-30
Även idag arbetar vi med Produktions- och Saluföringsplanen. Vi önskar er alla en fin helg!
2020-10-29
Idag arbetar vi med Produktions- och Saluföringsplanen
2020-10-28
Idag har vi möte med HaV
2020-10-27
26 & 27 okt - Möte med Nordsjönämnden (NSAC)
2020-10-23
Utvärderingsseminarium, Framtidens fiske och vattenbruk
2020-10-22
Arbete med Skrubbaprojektet
2020-10-21
Möte med Regeringen
2020-10-20
Möte i EAPO (dag 2)
2020-10-19
Möte (Generalförsamling) med EAPO
2020-10-16
Möte med Fiskekommunerna
2020-10-15
Möte med MSC och projekt Fjordtorsk
2020-10-14
Tre möten idag: SPF PO, GFA och HaV / Idag är det räkmackans dag!
2020-10-13
Möte i EAPO
2020-10-12
Första dagen på kansliet för vår nyanställda Lizette Fhager
2020-10-09
SFPO-styrelsemöte och Demersalt samrådsmöte med HaV
2020-10-08
Planering och medlemsservice
2020-10-07
HaV:s insynsråd och vindkraft
2020-10-06
Idag arbetar vi med rekrytering av en ny medarbetare
2020-10-05
Mötesförberedelser och medlemsservice
2020-10-02
Intervju i SR och medlemsservice
2020-10-01
Möte med SLU Aqua angående tonfisk
2020-09-30
Möte arrangerat av Transportstyrelsen – myndighetsgemensam näringslivsträff 2020
2020-09-29
Idag arbetar vi med förslag till nya regler för arbetslöshetsförsäkringen för fiskare
2020-09-28
Möte i Nordsjönämndens arbetsgrupp för Sk/Ka
2020-09-25
Idag arbetar vi med försäljnings- och organisationsfrågor
2020-09-24
Medlemsservice och administrativt arbete
2020-09-23
Möte med SLU Aqua ang. skrubbaprojektet, Östersjön
2020-09-22
Arbete för ersättning till Östersjöfiskare i anledning av gasledning
2020-09-21
Idag arbetar vi med vindkraftsparker
2020-09-18
Styrelsesammanträde
2020-09-17
Möte med HaV
2020-09-16
Medlemsservice och remissarbete
2020-09-15
Möte med Näringsdepartementet
2020-09-14
Planering och medlemsservice
2020-09-11
Möte med Baltic Pipe
2020-09-10
Medlemsservice och uppföljningsarbete
2020-09-09
Möte om nästa havs- och fiskeriprogram samt politiskt arbete
2020-09-08
Möte med GFA
2020-09-07
Möte med Baltfish
2020-09-04
Arbete med plattfiskprojektet och remisser
2020-09-03
Referensgruppsmöte AHL-projektet De blå näringarna
2020-09-02
Fiskeripolitiskt arbete och remissarbete
2020-09-01
Medlemsservice
2020-08-31
Möte angående MSC
2020-08-28
Möte med Näringsdepartementet
2020-08-27
Mötesförberedelser och medlemsservice
2020-08-26
Idag har vi firat på kontoret! :)
2020-08-25
Remissarbete och administrativt arbete
2020-08-24
Planering, remissarbete och medlemsservice
2020-08-21
Remissarbete och medlemsservice
2020-08-20
Styrelsesammanträde
2020-08-19
Planering och mötesförberedelser
2020-08-18
Medlemsservice och politiskt arbete
2020-08-17
Administrativt arbete och medlemsservice
2020-08-14
Möte med våra räkfiskare
2020-08-13
Projektarbete och fiskeripolitiskt arbete samt arbete med snurrevadsprojektet Östersjön.
2020-08-12
Planering och hållbarhetsarbete
2020-08-11
Idag arbetar vi med remissarbete
2020-08-10
Administrativt arbete, medlemsservice och mötesförberedelser
2020-08-06
Arbete med snurrevadsprojektet i Östersjön
2020-08-05
Administrativt arbete
2020-08-03
Arbete med räkfrågor
2020-07-10
Möte med fiskfiskare och medlemsservice
2020-07-09
Medlemsservice och administrativt arbete samt arbete med nya EU-förordningar
2020-07-08
Arbete med nya regler för torskredskap och möte med Baltic Pipe
2020-07-07
Medlemsservice och arbete med nya regler för torskredskap
2020-07-06
EAPO-möte och medlemsservice
2020-07-03
AU-sammanträde och medlemsservice
2020-07-02
Möte med Demersala arbetsgruppen, Nordsjönämnden (NSAC)
2020-07-01
Medlemsservice
2020-06-30
Medlemsservice och administrativt arbete
2020-06-29
Medlemsservice och fiskeripolitisk arbete
2020-06-26
Medlemsservice, fiskeripolitiskt och administrativt arbete
2020-06-25
Medlemsservice, kvotbörs och möte med Miljömålsberedningen
2020-06-24
Möte med Näringsdepartementet och medlemsservice
2020-06-23
Medlemsservice och fiskeripolitisk arbete
2020-06-22
Möte med EAPO, medlemsservice och fiskeripolitiskt arbete
2020-06-19
Midsommarafton - Glad midsommar önskar SFPOs kansli
2020-06-18
Möte om kvotbörsen och medlemsservice
2020-06-17
Medlemsservice och fiskeripolitiskt arbete
2020-06-16
Dialogmöte med HaV om effektivare fiskekontroll, möte med Miljömålsberedningen, administration
2020-06-15
Medlemsservice, fiskeripolitiskt arbete
2020-06-12
Styrelsesammanträde
2020-06-11
Möte med: NSAC och MSC JDF (bifångst-app projekt)
2020-06-10
BSAC Joint working groups (dag2/2), medlemsservice och fiskeripolitisk arbete
2020-06-09
BSAC Joint working groups (dag1/2), medlemsservice, administrativt arbete
2020-06-08
World Ocean Day: onlinemöten; EAPO, BALTFISH, MSC (app-projekt), medlemsservice
2020-06-05
Arkivrensning, MSC-projekt, webuppdatering, medlemsservice
2020-06-04
Möte ang. kvotbörsen, medlemsservice
2020-06-03
Samrådsmöte HaV - demersalt fiskeri
2020-06-02
Möte EAPO, medlemsservice och uppgradering hemsida
2020-06-01
Efterarbete stämma, medlemsservice och webuppdatering
2020-05-29
Årsstämma och styrelsemöten
2020-05-28
Förberedelser stämma, lansering fiskguide 2020 mm
2020-05-27
Möten: Näringsdepartementet, HaV (om spårbarhetssystmet), MSC-projekt bifångstapp
2020-05-26
Förberedelser inför föreningsårsstämma, medlemservice och projektarbete
2020-05-25
Medlemsservice och möte EAPO
2020-05-22
Medlemservice och möte kräftransoneringsgruppen
2020-05-20
Medlemsservice och fiskeripolitiskt arbete
2020-05-19
Möte i EAPO, medlemsservice och administrativt arbete
2020-05-18
Medlemsservice, möte med EAPO
2020-05-15
Styrelsemöte
2020-05-14
Möte, mötesförberedelser och medlemsservice
2020-05-13
Administrativt arbete, medlemsservice, webinarier, MSC-möten
2020-05-12
Möte med Jordbruksverket, medlemsservice
2020-05-11
Möte med HaV och EAPO, förarbete årsstämma
2020-05-08
Medlemsservice och remissarbete
2020-05-07
Medlemsservice, arbete med web, möte i kräftransoneringsgruppen
2020-05-06
Möte med Näringsdepartementet
2020-05-05
Fiskeripolitiskt arbete, remisser och medlemsservice
2020-05-04
EAPO-möte och medlemsservice. Formas-seminarium hållbar omställning,
2020-04-30
Styrelsemöte
2020-04-29
Möten, mötesförberedelser, remissarbete och medlemsservice
2020-04-28
Dialogmöte med HaV om utvärdering lax-fällor, webinarium, remisser, medlemsservice.
2020-04-27
Möte, EAPO, medlemsservice och MSC-uppdateringar
2020-04-24
Möte om Västerhavstorsken och möte om ransonering av havskräfta
2020-04-23
Mötesförberedelser, remisser och medlemsservice
2020-04-22
Möten med Europeiska kollegor och inom EAPO, samråd, remisser och medlemsservice
2020-04-21
Zoommöte HaV och SJV, medlemsservice
2020-04-20
Möte med Näringsdepartement och EAPO. Medlemsservice
2020-04-17
Styrelsesammanträde (telefon), remisser, medlemsservice
2020-04-16
fiskeripolitiskt arbete, remisser, och medlemsservice
2020-04-15
Projektmöte, projektarbete och medlemsservice
2020-04-14
EAPO-möte. Remisser, medlemsservice, fiskeripolitiskt arbete
2020-04-09
Fiskeripolitik, medlemsservice och remisser
2020-04-08
Fiskeripolitiskt arbete, medlemsservice och remisser
2020-04-07
Fiskepolitik, medlemsservice och nyheter
2020-04-06
Fiskepolitisk arbete, medlemsservice, dialog samarbetsorganisationer, personalmöte (online)
2020-04-03
Strategisk samhällsbevakning och insatser för fisket, medverkan Radio
2020-04-02
Möte Närings Dep (Covid-19 fiskerisituationen), Intressentmöte (skype) om möjliga åtgärder för miljöpåverkan på torsk (HaV / SLU).
2020-04-01
Möte med Havs- & Vattenmyndigheten, medlemsservice
2020-03-31
Styrelsemöte på telefon
2020-03-30
Strategisk samhällsbevakning och planering
2020-03-27
Remissarbete, fiskepolitiskt strategiskt krisarbete, medlemsservice
2020-03-26
Fiskepolitiskt arbete (skypemöte) med anledning av Covid-19 mm åtgärder
2020-03-25
Arbete med marknadsfrågor, fiskeripolitik, medlemsservice
2020-03-24
MSC-processåterkoppling (online), medlemsservice, fiskepolitikbevakning
2020-03-23
Nyheter, remisser, strategisk samhällsbevakning
2020-03-20
Remisser, strategisk planering, aktuell fiskeripolitik påverkad av Corona-virus
2020-03-19
Marknadsfrågor och Corona-virus relaterat arbete. Infomöte Jordbruksverket om AHL-projekt specifikt vattenlevande djur (Animal Helth Law-ny)
2020-03-18
Onlinemöten bl a Miljömålsberedningens expertgrupp och MSC-JDF (fyra nationer)
2020-03-17
Styrelsemöte på telefon, webb, nyheter, omvärldsbevakning
2020-03-16
Marknadsfrågor, nyheter och samhällsbevakning
2020-03-13
Åtgärder p g a Corona virus (COVID-19)
2020-03-12
Bevaka fiskeripolitisk debatt i riksdagen.
2020-03-11
Möte med KBV/HaV om kontroller mm. Projekt Fjordtorsk samt Råd för hållbara livmedel (SJV Jönköping)
2020-03-10
Renovering websida (innehåll/funktionalitet), inläsning aktuell fiskepolitik.
2020-03-09
Möte på HaV med departementet om brexit frågor mm.
2020-03-06
Stormöte om trålning i marint skyddade områden
2020-03-05
Möte Nordsjörådet (NSAC) Skagerrak-Kattegatt komittén Köpenhamn.
2020-03-04
Tore Jonsson på SFPOkontoret. Strategisk planering
2020-03-03
Förbereda stormöte, MSC administration
2020-03-02
Strategiskt planeringsarbete
2020-02-28
Skrubbaprojekt; överlämning redskap och kunskap mm
2020-02-27
Kvotbörs, Östersjöfrågor, MSC,media
2020-02-26
2020-02-26
Telefonmöte med EAPO
2020-02-25
Möte Svenska marintekniskt forum. Förebereda kommande stormöten
2020-02-24
LIT (LowImpactTrawling) - projekt, nyheter, kursplanering
2020-02-21
Besök av Landsbygdsnätverket (Fiske och vattenbruk)
2020-02-20
Möte Norrlands Kustfiske (Luleå), strategiskt policy- och nyhetsarbete
2020-02-19
Norrlandskustfiske - möte Luleå, Smoltkompensationsseminarium Stockholm. Information och påverkan.
2020-02-18
Möte i riksdagen och politisk arbete.
2020-02-17
Förberedelse politikermöte och seminarium
2020-02-14
Östersjöfiske stormöte i Simirishamn
2020-02-13
Förberedelser stormöte Östersjöfiske Simirishamn.
2020-02-10
Årsredovisning å strategisk planering. Sportlov Västsverige (för delar av kontoret)
2020-02-07
Möte med Näringsdepartementet (Sthlm) om Östersjöfiskefrågor, projektmöte (Brax/hållbarhet), nyheter
2020-02-06
Nyheter, administration, mötesföberedelser
2020-02-05
Nyheter, strategisk planering seminarier och kurser...
2020-02-04
Intressentdialogmöte Stockholm (HaV+JV), nyheter, strategisk planering
2020-02-03
Nyheter, planering, årsredovisning
2020-01-31
DFPO stormöte (Ålborg) om kamerövervakning, information, nyheter, årsrapportering SJV
2020-01-30
Årsredovisning Jordbruksverket, strategiskt policyarbete
2020-01-29
Frukostmöte i Sveriges riksdag
2020-01-28
Deltar i MSC temavecka med event Stockholm
2020-01-27
Strategiskt policyarbete
2020-01-24
Räkfiskemöte(fm) - Bratten FP dialog (em HaV)
2020-01-23
Strategisk arbete, nyheter, web
2020-01-22
Nyheter, förberedelser, administration
2020-01-21
NSAC ExCom möte (Berlin), MSC infomaterial mm
2020-01-20
BSAC ExCom (Bryssel), strategisk arbete
2020-01-17
Nyheter och strategisk planering
2020-01-16
Media/nyheter, projekt, MSC och strategier
2020-01-15
Möte med Göteborgs Fiskauktion, webb- och mediauppdateringar
2020-01-14
Kvotbörs, årsadministration, strategisk planering
2020-01-13
Kansliet fulltaligt - administration och strategisk planering
2020-01-10
Arbete med remisser, årsredovisning, nyheter och information/medlemsservice
2020-01-09
Medverkan i Sveriges Radio om kameraövervakningsförslaget. Medlemsservice och årsadministration.
2020-01-08
Projekt, politikarbete, årsbokslut
2020-01-07
Vi är på plats efter helgerna
2019-12-30
Ekonomiskt arbete och ersättningsfrågor Östersjön
2019-12-23
Inför jul och årsskifte: ekonomiredovisning och webuppdateringar.
2019-12-21
SFPO gratulerar vår styrelseledamot Teija Aho 50år idag!
2019-12-20
Möte med SLU Aqua - Havsfiskelaboratoriet Lysekil. Information och web. arbete
2019-12-19
Ekonomiredovisning, siklöjefiske 2020, MSC pressmeddelande
2019-12-18
Projekt LIT, Avtalsförhandlingar, press- och web.
2019-12-17
Möte med fiskauktion inför 2020 och införande av sanktionsavgifter
2019-12-16
EU Ministerråd följs i Bryssel (+EU/Norge avtal klart), Intressentdialog för framtiden Stockholm (HaV och SJV), ekonomi och nyhetsuppdateringar.
2019-12-13
Styrelsemöte i Fiskets Hus
2019-12-12
NSAC möte Bryssel, MSC uppdatering, förberedelser inför styrelsemöte
2019-12-11
Projektarbete, remisser och politiskt arbete
2019-12-10
Planering, projektarbete, ekonomi och medlemsservice
2019-12-09
Idag besök från Sveriges Riksdag.
2019-12-06
Seminarium "sjömat för framtiden" (Maritima klustret - i Västsvergie), EU-Norge Bergen (sista dag), webbuppdateringar
2019-12-05
Dag fyra i Bergen EU-Norge. Och på hemmaplan remissarbete.
2019-12-04
EU-Norge dag 3 (Bergen), Slutseminarium Mellankommunal kustzonsplanering Uddevalla - Kungsbacka (Marstrand), HaV Information kontrollförordning (redskapmaterial)
2019-12-03
Besök av Projekt Fjordtorsk (Byfjorden-Uddevalla), EU-Norge förhandlingar (Bergen), medlemsservice, projektekonomiadministration
2019-12-02
EU-Norge 2020 kvot-förhandlingar Bergen, ekonomi, komplettera MSC, planering.
2019-11-28
Nationell referensgrupp Yrkesfisket (Jordbruksverket Jönköping). Ekonomi. Planering. MSC
2019-11-27
Kari Stange MSC på besök och utbildning. Planering. Medlemsservice.
2019-11-26
Seminarium (HaV och SLU-Aqua) Pelagiskt fiske- och fiskeförvaltning Östersjön, planering, medlemsservice, MSC administration
2019-11-25
Planering och medlemsservice
2019-11-22
Östersjöfiske 2020 Marint Centrum Simirishamn. EU-Norge förhandlingar London avslut. Ekonomiadministration.
2019-11-21
Östersjöfiske 2020 Marint Centrum Simirishamn. EU-Norge förhandlingar London. MSC och medlemsservice
2019-11-20
EU-Norge mixat med möten i EAPO och NSAC-DWG London. PSP och medlemsservice.
2019-11-19
EU-Norge förhandling (London) fortsätter, den tuffa frågan handlar om torsken i Nordsjön. PSP - Produktions- & SaluföringsPlan, Medlemsservice
2019-11-18
EU-Norge förhandling (London), PSP - Produktions- & SaluföringsPlan, Medlemsservice
2019-11-15
Uppdatering MSC, NEAFC möte London (avslut)
2019-11-14
Möte med HaV angående kvotbörs
2019-11-13
MSC-arbete, möte med Jordbruksverket (på HaV) om sanktionsavgifter samt NEAFC-möte i London
2019-11-12
Projektarbete LIT och NEAFC-möte i London
2019-11-11
Idag välkomnar vi vår nya hållbarhetsrådgivare - Ewa Lavett!
2019-11-08
Informations- och samrådsmöte med HaV och styrelsesammanträde
2019-11-07
MSC-arbete och medlemsservice
2019-11-06
Dialogmöte om behoven för nästa havs- och fiskeprogram
2019-11-05
Arbete med kvotbörs och MSC
2019-11-04
Bilateralt möte mellan Sverige och EU-kommissionen angående N2000 m.m.
2019-11-01
Diskussionsmöte med EU-straffstadgandeutredningen samt MSC-frågor
2019-10-31
Kvotbörsarbete och politiskt arbete
2019-10-30
Medlemsservice och politiskt arbete
2019-10-29
Möte med löjromsfiskare i Kalix och administrativt arbete
2019-10-28
Besök, spårbarhetsprojekt och medlemsservice
2019-10-25
MSC- och LIT-arbete samt medlemsservice
2019-10-24
Möte med Danmarks Fiskeriförening PO (DFPO)
2019-10-23
LIT-projektarbete och möte med HaV
2019-10-22
Fiskeriförvaltningsöverläggningar i London
2019-10-21
Medlemsservice, remisser och politiskt arbete
2019-10-18
Tanken i Hirtshals (LIT)
2019-10-17
Förhandlingar med Baltic Pipe
2019-10-16
Planering, projektarbete och medlemsservice
2019-10-15
Medlemsservice
2019-10-14
Medlemsservice och administrativt arbete
2019-10-11
Möte med HaV:s GD
2019-10-10
Möte med Norge och Danmark om torsk, förhandlingsläge
2019-10-09
Danfish 2019 i Ålborg
2019-10-08
Remissarbete och administrativt arbete
2019-10-07
Journalistbesök och medlemsservice samt möte på HaV
2019-10-04
Dag två av möte angående marint områdesskydd och fiskereglering, HaV
2019-10-03
Möte ang. marint områdesskydd och fiskereglering, HaV (torsdag/fredag)
2019-10-02
Möte med Näringsdepartementet
2019-10-01
Medlemsservice och administrativt arbete
2019-09-30
Medlemsservice och internationellt arbete
2019-09-27
Fortsatta EU-NOR-förhandlingar
2019-09-26
Förhandlingar EU-NOR i London
2019-09-25
Medlemsservice
2019-09-24
Möte i NSAC:s arbetsgrupp för Sk/Ka
2019-09-23
Möten på Näringsdepartementet
2019-09-20
Dataunderhållsarbete och medlemsservice
2019-09-19
Idag är vi på möten i Bryssel
2019-09-18
Projektarbete och medlemsservice
2019-09-17
Politiskt och administrativt arbete
2019-09-16
Medlemsservice och administration
2019-09-13
Medlemsservice och remissarbete
2019-09-12
SFPO deltog i seminarium om värden i svenskt yrkesfiske
2019-09-11
Projektarbete, medlemsservice och möte med ålfiskare
2019-09-10
Remissarbete och medlemsservice
2019-09-09
Projektarbete och remissarbete
2019-09-06
Styrelsesammanträde
2019-09-05
Projekt- och remissarbete
2019-09-04
Baltfishmöte i Helsingfors
2019-09-03
Remissarbete och medlemsservice
2019-09-02
Administrativt arbete och medlemsservice
2019-08-30
Medlemsservice
2019-08-29
Politiskt och administrativt arbete
2019-08-28
Möte med Baltic Pipe Project
2019-08-27
Möte och remissarbete
2019-08-26
Möte med HaV och politiskt arbete
2019-08-23
Idag planerar vi vårt LIT-projekt som kommer att pågå i höst och vinter
2019-08-22
Remissarbete
2019-08-21
Remissarbete
2019-08-20
Möten med Näringsdepartementet och Business Region Göteborg
2019-08-19
Förberedande arbete inför mötet på Landsbygdsdepartementet imorgon
2019-08-16
Stormöte med Östersjöfiskarna i Simrishamn
2019-08-15
Förberedelser inför stormötet imorgon i Simrishamn.
2019-08-14
Förberedelser för mötet i Simrishamn på fredag
2019-08-13
Arbete med ersättningsfrågor angående torskstoppet
2019-08-12
Idag har vi varit på MSC-möte mm i Köpenhamn.
2019-08-09
Vi arbetar med Östersjöfrågor
2019-08-07
Idag arbetar vi med MSC-frågor
2019-08-06
Idag är vi på Näringsdepartementet
2019-08-05
Förberedelse för morgondagens möte
2019-08-03
Vi deltar i invigningen av Västerhavsveckan i Stenungsund
2019-08-02
Möte med fiskbranschen angående Östersjötorsken
2019-08-01
Arbete med LIT-projektet och Nordstream2
2019-07-30
Arbete med ersättningsfrågor för våra Östersjöfiskare
2019-07-29
Idag vann vi upphandlingen till LIT-projektet.
2019-07-26
Veckobrev för två veckors information kommer ikväll
2019-07-26
Ytterligare arbete med torskstoppet och ersättningsfrågorna
2019-07-25
Fortsatt arbete med torskstoppet
2019-07-24
Möte med EAPO
2019-07-23
Arbete med torskstoppet i Östersjön
2019-07-22
Arbete med kameraövervakning samt löjromsrådgivning
2019-07-19
Arbete med journalister angående kameraövervakning
2019-07-18
Mer arbete med rådgivningen av löja
2019-07-17
Vi arbetar med löjan och MSC-frågor
2019-07-16
Arbete med snurrevadsprojektet i Simrishamn
2019-07-15
Idag arbetar vi med både LIT-projektet och snurrevadsprojektet på plats i Simrishamn.
2019-07-12
Styrelsesammanträde
2019-07-11
Snurrevadsprojekts- och administrativt arbete
2019-07-10
MSC-arbete och medlemsservice
2019-07-09
Administrativt arbete och arbete med snurrevadsprojektet
2019-07-08
Medlemsservice, remissarbete och administrativt arbete.
2019-07-05
Möte med HaV och medlemsservice
2019-07-04
Administrativt arbete
2019-07-03
Administrativt arbete
2019-07-02
SFPO deltar i Almedalen och medlemsservice
2019-07-01
Administrativt arbete och medlemsservice
2019-06-28
Administrativt arbete
2019-06-27
Generalförsamling i EAPO
2019-06-26
Styrelsemöte i EAPO
2019-06-25
Möte med Göteborgsregionen
2019-06-24
Administrativt arbete och medlemsservice
2019-06-20
Administrativt arbete och medlemsservice
2019-06-19
HaV:s insynsråd och NSAC:s generalförsamling
2019-06-18
SFPO deltar vid NSAC:s ExCom möte i Köpenhamn
2019-06-17
Efterarbete efter stämman
2019-06-14
Ordinarie föreningsstämma hölls idag på Hotel Waterfront i Göteborg. Peter Ronelöv Olsson och Tore Jonsson blev omvalda till ordförande respektive vice ordförande. Mer information om stämman kommer nästa vecka.
2019-06-13
Sista förberedelserna inför den ordinarie föreningsstämman imorgon och medlemsservice
2019-06-12
SFPO arrangerade med framgång ett frukostseminarium i riksdagen
2019-06-11
Mötesförberedelser och medlemsservice
2019-06-10
Möte på HaV och mötesförberedande arbete
2019-06-05
Administrativt arbete och medlemsservice
2019-06-04
SFPO deltar vid möte med holländska fiskare på Smögen
2019-06-03
SFPO deltar vid Baltfishs möte i Stockholm
2019-05-31
Idag försökte vi ha en välförtjänt ledighet. Det gick sådär! ;)
2019-05-29
Informations- och samrådsmöte på HaV om demersalt fiske.
2019-05-28
Mötesförberedande och medlemsservice.
2019-05-27
Möte på HaV om selektivt och skonsamt fiske.
2019-05-23
Medlemsservice och projektarbete.
2019-05-22
Möte med Liberalerna och medlemsservice.
2019-05-21
Mötesförberedande arbete och medlemsservice.
2019-05-20
Arbete med snurrevadsprojektet och remisser.
2019-05-17
Idag deltar SFPO i årsmöte för Stockholms Fiskauktion. Malin jobbar sin sista dag hos oss idag.
2019-05-16
Under torsdagen deltar SFPO i möte om Östersjön på NÄringsdepartementet, samt på MSC:s sjömatsdag.
2019-05-15
Under onsdagen deltar SFPO i möte med BSAC Generalförsamlig i Köpenhamn, förhandlingarna mellan EU-Norge om förvaltningsstrategier fortsätter i London och vi deltar också i möte med Fiskbranschens Riksförbunds Redlighetsforum i Solna.
2019-05-14
Idag deltar SFPO i förhandlingar mellan EU och NOrge om förvaltningsstrategier i London, möte med ExCom för BSAC i KÖpenhamn samt i WWF:s lansering av Fiskguiden.
2019-05-13
Idag jobbar vi med vårt snurrevadsprojekt och håller ett möte om ålfrågor.
2019-05-10
Under fredagen har möte hållits i Stadgekommitten och vi har även jobbat med andra förberedelser inför stämman.
2019-05-09
Idag jobbar vi med remisser och förberedelser inför kommande möten.
2019-05-08
Under onsdagen deltar SFPO i Livsmedel i Väst årsstämma och i möte med Övervakningskommitten för Havs- och fiskeriprogrammet (EHFF)
2019-05-07
Idag jobbar vi med förberedelser inför kommande möten
2019-05-06
Under måndagen jobbar vi med förberedelser inför årsstämma och styrelsemöte.
2019-05-03
Idag jobbade vi med remisser, skrivelser och Östersjöfrågor
2019-05-02
Idag har vi projektmöte i vårt projekt om att höja värdet på krabbtaska
2019-04-30
Vi jobbar med remissvar, medlemsservice och administration
2019-04-26
Under fredagen har vi möte med HaV om LIT-projketet
2019-04-25
Under torsdagen är vi på möte med Näringsdepartementet.
2019-04-24
Under onsdagen jobbar vi med kvotbörsen och har ett möte med HaV.
2019-04-23
Idag jobbar vi med politiskt arbete
2019-04-18
Idag håller SFPO styrelsemöte
2019-04-17
Idag har vi möte i pelagiska kustkommitten
2019-04-16
Under tisdagen deltar SFPO i möte med NSAC:s demersala arbetsgrupp i Göteborg
2019-04-15
Under måndagen jobbar vi med Östersjöfrågor.
2019-04-11
Unser torsdagen deltar SFPO fortsatt i förhandlingar mellan EU och Norge i London
2019-04-10
Onsdag och torsdag denna vecka deltar SFPO i EU-Norgeförhandlingar i London.
2019-04-09
Under tisdagen jobbar vi med förhandlingsförberedelser, LITprojekt och medlemsservice. SFPOP deltar också i Jägareförbundets konferens på Öster Malma.
2019-04-08
Idag har vi ett möte med Göteborgs Fiskauktion och jobbar också med medlemsservice och administrataion.
2019-04-05
Idag jobbar vi med MSC-frågor och administration
2019-04-04
Under torsdagen har vi samrådsmöte med Näringsdepartementet, HaV och SLU inför nästa veckas förhandlingar mellan EU och Norge
2019-04-03
Idag jobbar vi med strategiskt arbete och MSC-administration
2019-04-02
Under tisdagen jobbar vi med remisser, medlemsservice och administration
2019-04-01
Under måndagen har vi årlig revision av vår MSC-certifiering för räka
2019-03-29
Idag arbetar vi med medlemsservice och politiskt arbete.
2019-03-28
Under torsdagen jobbar vi med yttranden, rapporter och annan administration
2019-03-27
Idag deltar SFPO i ett möte mellan Sverige, FInland och Åland om havsplanering i Umeå
2019-03-26
Under tisdagen jobbar vi med politiskt arbete och medlemsservice
2019-03-25
Under måndagen deltar SFPO i ett möte med auktionerna och återförsäljare av fisk om mätning av tungmetaller i vissa fiskarter
2019-03-22
Under fredagen är det politiskt arbete på agendan.
2019-03-21
Idag deltar SFPO i möte med HaV om riksintresseområden och med Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk
2019-03-20
Under onsdagen deltar SFPO i Baltfish sälseminarium och ett möte om Östersjötorsk i Kristianstad
2019-03-19
Tisdag och onsdag deltar SFPO i Baltfish sälseminarium i Göteborg.
2019-03-15
Under fredagen håller vi möte med berörda fiskare om NorthStream2 och jobbar också med MSC-administration
2019-03-14
Idag har vi möten med WWF och med HaV
2019-03-12
Idag jobbar vi med planering och förberedelser inför kommande möten
2019-03-11
Under måndagen deltar SFPO i möte med Upphandlingsmyndigheten.
2019-03-08
Idag jobbar vi med MSC-administration, remissvar och annat pappersarbete
2019-03-07
Under torsdagen jobbar vi med planering, administration och medlemsservice.
2019-03-06
Under onsdagen deltar SFPO i möte med Rådet för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel på Jordbruksverket
2019-03-05
Under tisdagen har vi möte med SLU i Lysekil och möte om Östersjötorsk i Kalmar
2019-03-04
Idag deltar SFPO i möte om torskfiske i Östersjön i Kalmar
2019-03-01
Idag är SFPO medarrangör för ett seminarium om sälförvaltnig i Luleå
2019-02-28
Under torsdagen deltar vi i seminarium om sälförvaltning i Luleå
2019-02-27
Idag har vi möte med Fiskekommunerna och jobbar med efterarbete, förberedelse och administration
2019-02-26
Under tisdagen träffar SFPO Landsbygdsminister Jennie Nilsson i Stockholm och är på ett möte i Köpenhamn om fullt dokumenterat fiske.
2019-02-25
Under måndagen förbereder vi ministermöte och har medlemsinformation om EBBA i Limhanm.
2019-02-22
Idag har SFPO möte med kommunen och Maritimt centrum i Simrishamn
2019-02-21
Under torsdagen deltar SFPO i möte med NSAC arbetsgrupp för Skagerrak- och Kattegatt-frågor i Köpenhamn
2019-02-20
Idag har vi möte med MJU-ledamöter från miljöpartiet
2019-02-19
Under tisdagen deltar SFPO i möte i Bryssel med EAPO
2019-02-18
Idag jobbar vi med planering och har möte med insjöfiskarena
2019-02-15
Idag har vi möte om projektet Fjordtorsk på hemmaplan och är också på ett möte i Stockholm.
2019-02-14
Under torsdagen deltar SFPO i möte med demersala arbetsgruppen i NSAC i London
2019-02-13
Idag är vi i Tyskland och Danmark och jobbar med kvotbörsen
2019-02-12
Idag deltar SFPO i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Vi jobbar också med medlemsservice och politiskt arbete.
2019-02-11
Idag jobbar vi med strategiskt arbete och träffar journalister
2019-02-08
Idag deltar vi i möte med ExCom + General assembly för rådgivande nämnden i Nordsjön (NSAC) och i ICES benchmark för Östersjötorsk
2019-02-07
Under torsdagen deltar SFPO i möte med EAPO:s arbetsgrupp för Nordsjöfrågor och i ICES benchmark om Östersjötorsk
2019-02-06
Uner onsdagen fortsätter vi med politiskt arbete och deltar i ICES benchmark om Östersjötorsk i Köpenhamn
2019-02-05
Idag deltar SFPO i samråd om Brexitfrågor med Näringsdepartementet och på möte med Fiskbranschens Riksförbunds redlighetsforum
2019-02-04
Under måndagen jobbar vi med planering och har möte med EDF
2019-02-01
Under fredagen deltar vi fortsatt i yrkesfiskekonferensen i Karlstad. SFPO håller också styrelsemöte.
2019-01-31
Idag deltar SFPO i yrkesfiskekonferensen som hålls i Karlstad.
2019-01-30
Idag jobbar vi med politiskt arbete och årsrapport till Jordbruksverket
2019-01-29
Under tisdagen deltar SFPO i möte med BSAC
2019-01-28
Under måndagen deltar SFPO i en arbetgrupp om kontrollfrågor inom BSAC (rådgivande kommitten för Östersjön).
2019-01-25
Idag håller vi möte i vår Östersjökommite
2019-01-24
Idag jobbar vi med politiskt arbete och analys
2019-01-23
Under onsdagen deltar SFPO i samråd på HaV om bemanning av ICES-grupper under året.
2019-01-22
Under tisdagen deltar SFPO i ett dialogmöte om kommande programperiod i Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbrukvserket i Jönköping
2019-01-21
Under måndagen jobbar vi med medlemsservice
2019-01-18
Under fredagen har vi möte och uppsummering av LIT-försöken under 2018 och planering inför fortsatta försök under 2019.
2019-01-17
Under torsdagen är vi på möte på SLU,Havsfiskelab om Östersjöfrågor
2019-01-16
Under onsdagen jobbar vi med rapporter, förberedelser och politiskt analysarbete.
2019-01-15
Idag jobbar vi med bland annat medlemsservice och rapportskrivning
2019-01-14
Under måndagen jobbar vi med rapportskrivning och administration
2019-01-11
Idag har vi möte med HaV om bland annat tillstånd och på eftermiddagen utbildning i EBBA för våra medlemmar i Fiskets hus
2019-01-10
Under torsdagen jobar vi med planering och har möte med Söderberg & Partner.
2019-01-09
Idag har vi möten med Leader Bohuslän samt uppstart av ett krabbprojekt finansierat av EHFF.
2019-01-08
Under tisdagen jobbar vi med rapportskrivning och analysarbete
2019-01-07
Idag jobbar vi med planering och förberedande arbete
2018-12-19
Under onsdagen jobbar vi med medlemsservice och rapportskrivning
2018-12-18
Under tisdagen jobbar vi med att bemöta debattartiklar och andra skrivelser.
2018-12-17
Idag jobbar vi med efterarbete efter styrelsemötet samt administration.
2018-12-14
Under fredagen håller SFPO styrelsemöte och möte med Arbetsutskottet
2018-12-13
Under torsdagen jobbar vi med rapportskrivande och administration
2018-12-12
Idag jobbar vi med LIT och förbereder fredagens styrelsemöte.
2018-12-11
Under tisdagen jobbar vi vidare med med remissvar och skrivelser,
2018-12-10
Idag jobbar vi med planering och remisser
2018-12-07
Idag deltar vi fortsatt i förhandlingarna mellan EU-Norge om nästa års kvoter i Lolndon. På hemmaplan jobbar vi med medlemsservice och administration.
2018-12-06
Under torsdagen deltar vi i EU-Norgeförhandlingar, har möte med KRAV samt jobbar med framtagande av kvotbörs
2018-12-05
Idag återupptas förhandlingarna mellan EU och Norge om nästa års kvoter, denna gång i London. SFPO deltar.
2018-12-04
Under tisdagen har vi haft dialogmöte med WWF i Fiskets Hus.
2018-12-03
Idag deltar vi i möte med Jordbruksverkets marknadsråd
2018-11-30
Under fredagen är sista dagen för förhandlingarna i Norge, tyvärr blir det en omgång till i nästa vecka
2018-11-28
Förhandlingarna i Bergen fortsätter och på hemmaplan jobbar vi med remissarbete och medlemsservice
2018-11-26
Hela denna vecka deltar SFPO som vanligt i de årliga förhandlingarna mellan EU och NOrge om gemensamma bestånd, där man bland annat ska komma överens om många viktiga kvoter för 2019.
2018-11-23
Under fredagen har vi möte med Göteborgs fiskauktion och jobbar med bland annat medlemsservice och förberedelser inför kommande möten.
2018-11-22
Idag jobbar vi med planering, administration och remissarbete
2018-11-21
Under onsdagen har vi samrådsmöte med HaV och Näringsdepartementet inför EU-Norgeförhandlingarna i nästa vecka.
2018-11-20
Idag jobbar vi med NSAC-arbete och planering
2018-11-19
Under måndagen jobbar vi med efterarbete efter förra veckans möten samt medlemsservice.
2018-11-15
Torsdag och fredag deltar SFPO i konferensen Östersjöfiske 2020 i Simrishamn. Under torsdagen deltar vi också i ett möte om Baltic Pipe.
2018-11-14
Under tisdag och onsdag deltar SFPO i möte med Övervakningskommitten för Havs och fiskerifonden (EHFF)
2018-11-13
Tisdag till fredag deltar SFPO i NEAFC-möte (North east Atlantic fisheries commission) i London.
2018-11-12
Under måndagen jobbar vi bland annat med remisser och vår produktions- och saluföringsplan.
2018-11-09
Idag håller vi möte om ål och ålfiske med medlemmar samt företrädare för HaV och Jordbruksverket. Vi jobbar också med styrelseuppdrag i Stockholm.
2018-11-08
Under torsdagen jobbar vi med bland annat remissvar och produktions- och saluföringsplan.
2018-11-07
Idag har vi möte med Jordbruksverket om handelsnormer och annat matnyttigt.
2018-11-06
Idag deltar SFPO i möte med EU:s rådgivande Östersjökommitte (BSAC) i Gdynia.
2018-11-05
Under måndagen jobbar vi med produktions- och saluföringsplan för 2019.
2018-11-02
Under fredagen jobbar vi med medlemsservice, administrativt arbete och omvärldsanalys
2018-11-01
Idag jobbar vi med planering av kommande möten och utveckling av hemsidan
2018-10-31
Under onsdagen jobbar vi med MSC-administration och planering inför kommande möten.
2018-10-30
Idag är SFPO värd för möte med NSAC arbetsgrupp för Skagerrak-Kattegatt-frågor
2018-10-29
Denna måndag deltar SFPO i möte med NSAC Executive committee och General assembly i Bryssel
2018-10-26
Idag fortsätter mötet med Jordbruksverkets refernsgrupp för yrkesfiske.
2018-10-25
Idag deltar SFPO i möte med Jordbruksverkets referensgrupp för svenskt yrkesfiske
2018-10-24
Under onsdagen jobbar vi med mötesplanering och Ebba (se även medlemsinfo!)
2018-10-23
Idag deltar SFPO i ett möte på Näringsdepartementet.
2018-10-22
Idag jobbar vi med remissvar och förberedelser inför kommande möten.
2018-10-19
Under fredagen jobbar vi med MSC-administration, planering av möten och medlemsservice.
2018-10-18
Idag jobbar vi med efterarbete efter möten och medlemsservice.
2018-10-17
Under onsdagen deltar vi i möte med Demersala arbetesgruppen inom NSAC i Bryssel och i möte med Jordbruksverkets Råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.
2018-10-16
Under tisdagen deltar SFPO i möte med referensgruppen för ekosystembaserad fiskförvaltning på HaV
2018-10-15
Idag jobbar vi bland annat med medlemsservice, Ebba och ekosystembaserad fiskförvaltning
2018-10-11
Idag deltar SFPO i möte med Fiskbranshens Riksförbunds redlighetsforum i Solna.
2018-10-10
Idag jobbar vi med medlemsservice och kontorsarbete
2018-10-09
Idag jobbar vi med LIT-projektet och blandat kontorsarbete
2018-10-08
Under måndagen har SFPO möte med HaV om havsplaneringen.
2018-10-04
Under torsdag och fredag deltar SFPO i möte med EAPO - paraplyet för europeiska PO:ar samt i ett möte om Östersjöfiske med länsstyrelserna i sydost
2018-10-03
Idag jobbar vi med att förbereda kommande möten med EAPO och länsstyrelserna, förhandlingsarbete gällande medlemsförmåner och övrig medlemsservice.
2018-10-02
Under tisdagen jobbar vi med att bland annat skriva debattartiklar och deltar fortsatt i möte med Upphandlingsmyndigheten
2018-10-01
Under måndagen deltar SFPO i möte med Upphandlingsmyndigheten och en rad andra intressenter om kriterier för hållbar fisk och myndihgetens fisklista.
2018-09-28
Under fredagen deltar SFPO i samrådsmöte om fördelning av fiskemöjligheter
2018-09-27
Idag deltar SFPO i Havs- och vattenmyndighetens insynsråd, och vi jobbar med informationsinhämtning
2018-09-26
Idag är SFPO på ett möte i Köpenhamn, och på hemmaplan arbetar vi med föreiningsadministration och medlemsservice.
2018-09-25
Under tisdagen bevakade vi årets första hummerauktion, och jobbar med administration och planering.
2018-09-24
Idag jobbar vi med efterarbete efter fredagens styrelsemöte, medlemsservice och annan administration.
2018-09-21
Idag håller SFPO styrelsemöte
2018-09-20
Idag deltar vi i styrkommittén (ExCom) och extramöte för generalförsamlingen (General assembly) för Nordsjö-AC:en (NSAC) , i Bryssel
2018-09-19
Under onsdagen jobbar vi med förberedelser inför torsdagens och fredagens möten.
2018-09-18
Idag jobbar vi med snurrevadsprojektet och medlemsservice. SFPO deltar också i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.
2018-09-17
Idag jobbar vi med planering och systemöversynsarbete.
2018-09-14
Idag håller SFPO stormöten för medlemmar som fiska räka och kräfta. Vi deltar också i en norsk workshop om selektion i räktrålar som hålls i Hirtshals.
2018-09-13
Under torsdagen är testar vi flygande trålbord i LIT-projektet i Hirtshals flumetank (bilder finns på facebook!) och fortsätter delta på mötet om småskaligt fiske i Polen.
2018-09-12
Idag jobbar vi med remissvar på förslaget till ny kontrollförordning, har möte med Universeum och deltar i ett möte om småskaligt fiske i Polen.
2018-09-11
Under tisdagen jobbar vi med remisser, planering och administrativt arbete.
2018-09-10
Idag är SFPO på möte på Näringsdepartementet om Brexitfrågor
2018-09-07
Under fredagen arrangerar SFPO en konferens om framtidens räkfiske med deltagare från Sverige, Norge och Danmark på Smögen.
2018-09-06
Under torsdagen är SFPO på fortsatt möte med EU-Norge om Skagerrakfrågor.
2018-09-05
Idag deltar SFPO i möte med Baltfish Forum i Stockholm och i möte mellan Eu och Norge om Skagerrakfrågor i Göteborg.
2018-09-04
Under tisdagen deltar SFPO i arbetsgruppsmöte med BSAC om bl.a. ålfiske- och säljaktsfrågor, EU-sakråd angående förslag till ny fiskerifondförordning (EHFF 2021-2027), samt jobbar med förberedelser inför EU-Norge-förhandlingar.
2018-09-03
Idag jobbar vi med att läsa remisser och skriva remissvar
2018-08-31
Idag jobbar vi med att besvara remisser samt övrig administration.
2018-08-30
Under torsdagen jobbar vi med provfiske i LIT-projektet, besvarar remisser och arbetar med MSC-administration
2018-08-29
Idag jobbar vi intensivt med havsplaneringsremissen
2018-08-28
Idag är vi på möte med Näringsdepartementet
2018-08-27
Under måndagen jobbar vi bland annat med planering och medlemsservice
2018-08-24
Under fredagen jobbar vi med planering och strategiskt arbete
2018-08-23
Under torsdagen deltar SFPO i arbetsgruppsmöte i BSAC (Rådgivande kommitten för Östersjön) om den nya kontrollförordingen
2018-08-22
Onsdag: LIT, internaionellt arbete och konferensförberedelser
2018-08-21
Under tosdagen jobbar vi med LIT-projektet och remisser.
2018-08-20
Idag har vi möte med kollegorna på Dansk FIskeriförening i Köpenhamn.
2018-08-17
Idag jobbar vi vidaremed våra redskapsprojekt, medlemsservice och MSC-administration
2018-08-16
Under torsdagen jobbar vi med snurrevadsprojektet, MSC och informationsinhämtning
2018-08-14
Under tisdagen är SFPO på möte med näringsdepartementet. Vi jobbar också med remisser och MSC.
2018-08-13
Nu är vil på plats igen och tar nya friska tag!
2018-07-16
Idag håller SFPO lunchseminarium för DG mare i Bryssel.
2018-07-13
Det ser ut som LIT fungerar!
2018-07-12
Start av proven med LIT, Low Impact Trawling, i Kosterfjorden.
2018-07-11
Nsac; vi är på demersala arbetsgruppen i Edinburgh.
2018-07-10
Förberedelse och möte i EAPO Nordsjö arbetsgrupp, Edinburgh.
2018-07-06
Idag jobbar vi med remisser och andra skrivelser
2018-07-05
Uner torsdagen jobbar vi med strategiskt arbete
2018-07-04
Under onsdagen jobar vi bland annat med remisser.
2018-07-03
Idag är SFPO på konferens om den framtida Europeiska fiskepolitiken i Bryssel och på hemmaplan jobbar vi med strategiskt arbete och medlemsservice
2018-07-02
Idag jobbar vi med planering, medlemsservice och administration
2018-06-29
Under fredagen deltar vi i dopceremini för nya Arkö, i möte med Baltfish och i möte med DFPO och DTU Aqua om ICES rådgivning för Västerhavet.
2018-06-28
Under torsdagen deltar SFPO i möte med Östersjö-AC (BSAC) i Köpenhamn och på hemmaplan jobbar vi med planering, remisser och annan administration.
2018-06-27
Idag har SFPO möten med Transportstyrelsen och Landsbygdsnätverket och jobbar med MSC-administration
2018-06-26
Under tisdagen har SFPO möte med foskare från Havsmiljöinstitutet och har fortsatt besök från EDF.
2018-06-20
Under onsdagen deltar SFPO fortsatt i mör med NordsjöAC och jobbar på hemmaplan med MSC-administration
2018-06-19
Idag deltar SFPO i NordsjöAC i London och i möte om Livsmedelsstrategin på Jordbruksverket i JÖnköping.
2018-06-15
Under fredagen jobbar vi med strategiarbete och uppdatering av hemsidan
2018-06-14
Idag jobbar vi med förberedelser inför kommande möten och MSC-administration
2018-06-13
Under onsdagen deltar SFPO i Landsbygdsnätverkets möte för tematiska gruppen med Fiske och vattenbruk
2018-06-11
Under måndag och tisdag deltar SFPO i agbetsgruppen för BSAC (rådgivande kommitten för Östersjön) som diskuterar ICES rådgivning för Östersjöbestånden
2018-06-08
Under fredagen är vi på samrådsmöte för demersala fisket på Hav
2018-06-07
Idag deltar vi i andra dagen av förhandlinagar mellan EU och Norge
2018-06-06
Under onsdag och torsdag deltar SFPO i möte mellan EU och Norge om förvaltningsstrategier för gemensamma bestånd i Nordsjön
2018-06-05
Under tisdagen jobbar vi med förberedelser inför kommande möten. SFPO deltar också i ett möte om kompetensförsörjning inom naturbaserade näringar.
2018-06-04
Idag har vi haft ett trevligt möte med Elin Gunve som jobbar med främjande av yrkesfiske på Jordbruksverket. Vi jobbar också med uppstart av LIT-projektet.
2018-06-01
Under fredagen jobbar vi inom snurrevadsprojektet, bland annat med möten med intresserade fiskare.
2018-05-31
Under torsdagen deltar SFPO i möte med arbetgruppen för Skagerrak och Kattegatt inom NordsjöAC och i möte med Fiskbranschens Redlighetsforum
2018-05-30
Idag deltar SFPO i styrgruppen för Landsbygdsnätverket i Karlskrona och har möte med V-politiker i Stockholm.
2018-05-29
Under tisdagen har SFPO nöte med Näringsdepartementet. På hemmplan jobbar vi bland annat med MSC-administration och remisser.
2018-05-28
Under måndagen jobbar vi med medlemsservice, efterarbete efter årsstämman och övrig administration
2018-05-24
Idag deltar SFPO i arbetsgruppsmöte om harmonisering av det tekniska regelverket i Skagerrak mellan EU och Norge.
2018-05-23
Under onsdagen jobbar vi med remisser och förberedelser av årsstämman samt med MSC-frågor.
2018-05-22
Idag deltar SFPO i en gemensam ICES-BSAC workshop om redskapsutveckling i Köpenhamn
2018-05-21
Idag jobbar vi med remisser, administration och förberedelser inför årsstämman
2018-05-18
Under fredagen deltar vi i styrelsemöte med Stockholms fiskauktion och jobbar med mediafrågor och MSC-administration
2018-05-17
Idag deltar vi i Göteborgs fiskauktions styrelsemöte för att prata om MSC-certifiering och vi jobbar med medlemsservice, politiskt arbete och förberedelse inför årsstämman.
2018-05-16
Idag deltar vi i avtackning av Yngve Björkman på Fiskbranschens Riksförbund och jobbar med rapporter och remisser
2018-05-15
Under tisdagen är vi på flera möten i Bryssel och i Stockholm, bland annat har vi diskuterat certifiering och fiskepolitik.
2018-05-14
Under måndagen har SFPO möte med LRF i Stockholm om gemensamma frågeställningar
2018-05-08
Under tisdag och onsdag deltar SFPO i möte med rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC) i Köpenhamn
2018-05-07
Idag förbereder vi inför kommande möten och uppstart av projekt
2018-05-04
Under fredagen byter vi mailserver och kan därför vara lite svåra att nå per mail. På eftermiddagen är det möte med fisk- och kräftkommitten.
2018-05-03
Idag jobbar vi med planering, remissvar och förberedelser inför årsstämman.
2018-05-02
Under onsdagen jobbar vi med förberedelser inför snurrevads- och low impact projketen och också med remissvar, efterarbete efter möten och förberedelser inför andra möten.
2018-04-27
Under fredagen deltar vi i ett stort referensgruppsmöte om Marint områdesskydd och fiskereglering
2018-04-26
Under torsdagen deltar vi i möte mellan Sverige, Norge och Danmark om tekniskt regelverk i Skagerrak med diskussion bland annat om RTC-områden och selektiva redskap
2018-04-25
Under onsdagen fortsätter förhandlingarna EU-Norge i SKagen. På hemmaplan jobbar vi med remisser och förberedelser inför årsstämman
2018-04-24
Under tisdag och onsdag deltar vi i förhandlngar mellan EU och Norge i Skagen bl.a. om fastställande av kvoten på räka för 2018
2018-04-23
Idag jobbar vi med förberedelser inför kommande möten och remissarbete
2018-04-20
Idag deltar vi i samrådsmöten på HaV om havsplanering och inför nästa veckas förhandlingar mellan EU-Norge.
2018-04-19
Under torsdagen är SPO på arbetsgruppsmöten inom både NSAC och EAPO i Haag. Vi deltar ochså i en konferens tillsammans med Jägareförbundet på Öster Malma. På hemmakontoret är det fokus på MSC havskräfta där vi har årlig revision.
2018-04-18
Uner onsdagen deltar SFPO i möte med Övervakningskommittén för europeiska havs- och fiskeriprogrammet. på hemmaplan jobbar vi med remissvar, planering och förberedelse inför möten
2018-04-17
Idag fortsätter vi att diskutera selektiva redskap med våra holländska gäster på SLU/Havsfiskelab och deltar också på möte med Havs- och vattenmiljörådet i Stockholm.
2018-04-16
Måndag och tisdag har vi besök av holländska fiskare, trålbindare mm för att diskutera och utbyta erfarenheter kring selektiva redskap
2018-04-13
Under fredagen håller vi den tredje medlemsutbildningen om de nya fartygsreglerna
2018-04-12
Under torsdagen jobbar vi med medlemsservice och remisser.
2018-04-11
Idag förbereder vi fredagens kurstillfälle om de nya fartygsbestämmelserna
2018-04-10
Idag är vi på besök hos Guldhaven Pelagiska i Kalix och på hemmaplan jobbar vi med fiskeripolitiskt arbete och medlemsservice
2018-04-09
Idag är vi på möte med Danmarks Fiskeriförening i Köpenhamn
2018-04-06
Under fredagen deltar SFPO i samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götaland om arbete med marina skyddade områden
2018-04-05
Under torsdagen är SFPO på möte med EUFA i Bryssel och jobbar vidare med remisser på hemmaplan
2018-04-04
Under onsdagen jobbar vi med remissarbete och föreberedelser inför kommande möten.
2018-04-03
Under tisdagen har vi möte med SLU i Lysekil om redskapsutveckling och på kontoret jobbar vi med remisser, mötesförberedelser och medlemsservice.
2018-03-29
Under skärtorsdagen deltar SFPO i samrådsmöte om demersalt fiske
2018-03-28
Under onsdagen jobbar vi med remisser, MSC och har blivit intervjuade i Sveriges Radio
2018-03-27
Under tisdagen har vi jobbat med remisser och kontorsarbete
2018-03-26
Under måndagen är SFPO på möte hos WWF i Stockolm
2018-03-23
Idag är SFPO på referensgruppsmöte på HaV om ekosystembaserad fiskförvaltning
2018-03-22
Under torsdagen deltar SFPO i möte i Bryssel med med EAPO - Europeiska föreningen för fiskproducentorganisationer
2018-03-21
Under onsdagen deltar SFPO i Jordbruksverkets råd för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel och på ett möte om säl på NÄringsdepartementet
2018-03-20
Idag är vi på samråd på HaV om utvärdering av första året med demersala systemet.
2018-03-19
Idag jobbar vi med efterarbete efter fredagens styrelsemöte och med MSC-administration samt remisser.
2018-03-16
Idag har SFPO styrelsemöte
2018-03-15
Under torsdagen jobbar vi med planering av kommande redskapsprojekt
2018-03-14
Idag jobbar vi med planering och har haft ett möte om bland annat havsplanering och regional tillväxt med HaV
2018-03-12
Idag jobbar vi med remissvar och administration
2018-03-09
Under fredagen deltar vi i referensgruppsmöte om HaVs regeringsuppdrag om marint områdesskydd och fiskereglering
2018-03-08
Idag är vi på möte med näringsdepartementet på fm och med miljödepartementet på em. Vi har också visat våra gäster fiskauktionen och trålverkstan.
2018-03-07
Under onsdagen är vi på möte om Nordstream i Stockholm och träffar EDF i Göteborg.
2018-03-06
Idag deltar vi i Nordsjönämndens (NSAC) verkställande kommitté som har möte i Göteborg.
2018-03-05
Under måndagen jobbar vi med remisser och administration
2018-03-01
Idag foskuerar vi på analys- och utvärderingsarbete samt arbete med remisser
2018-02-28
Under onsdagen ägnar vi oss åt medlemsservice, utredningsarbete och remissarbete
2018-02-27
Under tisdagen deltar SFPO i möte om åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland.
2018-02-26
Idag är vi på möte med Närings- och fiskeridepartementet i Norge
2018-02-23
Idag håller vi utbildning om Transportstyrelsens nya regler för fartyg i Stockholm
2018-02-21
Under onsdagen har vi möten med foskare på SLU i Lysekil
2018-02-20
Under tisdagen jobbar vi med medlemsservice och administrativt arbete.
2018-02-19
Under måndagen arbetar vi med planering, medlems- och MSC-administration
2018-02-16
Idag har vi möte med Pelagiska kustkommitten
2018-02-15
Under torsdagen har SFPO möten i Bryssel med Europeiska kommissionen (DG Mare)
2018-02-14
Idag jobbar vi med planering, medlemsservice och förbereder ett möte i Bryssel imorgon.
2018-02-13
Idag arbetar vi med administration och efterarbete efter förra veckans möten
2018-02-12
Under måndagen hade SFPO ett möte med Fiskekommunerna i Bohuslän
2018-02-09
Idag håller vi det första utbildningstillfället för medlemmar om transportstyrelsens nya regler för sjöfart
2018-02-08
Under torsdagen deltar SFPO i ett möte om spökgarnshantering i Simrishamn
2018-02-06
Tisdag och onsdag deltar vi i NSAC-möte i London och en workshop kopplad till MSC-certifieringen av fler fisken.
2018-02-05
Under måndagen hade vi möte med Landsbygdsnätverket om fiskerättslig information. Vi färdigställer produktions-och saluföringsplan för 2018 och vår årsrapport till Jodbrukvserket samt förbereder möten i NSAC.
2018-02-02
Idag har vi möte i Nordsjönämndens arbetsgrupp för Skagerrak/Kattegatt. SFPO deltar också i samrådsmöte om inledande bedömning 2018 i genomförandet av ngen
2018-02-01
Under torsdagen är SFPO på möte med NSAC i Bryssel och på hemmaplan jobbar vi med utbildning, årsrapprt och medlemsservice.
2018-01-31
Unider onsdagen deltar SFPO i samråd om Länsstyrelsens förslag till naturreservat i Skånska Kattegatt, samt vid en konferens om fisketurism i Stockholm
2018-01-30
Idag arbetar vi vidare med SFPO:s årsrapport
2018-01-29
Under måndagen arbetar vi med MSC-frågor för Skagerrak och annat externt arbete
2018-01-26
Under fredagen deltar SFPO i flera möten och samråd på HaV; om spårbarhet, kustkvoter, regeringsuppdrag om regelförenklingar samt utkastplan
2018-01-24
Idag deltar SFPO vid ICES-samverkansmöte och arbetet med framtagande av en årsrapport för 2017 påbörjas
2018-01-23
Under tisdagen jobbar vi med planering och administration av MSC och hemsida
2018-01-22
Idag deltar SFPO i ett möte om ålfisket med det danska fisket i Köpenhamn.
2018-01-19
Under fredagen arbetar vi med MSC-administration och en artikel till Svensk fisknäring
2018-01-18
Idag har vi haft möte med kustfiskare och deltagit i ett möte om Västerhavsveckan 2018. Peter har deltagit i Sveriges radios Stuidio Ett om hur klimatförändringar kan påverka fisken i Östersjön.
2018-01-17
Under onsdagen har SFPO deltagit i ett möte om hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling arrangerat av Landsbygdsnätverket och på hemmaplan har det jobbats med bland annat hemsidesutveckling.
2018-01-16
Idag har vi deltagit i ett möte mellan några av våra torskfiskare i Östersjön och SLU om fortsatt redskapsutveckling och selektion.
2018-01-15
Idag har vi jobbat vidare med komplettering av produktions- och saluföringsplanen samt med planering
2018-01-12
Idag jobbar vi med frågor kring fiskerikontroll och MSC
2018-01-11
Under torsdagen jobbar vi med ekonomiarbete, komplettering av produktions- och saluföringplanen och MSC-administration.
2018-01-10
Möte med Svenskt Sigill i Stockholm och administrativt arbete på kansliet
2018-01-09
Idag jobbar vi med verksamhetsplanering och kontorsarbete
2018-01-08
Under måndagen är SFPO på ett möte arrangerat av Göteborgs stadsledningskontor om utveckling av fiskhamnen och ägnar oss åt kontorsarbete
2017-12-21
Idag är det full fart på kansliet inför stundande helger!
2017-12-20
Idag jobbar vi med remissvar och deltar i ett samrådsmöte för det demersala fisket på HaV
2017-12-19
Under tisdagen jobbar vi med remisser och ålfrågan och vi har ett projektmöte om "low impact trawl" med Hållbar utveckling i Väst
2017-12-18
Under måndagen deltar SFPO i styrelsemöte för SFR
2017-12-15
Under fredagen arbetar vi med remissvar kring revision av av EU:s kontrollförordning och med arbete kopplat till Maritima strategin
2017-12-14
Under torsdagen arbetar vi med remisshantering och uppdrag inom Maritima strategin
2017-12-13
Under onsdagen arbetar vi med utgående skrivelser och analys av ministerrådets beslut om fiskemöjligheter för 2018
2017-12-12
Under tisdagen har SFPO möte med lokala fiskare på kommunhuset i Östhammar
2017-12-11
Under måndagen deltar SFPO i ett möte om säl på Näringsdepartementet. Vi jobbar också med uppdrag inom den maritima strategin och efterarbete efter fredagens styrelse- och kommittemöten.
2017-12-08
Under fredagen håller SFPO:s kommitteer för fisk & havskräfta samt fiske med passiva redskap möten och efter det sammanträder styrelsen.
2017-12-07
Under torsdagen förbereder vi fredagens kommitte- och styrelsemöten och har ett projekte med Jordbrukvserket.
2017-12-06
Möte med SLU och möte ang. tidningen "svensk fisknäring"
2017-12-05
Under tisdagen har vi arbetat med remisser, planering och medlemsservice
2017-12-04
Idag arbetar vi med remissyttranden och SFPO har också hållit en föreläsning om hållbart svenskt fiske för Jordbruksverkets Landsbygdsavdelning
2017-12-01
Under fredagkvällen avslutades förhandlingarna mellan EU och Norge om fisket 2018.
2017-11-30
Fortsatta förhandlingar i Bergen och arbete med remisser m.m. hemma
2017-11-29
Fortsatta förhandlingar i Bergen och medlemsservice på hemmaplan
2017-11-28
Idag är vi på fortsatta förhandlingar mellan EU - NOR i Bergen
2017-11-27
SFPO deltar vid EU-NOR förhandlingarna som börjar idag i Bergen
2017-11-24
Under fredagen håller SFPO:s Östersjökommitté och Räkkommitte möten
2017-11-23
Under torsdagen har SFPO varit på ett mycket konstruktivt möte om kontrollfrågor på HaV och också haft ett möte med regeringskansliet.
2017-11-22
Idag förbereder vi kommittémöten och ägnar oss åt bland annat jaktfrågot och medlemsservice.
2017-11-21
Under tisdagen jobbar vi med remisser, jaktfrågor och medlemsfrågor
2017-11-20
Under måndagen har vi platsbesök för den årliga revisionen av MSC-certifieringen för räka.
2017-11-17
Under fredagen fortsätter konferensen om Östersjöfiske i Simrishamn och SFPO deltar också vid ett möte för HaVs insynsråd i Stockholm.
2017-11-16
Torsdag och fredag deltar SFPO i en konferens om Östersjöfiske i Simrishamn och under torsdagen deltar vi också på en workshop om EU:s fiskerikontroll I Bryssel
2017-11-15
Under onsdagen deltar SFPO i EU-kommissionens konferens om landningsskyldigheten i Bryssel
2017-11-14
Under tisdagen jobbar vi bland annat med förberedelser inför den årliga revisionen av MSC på räka i nästa vecka.
2017-11-13
Under måndagen har vi ett möte med bland annat HaV och fiskegrossisterna om spårbarhet och lådetiketter
2017-11-10
Idag fortsätter arbetet med HaV:s remiss och vi deltar på Ospars konferens om marint skräp i Rotterdam
2017-11-09
Idag jobbar vi med remissarbete och arbete med MSC räka inför den årliga revisionen av certifikatet.
2017-11-08
Idag arbetar vi med remisser och planering
2017-11-07
Idag deltar SFPO vid konferensen med Maritima klustret i Västsverige
2017-11-06
Idag påbörjar vi arbetet med remissyttrande till HaV om de föreslagna regeländringarna för det demersala fisket. Vi jobbar också vidare med den Maritima strategin.
2017-11-03
Idag håller vi medlemsmöte om HaVs remiss och skicker in vår produktions- och saluföringsplan för 2018 till Jordbruksverket.
2017-11-02
Idag försöker vi avsluta arbetet med vår PSP (produktions- och saluföringsplan) och förbereder morgndagens medlemsmöte.
2017-11-01
Idag deltar SFPO vid Norges Fiskarlags landsmöte i Trondheim, vid Havs- och vattenmiljörådets sammanträde i Stockholm samt arbetet med att färdigställa PSP18 fortgår
2017-10-31
Under tisdagen arbetar vi vidare med produktions- och saluföringsplanen och har ett möte med Göteborgs fiskauktion.
2017-10-30
Mer PSP
2017-10-27
Tre möten på HaV
2017-10-26
Möten och PSP
2017-10-25
Onsdag arbetar vi med MSC räka och vår årliga produktions- och saluföringsplan
2017-10-25
Under tisdagen hade vi fortsatt möte med EDF och med dialoggruppen för havs- och sjömat där EU-kommissionen bland annat presenterade EUs marknadsdatabas EUMOFA.
2017-10-23
Under måndagen har vi haft möte med EDF och om lådetiketter.
2017-10-20
Arbete relaterat till regelförenklignar för sjöfarten och uppföljning av veckans möten.
2017-10-19
Under torsdagen har vi varit på möte i den demersala arbetsgruppen för NSAC och också haft projektmöte med HaV om uppdraget Marina livsmedel inom Maritima strateign.
2017-10-18
Idag har vi haft projektmöte med Hållbar utveckling väst om miljövänligt fiske och också blivit intervjuade av en reporter för EU-tidskriften Politico.
2017-10-17
Idag har vi arbetat med Maritima strategin och planering av informationsinsatser
2017-10-16
Idag har vi haft möte med Jordbruksverket om stöd i havs- och fiskeriprogrammet.
2017-10-13
Dialogmöte med Hav om marint områdesskydd och fiskereglering i Hallands län
2017-10-12
Idag jobbar vi med planering och projekt.
2017-10-11
Idag träffar ordföranden landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
2017-10-10
Idag har vi analyserat ministerrådets belut för Östersjön och jobbar med medlemsservice. Vi deltar också på möte med Landsbygdsnätverkets fiskegrupp.
2017-10-10
Måndag arbetade vi med Maritima strategin och NSAC
2017-10-06
Samrådsmöten
2017-10-05
Under torsdagen ägnar vi oss åt efterarbete på kontoret efter en intensiv reseperiod med många möten.
2017-10-04
Tisdag och onsdag är vi på möte med verkställande kommittén för Rådgivande nämnden för Nordsjön (NSAC)
2017-10-02
Idag är vi på möte med arbetsgruppen för Skagerrak och Kattegatt inom rådgivande nämnden för Nordsjön (NSAC)
2017-09-28
EAPO
2017-09-27
Småskaligt och kustnära
2017-09-25
Idag har vi jobbat med att svara på remisser
2017-09-22
Idag är det samrådsmöte på HaV för det demersala fisket.
2017-09-21
Idag har vi jobbat med remisser och hemsida och förberett samrådsmöte med HaV imorgon.
2017-09-20
Onsdag har vi jobbat med fortsatt remissarbete och arbete kopplat till marina livsmedel i den maritima strategin
2017-09-19
Idag arbetar vi med remisser och planering
2017-09-18
Måndag var vi på nytt möte med GFA om lådetiketter
2017-09-15
Under fredagen var det fokus på medlemsservice
2017-09-13
Onsdag och torsdag har vi Environmental Defense Fund här på besök
2017-09-11
Idag jobbar vi med lite gott och blandat - MSC, remissarbete, hemsidan och efterarbete efter styrelsemötet i fredags.
2017-09-08
Idag håller SFPO styrelsemöte
2017-09-07
Idag har det varit möte med Pelagiska kustkommittén och också möte om lådetiketter i nya spårbarhetssystemet med GFA.
2017-09-05
EU-Norgeförhandlingar i Göteborg tisdag och onsdag med fokus på Skagerrakfrågor och harmonisering av regelverk.
2017-09-04
Under måndagen förbereder vi inför EU-Norgeförhandlingar om Skagerrakfrågor som pågår tisdag och onsdag denna vecka i Göteborg.
2017-09-01
Idag är det dubbla samrådsmöten på HaV om systemet och inför EU-Norgeförhandlingarna
2017-08-31
Onsdag arbetade vi med projekt rörande Östersjön och torsdag har vi haft möte om kommande samverkan med Hållbar Utveckling väst.
2017-08-29
MSC och EU-Norge
2017-08-28
Medlemsmöte i Simrishamn
2017-08-24
Början av veckan
2017-08-18
Under torsdagen var det fokus på planeringsarbete. Idag fredag är norska Kystvakten på besök för att berätta om och svara på frågor om fiske i norsk zon. Efter det har vi räkmöte.
2017-08-16
Idag onsdag är vi även på ett möte i Köpenhamn med Clean Nordic Oceans om spökfiske
2017-08-16
Platsbesök MSC-certifiering
2017-08-14
Idag har vi förberett inför möte med certifieringsfirman för MSC-ansökan i Nordsjön och för möte med kystvakten, båda i den här veckan.
2017-08-11
Idag har vi samlat information till hemsidan och för att bättre kunna bemöta oriktiga påståenden om fiske i olika sammanhang
2017-08-10
Förberedelser inför nästa veckas möten
2017-08-09
Idag har vi haft möte med Kari Stange på MSC Skandinavien och jobbat med hemsidan.
2017-08-08
Vår facebooksida kommer nu bli betydligt mer aktiv! Missa inte att följa den.
2017-08-04
mer MSC
2017-08-03
MSC-frågor
2017-08-02
Kommande möten
2017-08-01
Idag har vi haft möte om Östersjön. Vår målsättning är att alla SFPO:s medlemmar som fiskar i Östersjön ska ha torsk att fiska året ut. Vi uppmanar alla som inte kommer fiska sin kvot att tillgängliggöra den.
2017-07-26
Hav
2017-07-25
Fokus Östersjön
2017-07-24
Malin
2017-07-21
Fredag 21 juli 2017
2017-07-20
Torsdag 20 juli 2017
2017-07-19
Onsdag 19 juli 2017
2017-07-18
Tisdag 18 juli 2017
2017-07-14
Avrundning av veckans arbete
2017-07-13
Möte i Demersal Working Group, NSAC, Edinburgh
2017-07-12
Möte med North Sea WG (EAPO) i Edinburgh
2017-07-11
Strukturstödsarbete m.m.
2017-07-10
Uppföljning av förra veckans arbete och planering av denna vecka
2017-07-07
Möte med företrädare för HKPO i Uddevalla
2017-07-06
Idag ägnar vi oss åt kontorsarbete
2017-07-05
Arbete med strukturstödsfrågor etc.
2017-07-04
Remissarbete
2017-07-03
Dataunderhållsarbete m.m.
2017-06-22
Avrundning av veckans arbeten
2017-06-21
Projektarbete
2017-06-20
Möte om tidningen Svensk Fisknäring
2017-06-19
Idag skriver vi remissyttranden
2017-06-16
Möte med HaV
2017-06-15
Planeringsmöten m.m.
2017-06-14
Fortsatta möten i NSAC idag
2017-06-13
Styrelsemöte med NSAC i Paris och möte med Landsbygdsnätverket i Stockholm
2017-06-12
Två möten i regi av GFA
2017-06-09
Möte med torskfiskare, Ösj, i Karlskrona och möte i Tanum om översiktsplan
2017-06-08
Analys av hummerremissen
2017-06-07
Arbete med internationella fiskefrågor
2017-06-05
SFPO:s ordf. Peter Ronelöv Olsson deltar vid Seafood Summit i Seattle den 5 - 7/6
2017-06-02
Möte i Stockholm om havs- och fiskeriprogrammet och samrådsmöte med HaV i Göteborg
2017-06-01
Idag möte om N2000 i Köpenhamn
2017-05-31
Sammanträde med Nordsjönämndens arbetsgrupp för Skagerrak & Kattegatt
2017-05-30
Idag arbetar vi med projektansökningar m.m.
2017-05-29
Idag planerar och förbereder vi denna veckans arbete
2017-05-24
Idag ägnar vi oss åt kontorsarbete
2017-05-23
Idag har vi möte ang. Nord Stream 2
2017-05-22
Idag är det stämma i SFR och Servicebolaget
2017-05-19
Idag sammanträder kommittéerna från tidig morgon och därefter möten på HaV
2017-05-18
Idag möte hos GFA
2017-05-17
En mötesfri arbetsdag med planering
2017-05-16
Idag har vi möte med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
2017-05-15
Idag förbereder vi veckans möten
2017-05-12
Möte med GFA och därefter sammanträde med AU
2017-05-11
Idag deltar vi vid Östersjönämndens generalförsamling och styrelsesammanträde
2017-05-10
Möte med Göteborgs universitet
2017-05-09
Idag skriver vi på en rapport till Jordbruksverket
2017-05-08
Idag planerar och förbereder vi veckans arbeten
2017-05-06
Idag träff med Öresundsfiskarna
2017-05-05
Möte om Brexit på Näringsdepartementet
2017-05-04
Idag jobbar vi med remissyttranden m.m.
2017-05-03
Dag 2 - möte med JoV:s referensgrupp för yrkesfiske
2017-05-02
Idag och imorgon möte med Jordbruksverkets referensgrupp för yrkesfiske i Jönköping
2017-04-27
Idag har vi styrelsesammanträde kl. 15.00
2017-04-26
Idag fortsatta förhandlingar EU-NOR
2017-04-25
Idag fortsatta förhandlingar i Skagen mellan EU-Norge samt PELAC i Dublin
2017-04-24
EU - Norge förhandlingar om räka i Skagen och NPWG i Dublin
2017-04-21
Idag två möten på HaV - om havsplanering och system.
2017-04-20
Idag är vi på seminarium om överlåtbara fiskerättigheter i Miljö- och jordbruksutskottets regi
2017-04-19
Idag möte i Nordsjönämndens demersala arbetsgrupp i Haag samt möte med riksdagsledamöter och lunchseminarium i riksdagen
2017-04-18
Samrådsmöte hos Transportstyrelsen om "routingåtgärder" i Kattegatt
2017-04-12
Idag planerar vi kommande veckas möten
2017-04-11
Möte med Landsbygdsnätverket, dag 2
2017-04-10
Idag är det möte med Landsbygdsnätverket
2017-04-07
Idag har vi möte i Pelagiska kustkommittén på fm och på em träffar vi HaV
2017-04-06
Idag biträder vi medlemmar i rättegångar där HaV är motpart
2017-04-05
Möte på Smögen om miljövänlig återvinning av fiskeredskap
2017-04-04
Idag planerar vi inför den ordinarie stämman den 28 april
2017-04-03
Idag arbetar vi vidare med de tankar som framkom vid stormötet för räkfiskare i fredags m.m.
2017-03-31
Idag är vi på stormöte med räkfiskare från SFPO (och HKPO, som bjudits in)
2017-03-30
Idag har vi möte med SLU
2017-03-29
Idag ser vi över serviceavgifterna för 2016 m.m. och sysslar med allehanda kontorsgöromål
2017-03-28
Förberedelsearbete
2017-03-27
Möte med DFPO
2017-03-24
Brexitmöte
2017-03-23
EAPO
2017-03-22
Möte i Bryssel
2017-03-21
NS2 och GFA
2017-03-20
NS2
2017-03-17
Samrådsmöte
2017-03-16
MSC revision
2017-03-15
Förberedelser
2017-03-14
Transportstyrelsen
2017-03-13
Tidningen
2017-03-10
Öckerö
2017-03-09
NSAC
2017-03-08
Torsk östra Östersjön
2017-03-07
Göteborgs Universitet
2017-03-06
Planeringsmöte
2017-03-03
Simrishamn
2017-03-02
Bryssel
2017-03-01
Förberedelser
2017-02-28
Pelagiska nämnden
2017-02-27
Bokslut
2017-02-24
Träslövsläge
2017-02-23
Kontrollmöte
2017-02-22
Hållbar energianvändning
2017-02-21
DFPO
2017-02-20
MSC möte
2017-02-17
Räkmöte
2017-02-16
Pelagikerna
2017-02-15
Remisser
2017-02-14
MSC
2017-02-13
Sammanställning
2017-02-10
Möten på Smögen
2017-02-09
Räk och lax
2017-02-08
Spårbarhetsmöte och NSAC
2017-02-07
Tidningsmöte
2017-02-06
Brexitmöte
2017-02-03
Möte med burfiskare
2017-02-02
STPO och SLU
2017-02-01
Årsrapport
2017-01-31
Pingers
2017-01-30
Passion för mat
2017-01-27
Fredag
2017-01-26
Nord Stream
2017-01-25
MSC utskick
2017-01-24
Brexit
2017-01-23
Hjärt-och lungräddning
2017-01-20
Mötesfredag
2017-01-19
Räkkommittén
2017-01-18
Stockholm
2017-01-17
Produktions-och saluföringsplan 2017
2017-01-16
Sammanställning
2017-01-13
Samråd på HaV
2017-01-12
GFA
2017-01-11
Stockholm
2017-01-10
MSC havskräfta
2017-01-09
Produktions-och saluföringsplan 2017
2016-12-23
God Jul
2016-12-22
MSC arbete - havskräfta
2016-12-21
Uppsummering
2016-12-20
Julbord
2016-12-19
Sammanställning
2016-12-16
Styrelsemöte
2016-12-15
BSAC
2016-12-14
Styrelsemöte
2016-12-13
Rättegång
2016-12-12
Utskick
2016-12-09
MSC utvärdering
2016-12-08
Köpenhamn
2016-12-07
DFPO
2016-12-06
HaV
2016-12-05
Planeringsmöte
2016-12-02
Riksdagsledamöter
2016-11-30
Bergen
2016-11-29
MSC arbete
2016-11-28
Förhandlingar
2016-11-25
Kommittémöte
2016-11-24
Försäkring
2016-11-23
Tidningsmöte
2016-11-22
Hummermöte
2016-11-21
Seminarium med 8 fjordar
2016-11-18
Remissvar
2016-11-17
Möte med fiskare som fiskar med passiva redskap
2016-11-16
Remissvar
2016-11-15
BSAC
2016-11-14
Maritima klustret
2016-11-11
Stockholms fiskauktion
2016-11-10
Förhandlingar
2016-11-09
Revision
2016-11-08
Förhandlingar
2016-11-07
Sammanställning
2016-11-04
Stormöten
2016-11-02
Symposium
2016-11-01
Stockholm
2016-10-31
Fiskekommunerna
2016-10-28
SFR
2016-10-26
Produktions- och saluföringsplan
2016-10-25
Brexitmöte
2016-10-24
Stormöten
2016-10-21
Remiss
2016-10-20
Jordbruksverket
2016-10-19
Havs- och vattenmiljörådet
2016-10-18
Remisser
2016-10-14
Styrelsemöte
2016-10-13
EDF
2016-10-12
Styrelsemöte
2016-10-10
MSC möte i Köpenhamn
2016-10-07
Fiskekommunerna
2016-10-06
Pelagiska nämnden
2016-10-05
MSC möte
2016-10-04
Dioxinmöte
2016-10-03
Sammanställning
2016-09-30
HaV
2016-09-29
Studiebesök
2016-09-28
General Assembly
2016-09-27
Executive Committee meeting
2016-09-26
Sammanställning
2016-09-23
Samrådsmöte
2016-09-22
MSC möte
2016-09-21
Förberedelser
2016-09-20
Brexit
2016-09-19
Sillmöte
2016-09-16
Systemmöte och pelagisk kustkommitté
2016-09-15
Näringsdepartementet
2016-09-14
Fördelningsmöte
2016-09-13
Jordbruksverket
2016-09-09
Systemarbete
2016-09-08
Nytt från EU
2016-09-07
Förhandlingar
2016-09-06
Utredning
2016-09-05
Invigning av SWEMARC
2016-09-02
Räkseminarium
2016-09-01
Skagerack och Kattegatt arbetsgrupp
2016-08-31
Möte med DFPO
2016-08-29
Förberedelser
2016-08-27
Fiskarens marknad
2016-08-26
Systemmöte
2016-08-25
Förberedelser
2016-08-24
SFR möte
2016-08-23
Provfiske
2016-08-22
Sjömatsfrämjandet och utbildningscentrum
2016-08-19
Planeringsdag
2016-08-18
Möte med partirepresentanter
2016-08-16
Förslag Östersjön
2016-08-15
Fisketur
2016-07-27
Östersjömöte
2016-07-26
Dagens eko
2016-07-22
Radio om nedskräpning
2016-07-18
MSC möte
2016-07-15
Östersjömöte
2016-07-14
NSAC möte
2016-07-13
Skottland - IIFET conference
2016-07-11
Ministermöte
2016-07-08
Almedalen
2016-07-07
Sammanställning och förberedelser
2016-07-05
Fördelningsprojektet
2016-07-04
Förberedelser
2016-06-30
Produktions-och saluföringsplan
2016-06-29
Tidningsarbete
2016-06-28
Möte om internationella arbetet
2016-06-27
Ansökningar
2016-06-22
Remisser
2016-06-21
Tidningsmöte
2016-06-20
SFR möte
2016-06-17
Stämma
2016-06-16
Besök av Edgars Goldmanis
2016-06-14
Förhandlingar
2016-06-10
Möte på Hav
2016-06-09
NSAC möte
2016-06-08
Förberedelser
2016-06-07
Uppföljning
2016-06-03
Möte på SLU
2016-06-02
Riksdagsledamöter
2016-06-01
Bergen
2016-05-31
Förberedelser
2016-05-30
Utskick
2016-05-27
Styrelsemöte
2016-05-26
Styrelsemöte och stämma
2016-05-25
Havforum dag två
2016-05-24
Havs och vattenforum
2016-05-23
Fiskbranschens årsmöte
2016-05-20
En fredag på HaV
2016-05-19
SEB
2016-05-18
Revision av havskräfta
2016-05-17
Produktions-och saluföringsplan
2016-05-16
Provsmakning
2016-05-13
Danmark och HaV
2016-05-12
Remisshantering
2016-05-11
Översättning
2016-05-10
Tidningsmöte
2016-05-09
Stämma
2016-05-04
Intensiv tisdag
2016-05-03
Lansering
2016-05-02
Räkmöte
2016-04-29
SFR stämma
2016-04-28
SFR stämma
2016-04-27
Havs- och vattenmiljörådet
2016-04-26
Artiklar och skrivelser
2016-04-25
Swedish Maritime Day
2016-04-22
En till fredag på Hav
2016-04-21
Tidningsmöte med mera
2016-04-20
Pelagiska AC
2016-04-19
Förberedelser
2016-04-18
Skagerack och Kattegatt working group
2016-04-15
Systemmöte
2016-04-14
Förberedelser
2016-04-13
Bergen
2016-04-12
NSAC möte
2016-04-11
Förberedelser
2016-04-08
Möte på näringsdepartementet och SPFs årsstämma
2016-04-07
Grattis!
2016-04-07
SFR styrelsen
2016-04-06
Tvärsektoriellt möte om havsplanering
2016-04-05
TFA
2016-04-04
GFA
2016-04-01
Möte med grossisterna
2016-03-31
Diskussioner om humankonsumption
2016-03-30
Årlig revision av MSC-certifiering av kräfta
2016-03-23
Möte med kommuner och länsstyrelser
2016-03-22
Revision av MSC-certifieringen på havskräfta
2016-03-21
Länsstyrelser och universitet
2016-03-18
Fredag
2016-03-17
Östersjön
2016-03-16
Sjöfolksdirektivets nya lagförslag
2016-03-16
Haverikommissionen & UD
2016-03-15
MSCs årsmöte
2016-03-12
Årsmöte med malmöhus läns fiskeförening
2016-03-11
Samrådsmöte på hav om Östersjön
2016-03-11
Flundra i Östersjön
2016-03-10
NSAC möte i Stockholm
2016-03-09
Holländska POn
2016-03-08
Möte på miljödepartementet
2016-03-07
Stockholm
2016-03-04
En heldag på hav
2016-03-03
Årlig revision av MSC certifikat
2016-03-02
Möte med STPO
2016-03-01
Remisser och försäkringar
2016-02-29
Tack!
2016-02-25
Förberedelser
2016-02-24
Öppet hus
2016-02-23
Blankett för infiskning
2016-02-22
MSC märkning av torsken
2016-02-18
MSC infoträff
2016-02-18
Möte med Östersjökommittén
2016-02-17
Skottland
2016-02-16
Ansökan inne till jordbruksverket
2016-02-15
Möte på näringsdepartementet
2016-02-12
Möte på HaV om systemprocessen
2016-02-10
Välkommen Marika
2016-02-09
AC möte i Köpenhamn
2016-02-08
MSC infoträff
2016-02-05
Samrådsmöte på hav
2016-02-04
Förberedelser inför MSC infomöte
2016-02-02
Internationella förhandlingar
2016-02-01
p4 väst
2016-01-29
Torsk workshop
2016-01-28
ICES möten 2016
2016-01-26
Distanskurs i bokföring
2016-01-25
Nya möbler
2016-01-22
Burkade småkräftor
2016-01-22
Frukostmöte
2016-01-21
Ordföranden i Bryssel
2016-01-19
Möte med Östersjökommitten
2016-01-18
Nya lokaler
1970-01-01
Idag har vi haft ett trevligt möte med Elin Gunve som jobbar med främjande av yrkesfiske på Jordbrukvserket och vi jobbar också med planering inom LIT-projektet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer