Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-16

Synpunkter angående Livsmedelsverkets konsekvensananlys av ny modell av offentlig kontroll

www.sfpo.se

 

                                                 

Göteborg den 15 juni 2022

                                                                                                                                                                         Livsmedelsverket

                                                                                                             [email protected]

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll, dnr 2020/01137

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Vi har mottagit rubricerad remiss vari synpunkter på följande förslag efterfrågas:

- riktvärden för kontrolltid;

- justerade beräkningstabeller för beräkning av riskklass och kontrollfrekvenser i ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll; och

- fördjupad konsekvensanalys.

SFPO önskar i anledning härav hänvisa till de synpunkter som framförs till Livsmedelsverket från Fiskbranschens Riksförbund, vilka vi ställer oss bakom.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer