Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-03-23

SFPO om förslag till nya föreskrifter om SJVs föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

www.sfpo.se

 

 

                                                 

Göteborg den 22 mars 2022

                                                                                                                                                                         Jordbruksverket

                                                                                                 [email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av förslag till nya föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, dnr 3.3.16-03903/2021

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

SFPO har förståelse för att det remitterade materialet ej är färdigställt och värdesätter Jordbruksverkets intention att starta upp det nya programmet så fort som möjligt.

 

Förslaget till nya föreskrifter är sammantaget bra. SFPO vill uttrycka en önskan om en fortsatt pragmatisk attityd från myndighetens personal i arbetet relaterat till föreskrifterna. En enskild yrkesfiskare som söker stöd behöver hjälp och det är SPFO:s förhoppning att servicegraden kan bibehållas på nuvarande nivå och om möjligt även förbättras. Kortare handläggningstider är något som är synnerligen önskvärt.

 

I samrådssammanställningen av den 9 juli 2021 anges som kommentar vad gäller produktions- och saluföringsplaner följande:

 

”I syfte att förenkla både för stödsökande och handläggande myndigheter har Jordbruksverket valt att ersätta kostnaderna för framtagandet av produktions - och saluföringsplaner med en klumpsumma. Jordbruksverket har gjort en utförlig utredning avseende vilka olika kostnader som omfattas av klumpsumman och hur pass omfattande dessa kostnader är. Utifrån den statistik som beaktats har 60 000 kr bedömts vara en rimlig omfattning på klumpsumman.”

 

SFPO vill framhålla att vi fortsättningsvis anser att det inte kan anses vara rättvist att ersätta kostnaderna för framtagandet av produktions- och saluföringsplaner med en klumpsumma, eftersom vissa producentorganisationer har få medlemmar och andra har många och på samma vis har vissa producentorganisationer medlemmar som bedriver många fisken, medan andra har medlemmar som endast bedriver få fisken. Kostnaderna för framtagandet av produktions- och saluföringsplanerar skiljer sig således åt väsentligen. Detta borde beaktas och leda till slutsatsen att det inte är lämpligt att ersätta kostnaderna med samma summa. 60 000 kr är för en del producentorganisationer rimligen mer än kostnaderna, medan det för andra motsvarar eller understiger kostnaderna. Således kan det inte anses vara rättvist att ersätta med en klumpsumma, även om det så klart förenklar för handläggande myndighet.  

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer