Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-24

Synpunkter angående ansökan om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen

 

www.sfpo.se

 

                                                                                                                   

 

Göteborg den 21 oktober 2022

 

                                                                                     [email protected]

                                                                                     [email protected]

                                                                                     Kopia:

[email protected]

 

       

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss i ärende N2022/01769 angående ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

SFPO har tidigare, i samråd, framfört synpunkter (2022-03-29). SFPO anser att det är av största betydelse att kablarna grävs ned under bottenytan på sådant sätt att de inte på något sätt riskerar att utgöra något hinder för det yrkesfiske som bedrivs i området och att bästa miljövänliga teknik används bland annat i så mening att den elektromagnetiska strålningen från kablarna är minsta möjliga för att minimera risken för negativa effekter vad gäller bland annat ål. SFPO anser vidare att största möjliga hänsyn i alla delar ska tas till den förevarande torsksituationen i Östersjön på sådant sätt att påverkan minimeras så långt möjligt.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer