Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-25

Synpunkter angående förslag om elektronisk rapportering för samtliga kustfiskejournalförare

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 25 oktober 2022

 

                                                                                          [email protected]

                                                                                                   

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande förslag om elektronisk rapportering för samtliga kustfiskejournalförare, dnr 02970-2022

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

Förslaget gäller elektronisk rapportering, i det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet (EFR), för samtliga fiskare som enligt HVMFS 2018:11 har en skyldighet att redovisa i kustfiskejournal. Majoriteten av de förslag till förskriftsändringar som presenteras i remissen har skrivits för att anpassa bestämmelserna till elektronisk rapportering av kustfiskejournalen i EFR e-tjänst

Att samtidigt som man minskar den administrativa bördan, för såväl yrkesfiskare som myndigheten, ökar kvalitén på inkommande data är bra. Det remitterade förslaget innebär att krav på elektronisk rapportering införs för samtliga som idag rapporterar i kustfiskejournal fr.o.m. den 1 januari 2023.

SFPO är övertygade om att flertalet av de berörda inte kommer att ha några hanteringsmässiga problem med den elektroniska rapporteringen. Det är dock viktigt att få med även de som inte är vana vid att arbeta med datorer och Internet etc. För dessa framstår kravet på elektronisk rapportering som något komplicerat och omständligt. Särskilda insatser och myndighetens tålamod behövs för att få med även dessa på den nya elektroniska rapporteringen.

Relevant information till samtliga som rapporterar i kustfiskejournal under hösten 2022 är en synnerligen viktig åtgärd. Det räcker inte med information på myndighetens hemsida, utan information måste riktas personligen till samtliga berörda för att förekomma risen för missförstånd etc. Informationen som lämnas bör vara sådan att en person utan datavana förstår vad som ska göras för att göra rätt.

SFPO anser att förslagen i remissen är bra och att det är viktigt att det inom myndigheten finns en förståelse för att olika personer har olika förutsättningar för att rapportera elektroniskt samt att man under första halvåret 2023 har överseende med de eventuella misstag som riskerar att komma ske.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer