Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-03

Synpunkter angående Väderöarna som Natura 2000-område för fåglar

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                   Göteborg den 3 juni 2022

                                                                                                    [email protected]

                                                                          

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av förslag att peka ut Väderöarna som Natura 2000-område för fåglar (ärendebeteckning 511-25861-2021)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att peka ut Väderöarna som N2000-område för fåglar och efterfrågar synpunkter på förslaget innan det redovisas för Naturvårdsverket.

SFPO vill inledningsvis framföra att vi finner det principiellt besynnerligt att ansatsen för utpekandet av områden är områden som organisationen BirdLife, som är en avknopning av Naturskyddsföreningen, pekat ut som särskilt viktiga för fåglar. Vi finner det likaså märkligt att man vid Kommissionens granskning av Sverige i detta hänseende utgått ifrån de områden som BirdLife angett som betydelsefulla.

SFPO vill i sammanhanget peka på den problematik som yrkesfisket upplever i förhållande till skarv, ävensom det inte är föremål för denna remiss. Det finns alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk, långt mycket mer än vad yrkesfisket fiskar. Denna problematik förtjänar att tas på allvar och bör så snart som möjligt föranleda handling.

Den föreslagna gränsen ligger innanför trålgränsen och trålfiskeområdena samt grundare än 60 meter, därmed bedöms trålfisket inte påverkas. Det fiske som bedrivs i området är av stor betydelse för fiskerinäringen.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson 
Ordförande                                                      

 

Fredrik Lindberg
Ombudsman

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer