Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-09-02

Synpunkter angående anmälan om vattenverksamhet för arbeten på Smögenbron

www.sfpo.se

 

                                           

 

Göteborg den 2 september 2022

                                                                                                                                            Länsstyrelsen i Västra Götalands län

                                                                                                                                            [email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av anmälan om vattenverksamhet för arbeten på Smögenbron, dnr 8120-2022

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Länsstyrelsen har mottagit en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § MB gällande reparationsarbeten på Smögenbron i Sotenäs kommun. Arbetena antas medföra en påverkan på farleden under Smögenbron och därför har information om åtgärden, med möjlighet till yttrande, skickats till SFPO.

 

Ansökan från Trafikverket avser fyllning eller pålning och de planerade åtgärderna är pågjutning av bottenplatta för brostöd 9 och förnyelse av katodiskt skydd för brostöd 8 och 9; detta är ett nödvändigt underhållsarbete.

 

Underhållsarbetet kommer att störa framkomligheten i farleden. Påverkan bedöms i underlaget som ”mycket liten”, eftersom arbetena kommer att göras under vinterhalvåret (okt. 2023 – mars 2024), när det är mindre båttrafik. Om farleden påverkas vid brostöden kommer trafiken att tillfälligt ledas vid sidan om arbetsområdet. Framkomligheten kommer att säkerställas.

 

SFPO vill i detta yttrande endast betona betydelsen av det självklara - att framkomligheten säkerställs.

 

Vi anser att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått är tillfyllest.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer