Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-04-04

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd enl. gällande planerat oljebrunnar vid "Solsort West Lobe" i dansk del av Nordsjön

www.sfpo.se

 

 

                                                  Göteborg den 4 april 2022

                                                                                                                                                                           Naturvårdsverket

 [email protected]

                                                                                                   

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd enl. art 4 - 5 Esbokonventionen gällande planerat oljebrunnar vid "Solsort West Lobe" i dansk del av Nordsjön, ärendenummer NV-06067-21

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Sverige underrättades 2021 om Danmarks planer för borrning av två nya brunnar från South Arne North-plattformen i Solsort West Lobe-reservoaren. Projektet inkluderar tillhörande modifieringar vid South Arne-anläggningarna för att ta emot, transportera, bearbeta och exportera utvinningarna från Solsort West Lobe. I Sveriges svar på underrättelsen framfördes önskemål om fortsatt deltagande i miljöbedömningsprocessen baserat på inkomna kommentarer. Nu bjuder Miljödirektoratet i Danmark in Sverige att vidare delta i miljöbedömningsprocessen för projektet och möjlighet till yttranden kring framtagen miljökonsekvensrapport i enlighet med Esbokonventionens artikel 4 - 5.

Med avseende på den framtagna miljökonsekvensbedömningen, för det planerade projektet, för borrning av två oljebrunnar, ”Solsort West Lobe” i danska delen av Nordsjön, vill SFPO framföra det följande:

Den planerade verksamheten måste informera berörda fiskarorganisationer om vad som sker och när. Vidare är det av största betydelse att bästa miljövänliga teknik används i alla delar samt att allt som kan göras för att minimera de negativa effekterna på fisk och fiske görs, exempelvis med avseende på frågan när under året arbetet utförs. Sökanden ska enligt SFPO:s uppfattning ersätta skadelidande fiskare fullt ut.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer