Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-27

Synpunkter angående planer om havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon

 

www.sfpo.se

 

 

Länk till dokumentet.

                                                                                                                                          

Göteborg den 27 oktober 2022

 

                        

Synpunkter på ”Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer om havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon kallad ”Halla”. NV-07620-22

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité. 

SFPO har fåt möjlighet att yttra sig över Anmälan enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang till de svenska myndigheterna i projektet ”Havsvindkraftspark Halla”.

Att döma av skrivningarna i underrättelsen kommer viktiga aspekter på fiskbestånd och fiske belysas i miljökonsekvensbeskrivningen. SFPO vill dock understryka följande:

Den planerade vindkraftparken ligger i ett område som är viktigt för vildlaxens vandringar till svenska älvar och gränsälven Torne älv. Dessa nordliga älvar är av oerhört stor vikt för vildlaxen i Östersjön. Potentiella effekter på laxens vandringar måste där för utredas noga.

Strömmingens situation i Östersjöns olika delområden har varit föremål för stor uppmärksamhet den senaste tiden. I vissa områden är situationen bekymmersam. Orsakerna till detta är dock inte helt klarlagda. Potentiella gränsöverskridande effekter av den planerade parker kan uppstå om strömmingens lek påverkas. Effekter på strömmingens lek och därtill kopplade vandringar behöver utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.

SFPO kan inte se att miljökonsekvensbeskrivningen kommer att omfatta kumulativa effekter. Det är viktigt att sådana effekter beaktas.                                              

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                                   Fredrik Lindberg                     Ingemar Berglund

Ordförande                                                     Ombudsman                          Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer