Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-03-29

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om etablering av elkablar genom svensk ekonomisk zon söder om Skåne

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

                                                 

Göteborg den 29 mars 2022

                                                                                                                                            Energinet

[email protected]

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om etablering av elkablar genom svensk ekonomisk zon söder om Skåne

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Energinet Eltransmission A/S (Energinet) planerar att ansöka om tillstånd enligt 15a § kontinentalsockellagen för utläggande av undervattenskablar i södra Östersjön, på kontinentalsockeln inom SEZ. Kablarnas sträckning inom svensk ekonomisk zon uppgår till cirka 85 km och de planeras dras mellan Bornholm och Själland med ungefär samma sträckning som Baltic Pipe. Undervattenskablarna utgör en del av Energinets projekt Energy Island Bornholm och ska exportera vindkraftsel från Bornholm till Själland.

 

Kablarna kommer att läggas ut på havsbottnen och sedan grävs det ned under bottenytan med lämplig metod. SFPO förordar i sammanhanget användandet av bästa miljövänliga teknik och det centrala är att kablarna grävs ned så att de på inget sätt framledes utgör något hinder för det fiske som bedrivs och kommer att bedrivas i området.

 

En ytterligare viktig aspekt att beakta är att strålningen från kablarna måste minimeras så längt möjligt, för ett undvikande av särskilt ålens förmåga att navigera. Ett strålningsminimerande är viktigt också för att säkerställa att kablarna inte orsakar ändrade migrationsmönster hos sill.

 

Vad gäller den planerade sträckningen anser SFPO att Energinet tänker rätt när man placerar dragningen parallellt med Baltic Pipe.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer