Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-12-01

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande fiskefartygs tillträde till hamnar

www.sfpo.se

 

                                           

 

Göteborg den 1 december 2022

                                                                                                                                                                                                                        

Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                [email protected]

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande fiskefartygs tillträde till hamnar, dnr 3529-2022

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

I remissmissivet anges korrekt vad remissen handlar om: utsedda hamnar för landning av fisk. Den handlar således inte om fiskefartygs tillträde till hamnar såsom den rubricerats.

 

De föreslagna ändringarna i remissen innebär sammanfattningsvis följande:

  • Borttagande av krav på landning i utsedda kummelhamnar;
  • Tillagda hamnar i Norrbotten för landningar av fångst på mer än fem t sill/strömming och skarpsill (Storön Inre – hamnen, Renöhamn och Lövskär):
  • Två borttagna (Wallhamn och Karlskrona Saltö) och tre tillagda (Kungshamn, Ellös och Träslövsläge) hamnar för landningar av färsk fisk från tredjelandsfartyg; och
  • Omformulering av text och borttagande av en hamn utsedd för landningar på mer än tio t sill m.m. från andra områden än Östersjön (Mollösund).

 

SFPO vitsordar det som föreslås i remissen, men anser att Havs- och vattenmyndigheten borde ha samrått med fiskerinäringen i saken, något sådant samråd har ej skett.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer