Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-09-20

Synpunkter angående förslag till nytt Natura 2000-område för fåglar

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 20 september 2022

 

                                                                                                  Länsstyrelsen Blekinge

                                                                                                  [email protected]

 

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av förslag till nytt Natura 2000-område för fåglar, dnr 511-2968-2021

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

Regeringen har gett länsstyrelserna i kustlänen i uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för de kust- och havsområden som är mest betydelsefulla för vilda fåglar. Länsstyrelsen Blekinges förslag avser del av IBA- område Nordöstra Skånes skärgårdskust: Hanöbukten (SE0410274), i Sölvesborgs kommun. Området omfattar 13 550 hektar och sträcker sig 12 nautiska sjömil ut från land.

Fisket i området upplever ej att det föreligger någon konflikt vad gäller fågelskydd, bifångst av fågel i nät förekommer knappast. Därför föreligger inte något behov av någon ytterligare reglering av garnfisket i området.

SFPO vill i sammanhanget avslutningsvis dels peka på den problematik som yrkesfisket med flera upplever i förhållande till skarv, ävensom det inte är föremål för denna remiss. Det finns alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk, långt mycket mer än vad yrkesfisket fiskar. Denna problematik förtjänar att tas på allvar och bör så snart som möjligt föranleda handling.

SFPO vill sist men inte minst peka på den risk för fåglar som följer av den omvälvande förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnad av storskaliga marina vindkraftparker. Oavsett hur många skyddade områden som föreskriftsfästs så kommer fågelpopulationerna att påverkas negativt av en storskalig marin vindkraftsutbyggnad.  

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer