Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-10

Synpunkter gällande fredningsområde i Gävleborgs län

 

   www.sfpo.se

 

 

Länk till dokumentet.

                                                                                                   

Göteborg den 9 juni 2022
[email protected]

                                                                          

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande bildande av fredningsområde i Gävleborgs län, dnr 1726-2020

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Det remitterade förslaget avser fiskereglering i mynningsområdet för Nianån i Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Förslaget gäller införandet av ett nytt fredningsområde, Njutångersfjärden, där allt fiske ska vara förbjudet, med undantag för fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt under tiden den 1 maj – den 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet Örängsån kommer inkluderas i det nya fredningsområdet.

Bakgrunden till förslaget är en begäran från länsstyrelsen Gävleborg, som i förslagets framtagande samverkat med Hudiksvalls kommun och fiskevårdsområdet där. Nianån har genomgått en stor förändring efter att kommunen köpt upp kraftverket i dess nedersta del samt de dammar som hörde till kraftverket. I remissen står ”I dagsläget är kraftverket med tillhörande damm utriven och sträckan är biotoprestaurerad”. Vi tolkar detta som att Havs- och vattenmyndigheten skrivit fel och att det är kraftverket som är utrivet, inte dammen. Detta innebär att hela vattensystemet nu kan nyttjas av fiskarter i området.

Förslaget innebär således, mot bakgrund av de vidtagna förbättringsåtgärderna för aktuella fiskarter, att endast fiske med handredskap från land ska vara tillåtet maj – augusti.

Av remissen framgår att Havs- och vattenmyndigheten delar länsstyrelsens uppfattning att fisket bör regleras i mynningsområdet så att fisken ges möjlighet att utan påverkan från fiskerelaterad dödlighet kunna nyttja den nu restaurerade sträckan uppströms den rivna dammen.

SFPO förstår syftet med förslaget, men kan inte acceptera eller förstå regleringens utformning. Om syftet är att fisken ges möjlighet att utan påverkan från fiskerelaterad dödlighet nyttja området bör rimligen allt fiske vara förbjudet hela året fram till en tidpunkt i framtiden då fiske åter kan tillåtas. Att tillåta fiske med handredskap utan användning av båt under tiden maj – augusti kan rimligen inte anses vara förenligt med syftet med förslaget.

I konsekvensutredningen står att Havs- och vattenmyndigheten gör bedömningen att ett begränsat fiske med handredskap under perioden maj – oktober (nota bene inte augusti) inte kommer påverka de arter man avser stärka för en återetablering i områden uppströms Nianåns tidigare kraftverk. SFPO undrar vilket stöd Havs- och vattenmyndigheten har för stöd för denna bedömning? Stöd för uppfattningen saknas nämligen angivet i remissen.

SFPO anser således utifrån syftet med förslaget att allt fiske i det aktuella området ska vara förbjudet hela året fram till en tidpunkt i framtiden då fiske åter kan tillåtas.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                                      Fredrik Lindberg

Ordförande                                                       Ombudsman

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer