Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-03-17

Synpunkter i anledning av remiss om ändrade regler gällande rapportering i elektronisk kustfiskejournal, dnr 867-22

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

                                                 

Göteborg den 16 mars 2022

                                                                                                                                                                Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                           [email protected]

 

 

 

 

 

 

Synpunkter i anledning av remiss om ändrade regler gällande rapportering i elektronisk kustfiskejournal, dnr 867-22

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Förslaget gäller regeländringar som har till syfte att utöka möjligheten att förhandsanmäla och annullera förhandsanmälan för de yrkesfiskare som är skyldiga att rapportera i elektronisk kustfiskejournal och som nu kan ske i Havs- och vattenmyndighetens nyutvecklade elektroniska rapporteringssystem. Förslaget föreslås träda i kraft 2022-04-12.

Fångstrapporteringen är viktig och att informationen är korrekt är av största betydelse. Att successivt gå ifrån pappersrapportering till elektronisk rapportering är riktigt och tidsenligt. Målen med det elektroniska rapporteringssystemet (EFR) – att öka kvalitén på rapporterad data samtidigt som man minskar den administrativa bördan för såväl yrkesfiskare som myndigheten – är relevanta och bra. Mottot för projektet – att det ska vara lätt att göra rätt – är särskilt viktigt sett mot bakgrund av fiskeriförvaltningens samlade komplexa regelverk. Först ut i genomförandet av det nya rapporteringssystemet är de lax- och makrillfiskare som redan idag rapporterar i E-journalen.  

SFPO har inget att erinra emot myndighetens bedömning att det är lämpligt att de yrkesfiskare som idag rapporterar laxfiske i Östersjön och makrillfiske i Västerhavet, som redan ska skicka sina uppgifter via E-journalen, är först ut att övergå till att rapportera i det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet.

SFPO anser att det remitterade förslaget är bra.

 

 SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer