Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-03-17

Synpunkter i anledning av remiss – Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen (dnr. N2021/03166)

 

 

 

 

 

 

 

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

                                                 

Göteborg den 17 mars 2022

                                                                                                                              Näringsdepartementet

                                                                                [email protected]

                                                                                [email protected]

 

 

 

Synpunkter i anledning av remiss – Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för nedläggande av kablar i den svenska ekonomiska zonen (dnr. N2021/03166)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Förevarande sak är en ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Två bolag – statliga polska Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. och statliga litauiska Litgrid AB – yrkar tillstånd för att nedlägga två undervattenskablar och en fiberoptisk kabel längs en sträcka om 15 km i SEZ (sydöstra hörnet mot polsk, rysk och litauisk zon).

Projektet benämns Harmony Link och är del av det så kallade Baltic Synchronization Programme och gör det möjligt att ansluta de baltiska kraftnäten med det kontinentaleuropeiska nätet. Projektet har stor betydelse för energimarknaden i minst två EU-stater och bidrar till ökad säkerhet i EU:s energiförsörjning.

Kablarna, som är buntade, utgår från Zarnowiec (POL) via SEZ till norr om Sventoji (LIT). Den totala kabelsträckningen är 350 km och 15 km är lokaliserad i SEZ. Kablarna kan komma att placeras varsom inom angiven kabelkorridor. Kablaget kommer att plogas ner till ca 1,25 meter. Kabelsträckningen berör en liten del av ett mindre lekområde för skarpsill, men eftersom kabelnedläggningen sker under kort tid bedöms påverkan bli liten. Bolagen har åtagit sig att kommunicera information om när och var arbetet sker till yrkesfiskets organisationer.

Mot bakgrund av att kablaget kommer att plogas ner till ca 1,25 meter och således ej utgör något hinder för fisket, då arbetet kommer att kunna genomföras snabbt samt då bolagen åtagit sig att informera yrkesfiskets organisationer om när och var arbetet sker har SFPO inga synpunkter emot att sökt tillstånd medges annat än ett påtalande av lämpligheten av att arbetet sker när det har som minst påverkan på lekande fisk.

 

 SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer