Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-13

Synpunkter angående förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar i Kalmar län

 

  www.sfpo.se

 

                                                                                                   

Göteborg den 9 juni 2022
[email protected]

                                                                          

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd kring förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar i Kalmar län (dnr 511-5461-2021)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder 225 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Länsstyrelsen har tagit fram fem förslag nya eller utvidgade N2000-områden: Oskarhamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten, Östra Ölands kust och sjömarker, Ottenby och Södra Midsjöbanken (inom ett utvidgat Hoburgs bank och Midsjöbankarna).

SFPO vill i sammanhanget peka på den problematik som yrkesfisket upplever i förhållande till skarv, ävensom det inte är föremål för denna remiss. Det finns alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk, långt mycket mer än vad yrkesfisket fiskar. Denna problematik förtjänar att tas på allvar och bör så snart som möjligt föranleda handling.

Vi kan inte se att förslaget har några implikationer för det yrkesfiske som fortfarande bedrivs och har därför inga synpunkter på förslaget.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                                      Fredrik Lindberg

Ordförande                                                       Ombudsman

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer