Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-13

Yttrande angående förnyelsen av kablar mellan Grå Läge i Skåne och Själland

 

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

 

                                                                                                                   

Göteborg den 13 oktober 2022

 

                                                                                                  Svenska kraftnät

[email protected]

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Yttrande från SFPO i anledning av samråd inför förnyelsen av kablar mellan Grå Läge i Skåne och Själland, Svk 2021/5407

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

Svenska kraftnät planerar att byta ut den norra av de två sjökabelförbindelserna för 400 kV mellan Skåne och Själland. Förbindelsen är viktig för elförsörjningen i Sverige och Danmark under såväl normala som ansträngda förhållanden. Kabelförbindelsen byts då det är nära den tekniska livslängden, tecken på korrosionsangrepp på armeringen har noterats.

SFPO har inga synpunkter vad gäller landdragningen. Förutsättningarna till havs kommer att studeras närmare under hösten i samband med undersökningar av havsområdet. Alternativ till havs kommer att presenteras först i kommande MKB. SFPO ser fram emot att få ta del av kommande MKB för synpunkter. SFPO anser att kablarna bör förläggas under havsbottnen och där så inte är möjligt bör kablarna täckas över.

Vad gäller projektet i förhållande till det yrkesfiske som bedrivs i området kan vi inte se någon risk för allvarliga komplikationer. Fisket i området är nu för tiden mindre omfattande än tidigare, då det bedrevs ett omfattande torskfiske där; nu för tiden är fisket mindre då det förekommer rikligt med säl där vilket kraftigt decimerat torskförekomsten.

Med avseende på det som sägs om yrkesfiske i samrådsunderlagets avsnitt 6.4.1 och 6.4.2 vill vi tillfoga att tecken på en förbättring av beståndssituationen för ål har kunnat skönjas. Vi vitsordar bedömningen att yrkesfisket inte kommer att påverkas på ett betydande sätt och är övertygade om att eventuella komplikationer som uppkommer kan lösas genom konstruktiv dialog mellan projektet och yrkesfiskarna verksamma i området.   

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer